ฉันจะเพิ่มการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) กับบัญชีที่เชื่อมต่อได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร