ข้อผิดพลาด "บัญชี Epic นี้เคยเชื่อมโยงกับบัญชีภายนอกอื่น"

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร