ปัญหาการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุสองสามประการ แต่ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยการทำตามวิธีการแก้ไขปัญหา 

โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาที่พบบ่อย ตรวจสอบดูในแต่ละขั้นตอนว่าปัญหาการเชื่อมต่อของคุณได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

 1. โปรดดูที่หน้า Epic GamesServer Status เพื่อตรวจสอบว่าระบบทุกอย่างยังคงทำงานอยู่ หากปัญหาที่คุณพบเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความขัดข้องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งระบบ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Epic Games Launcher หรือ Fortnite ได้ จนกว่าจะมีการแก้ไข 
 2. หากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออนไลน์อยู่ ขั้นตอนแรกที่ทำได้ง่ายๆ ก็คือการรีสตาร์ตเราเตอร์และโมเด็ม ดึงปลั๊กโมเด็มออกเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที ก่อนที่จะเสียบกลับเข้าไป
 3. จากนั้นให้ปิดการใช้งานแอปพลิเคชันพื้นหลังที่อาจรบกวน Epic Games Launcher
 4. ตรวจสอบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
  • ในกรณีที่คุณใช้งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ลองปิดการใช้งาน
  • หากคุณใช้งานเครือข่ายองค์กรหรือสถานศึกษา คุณอาจกำลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเรียนรู้วิธีการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับ Epic Games Launcher ได้ที่นี่
 5. ในกรณีที่คุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ ให้ยกเลิกบล็อกพอร์ตต่อไปนี้: 80, 433, 443, 3478, 3479, 5060, 5062, 5222, 6250, และ 12000-65000
 6. เปลี่ยนการตั้งค่าในไฟล์ Engine.ini ของ Epic Games Launcher เพื่อเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดหรือแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ:
  1. คลิกที่ เริ่ม (Start)
  2. พิมพ์ %localappdata% และกด Enter
  3. เปิดโฟลเดอร์ EpicGamesLauncher 
  4. เปิดโฟลเดอร์ Saved 
  5. เปิดโฟลเดอร์ Config 
  6. เปิดโฟลเดอร์ Windows 
  7. เปิด Engine.ini แล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เข้าไป:
   [HTTP]
   HttpTimeout=10
   HttpConnectionTimeout=10 HttpReceiveTimeout=10
   HttpSendTimeout=10
   [Portal.BuildPatch]
   ChunkDownloads=3 ChunkRetries=20
   RetryTime=0.5
  8. บันทึกไฟล์แล้วเปิดอีกครั้งใน Epic Games Launcher
 7. สลับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณโดยการคลิกลิงก์ด้านล่าง:
 8. สำหรับองค์กร วิทยาลัย มหาวิทยาลัย คุณอาจใช้งานอยู่บนเครือข่ายที่มีการจำกัด หากคุณใช้งานอยู่บนเครือข่ายเหล่านี้และคุณพบปัญหาในการใช้งาน Epic Games Launcher หรือการเล่นเกมของเรา เราแนะนำให้คุณขอแผนก IT ของคุณทำการเปิดใช้งานหรือตั้งโดเมนต่อไปนี้เป็นรายการที่อนุญาต:

หากคุณได้ลองทุกวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว และยังคงประสบกับปัญหาการเชื่อมต่ออยู่ โปรดคลิกติดต่อเราเพื่อสร้างตั๋วขอความช่วยเหลือ