การแก้ไขปัญหาเสียง

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียง นี่คือขั้นตอนที่อาจช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้


การแก้ไขปัญหาเสียงใน Windows

ตรวจดูว่าตัวปรับแต่งระดับเสียง (Volume Mixer) ตั้งอยู่ที่ 100%

ดูให้แน่ใจว่าตัวปรับแต่งระดับเสียง (Volume Mixer) ของคุณตั้งอยู่ที่ 100% บางครั้งตัวปรับแต่งระดับเสียง (Volume Mixer) อาจถูกปิดเสียงจากซอฟต์แวร์อื่นที่ติดตั้งในระบบ เรามาตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ประสบปัญหานี้

 1. คลิกขวาที่ไอคอนผู้พูดที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ
 2. คลิกเปิดตัวปรับแต่งระดับเสียง (Volume Mixer)
 3. ตรวจดูว่าอุปกรณ์เสียงเอาต์พุตหลักของคุณ และเกมของคุณตั้งค่าที่ 100%
 4. ตรวจดูว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกปิดเสียง

ตรวจดูว่าคุณใช้อุปกรณ์เอาต์พุตที่ถูกต้อง

นี่คือปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่พบบ่อยที่สุด อุปกรณ์เอาต์พุตอาจถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ขณะติดตั้งไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ หรือแม้แต่ Windows ก็อาจเปลี่ยนการตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ ดูให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เอาต์พุตที่ถูกต้อง

 1. คลิกไอคอน Windows ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. พิมพ์ "sound settings" จากนั้นคลิกที่การตั้งค่าเสียง (Sound Settings) ในส่วนการตั้งค่าระบบ
 3. ในหน้าต่างเสียง (Sound) คุณจะเห็นเมนูดร็อปดาวน์ เลือกอุปกรณ์เอาต์พุตของคุณ (Choose your output device)
 4. เลือกอุปกรณ์เอาต์พุตของคุณ

อัปเดตไดรเวอร์เสียง

การอัปเดตไดรเวอร์เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ระบบของคุณทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การอัปเดตอาจช่วยเกี่ยวกับ DAC (Digital to Analog Converter) บางตัวที่ไม่ได้มาพร้อมกับไดรเวอร์ที่ติดตั้งมากับเครื่อง

 1. คลิกไอคอน Windows ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
 2. พิมพ์ "Device Manager" จากนั้นคลิกที่ ตัวจัดการอุปกรณ์ (Device Manager) ในแผงควบคุม (Control Panel)
 3. คลิกลูกศรข้างอินพุตและเอาต์พุตเสียง (Audio inputs and outputs)
 4. คลิกขวาที่อุปกรณ์ จากนั้นคลิกอัปเดตไดรเวอร์ (Update Driver)
 5. คลิกค้นหาไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ (Search automatically for drivers)
 6. Windows จะค้นหาไดรเวอร์โดยอัตโนมัติและติดตั้งไดรเวอร์ที่พบ หากจำเป็น

หมายเหตุ: อีกวิธีคือคุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของ PC หรือแผงวงจรหลักของคุณเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์อัปเดตเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ


ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด (Disable all enhancements)

ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพอาจขัดการทำงานของอุปกรณ์เอาต์พุตของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพอาจขัดการทำงานของระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ดูให้แน่ใจว่าคุรปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดหากคุณใช้ระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 หรือประสบกับปัญหาด้านเสียงอื่นๆ

 1. คลิกขวาที่ไอคอนผู้พูดที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือกเสียง (Sounds)
 2. คลิกที่แท็บเล่น (Playback) จากนั้นมองหาอุปกรณ์เอาต์พุตที่คุณต้องการ
 3. เมื่อพบอุปกรณ์เอาต์พุตที่คุณต้องการแล้ว เลือกและคลิกขวา
 4. เลือกคุณสมบัติ (Properties)
 5. คลิกที่แท็บการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancements) จากนั้นคุณจะเห็นกล่องปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด (Disable all enhancements)
 6. ทำเครื่องหมายในกล่องปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด (Disable all enhancements)
 7. คลิกใช้งาน (Apply) จากนั้นกดตกลง (OK)

ใช้อุปกรณ์เอาต์พุตเริ่มต้นใน Fortnite

หากคุณกำลังเล่น Fortnite โปรดลองตั้งค่าอุปกรณ์เอาต์พุตเป็นค่าเริ่มต้น:

 1. เปิด Fortnite
 2. ไปที่การตั้งค่าแล้วจึงแตะแท็บ เสียง (Audio)
 3. ในส่วนการตั้งค่าเสียง (Sound) ให้ไปที่อุปกรณ์เอาต์พุตเสียง (Audio Output Device) แล้วเลือกเอาต์พุตเริ่มต้น (Default Output)
 4. บันทึก

การแก้ไขปัญหาเสียงใน Mac

ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของคุณ

บางครั้ง macOS อาจใช้ลำโพงแทนหูฟัง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือการเลือกอุปกรณ์เอาต์พุตของคุณด้วยตัวเอง

 1. เปิดเมนู Apple โดยการคลิกที่ไอคอน Apple ด้านซ้ายบนของหน้าจอ
 2. เลือกการตั้งค่าระบบ (System Preferences)
 3. คลิกเสียง (Sound)
 4. คลิกแท็บเอาต์พุต (Output) จากนั้นเลือกอุปกรณ์เอาต์พุตที่คุณต้องการใช้
 5. หากตั้งตัวเลื่อนระดับเอาต์พุต (Output volume slider) ที่ระดับต่ำ เลือนตัวเลื่อนไปทางขวา แล้วลองทดสอบดู
 6. หากมีการทำเครื่องหมายในกล่องปิดเสียง (Mute) คุณต้องยกเลิกการทำเครื่องหมายแล้วลองทดสอบดู

รีเซ็ต NVRAM

NVRAM เป็นหน่วยความจำขนาดเล็กที่ Mac ของคุณใช้จัดเก็บการตั้งค่าหลายประเภท รวมถึงระดับเสียง ความละเอียดภาพ แลอื่นๆ

 1. ปิดคอมพิวเตอร์
 2. มองหาแป้นต่อไปนี้: Command, Option, P และR
 3. เปิดคอมพิวเตอร์
 4. กด Command-Option-P-R ค้างไว้ก่อนที่หน้าจอสีเทาจะปรากฏ
 5. กดแป้นค้างไว้จนกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะรีสตาร์ต และคุณได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์เปิดเป็นครั้งที่สอง
 6. ปล่อยแป้น

Clean boot

Clean boot จะป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันใดๆ เปิดขึ้นในขั้นตอนการเปิดเครื่อง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันอื่นๆ ก่อกวนอุปกรณ์เอาต์พุตของคุณ

 1. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
 2. ถ้าคุณเห็นหน้าต่างเข้าสู่ระบบ กด Shift ขณะที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบไปพร้อมกัน จากนั้นปล่อย Shift เมื่อคุณเห็น Dock
 3. ถ้าคุณไม่เห็นหน้าต่างเข้าสู่ระบบ เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ กด Shift ค้างเมื่อคุณเห็นแถบความคืบหน้าในหน้าจอเริ่มใช้งาน จากนั้นปล่อยปุ่ม Shift หลังจากที่เดสก์ท็อปปรากฏ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา