การกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ Steam สำหรับ Rocket League

การตั้งค่าจอยเกม Steam จะทำให้อินพุตของ Rocket League ได้รับการจัดการโดย Steam แทนที่จะเป็น Rocket League ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นตั้งค่าการควบคุมในเกมใหม่โดยใช้โหมด Big Picture ใน Steam การทำงานของอินพุตจะไม่เปลี่ยนแปลง

โปรดทราบว่า: คุณอาจสังเกตเห็นการทำงานแปลกๆ ขณะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากเป็นอย่างนั้น ให้ปิด Steam (คลิก Steam ในเมนูแท็บ แล้วเลือกออก (Exit)) แล้วลองทำขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้ง หากยังประสบปัญหาอยู่ คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Steam เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

ฉันจะเปิดใช้งานการตั้งค่าจอยเกม Steam อย่างไร

 1. ใน Steam คลิกที่แท็บเมนู Steam
 2. เลือกการตั้งค่า (Settings)
  steam_settings.png

 3. เลือกจอยเกม (Controller) ในกล่องป็อปอัป
 4. คลิกกล่องการตั้งค่าจอยเกมทั่วไป (General Controller Settings)
  general_control_setting.png

 5. ทำเครื่องหมายข้างกล่องประเภทจอยเกมของคุณ
  ps_configuration_setting.png

 6. เปิดโหมดภาพใหญ่ (Big Picture Mode) โดยการคลิกที่ไอคอนมุมขวาบน
  BPM.png

 7. คลิกปุ่ม ไลบรารี (Library)
  Library.png

 8. เลือก Rocket League
 9. เลือกจัดการเกม (Manage Game)
 10. เลือกการตั้งค่าจอยเกม (Controller Configuration)
  Manage.png

 11. คลิกปุ่มเลือกดูการตั้งค่า (Browse Configs)
  browse_config.png

 12. เลือก (Legacy) Official Psyonix Bindings โดย Psyonix Inc ในส่วนแนะนำ (Recommended)
  หมายเหตุ: ระบบไม่รองรับการตั้งค่าปุ่มควบคุมมาตรฐานของ Rocket League (Rocket League Standard Controls) แล้ว ผู้เล่นที่ใช้การตั้งค่าเหล่านี้จะยังคงใช้งานต่อไปได้ แต่ปุ่มใหม่ (เช่น สำหรับ Knockout LTM) จะไม่ปรากฏขึ้นมา
  SCC1.PNG

 13. คลิกปุ่มใช้การตั้งค่า (Apply Configuration)
  SCC2.PNG

ฉันจะปิดใช้งานการตั้งค่าจอยเกม Steam อย่างไร

 1. ใน Steam คลิกปุ่ม โหมดภาพใหญ่ (Big Picture Mode) ที่มุมขวาบน
  ตัวเลือกนี้จะเปิดโหมดภาพใหญ่ (Big Picture Mode) ของ Steam ซึ่งเป็นภาพเต็มหน้าจอ
  stteam_big_picture.png

 2. คลิกปุ่ม ไลบรารี (Library)
 3. เลือก Rocket League
 4. คลิกปุ่มจัดการเกม (Manage Game) ในคอลัมน์ซ้ายมือ
 5. คลิกปุ่มตัวเลือกจอยเกม (Controller Options)
 6. คลิกกล่องดรอปดาวน์ อินพุตต่อเกมของ Steam (Steam Input Per-Game)
 7. เลือกบังคับปิด (Forced Off)
  steam_controller_app_options.png


 8. เปิด Rocket League เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อจอยเกมของคุณ
  โปรดทราบ: หากระบบยังคงไม่รับรู้อินพุตของคุณ คุณอาจต้องเปิด Rocket League ใหม่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา