ฉันจะรักษาการเข้าถึงบัญชี Epic Games ของฉัน ได้อย่างไรหลังจากที่บริการ "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple" (Sign in with Apple) สิ้นสุดลง

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร