ฉันสร้างบัญชี Epic Games โดยการเชื่อมต่อบัญชี Facebook/Google+ แต่ฉันไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน!

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร