ฉันจะเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับเกมของฉันไปยัง Windows Defender Firewall ได้อย่างไร

Firewall เป็นเครื่องมือที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้เพื่อปกป้องคุณจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ซึ่ง Firewall อาจส่งผลต่อวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณสื่อสารกับเกมออนไลน์ของเรา คุณสามารถสร้างข้อยกเว้นใน Firewall ได้ ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Epic Games ได้ดียิ่งขึ้น

ปิด Firewall และทดสอบเกมเพื่อดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่:

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ
 2. พิมพ์ Windows Defender Firewall
 3. กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ
 4. เลือก Turn Windows Defender Firewall on or off (เปิดหรือปิด Windows Defender Firewall)
 5. เลือกกล่อง Turn off Windows Defender Firewall (ปิด Windows Defender Firewall) ใต้ Private Network Settings (การตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัว)
 6. เลือกกล่อง Turn off Windows Defender Firewall (ปิด Windows Defender Firewall) ใต้ Public Network Settings (การตั้งค่าเครือข่ายสาธารณะ)
 7. เปิดเกมออนไลน์ของเราขึ้นมาสักเกม
 8. เล่นสักแมตช์หรือสักรอบเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

เปิด Firewall ใหม่อีกครั้ง

 1. ปิดเกมของเราและปิด Launcher
 2. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ
 3. พิมพ์ Windows Defender Firewall
 4. เลือก Turn Windows Defender Firewall on or off (เปิดหรือปิด Windows Defender Firewall)
 5. เลือกกล่อง Turn on Windows Defender Firewall (เปิด Windows Defender Firewall) ใต้ Private Network Settings (การตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัว)
 6. เลือกกล่อง Turn on Windows Defender Firewall (เปิด Windows Defender Firewall) ใต้ Public Network Settings (การตั้งค่าเครือข่ายสาธารณะ)
 7. ปิดหน้าต่าง

หากปัญหาได้รับการแก้ไขจากการปิดใช้งาน Firewall คุณจะต้องสร้างข้อยกเว้นสำหรับเกมที่คุณต้องการเล่น การเพิ่มข้อยกเว้นให้กับ Firewall จะทำให้ Epic Games สามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างข้อยกเว้น:

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ
 2. พิมพ์ Windows Defender Firewall
 3. กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ
 4. เลือก Allow apps to communicate through Windows Defender Firewall (ยินยอมให้แอปสื่อสารผ่าน Windows Defender Firewall)
 5. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะพบเกมที่คุณพยายามจะเปิด
 6. ทำเครื่องหมายที่กล่องทุกกล่องที่มีชื่อเกมที่ต้องการ เช่น Fortnite หรือ Rocket League
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง)

หากคุณไม่เห็นเกมที่คุณพยายามจะเล่นในรายการ Allow apps to communicate through Windows Defender Firewall (ยินยอมให้แอปสื่อสารผ่าน Windows Defender Firewall) คุณจะต้องเพิ่มเข้าไปเอง

 1. เลือกปุ่ม Allow another app… (ยินยอมแอปอื่น...) ในหน้าต่าง Allow apps to communicate through Windows Defender Firewall (ยินยอมให้แอปสื่อสารผ่าน Windows Defender Firewall)
 2. คลิกปุ่ม Browse (เลือกดู)
 3. หาแอปที่คุณพยายามจะเปิด พาธทั่วไปคือ
  • Epic Games Launcher
   C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win64
   C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win32

  • Fortnite
   C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64

  • Rocket League
   C:\Program Files\Epic Games\rocketleague
   C:\Program Files(x86)\Steam\steamapps\common\rocketleague\Binaries\Win64

  • Fall Guys
   C:\Program Files\Epic Games\FallGuys

 4. ทำเครื่องหมายทุกกล่องที่มีชื่อเกมที่ต้องการอยู่
 5. คลิกปุ่ม OK (ตกลง)

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหาของเรา: ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา