ภูมิภาคใดบ้างที่ได้รับอนุญาติให้มีการซื้อจาก Epic Games

เกือบทุกภูมิภาคได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อจาก Epic Games  

มีเพียงภูมิภาคที่อยู่ภายใต้ข้อจำกับการส่งออกของสหรัญอเมริกาเท่านั้นที่ไม่ได้รับอนุญาติให้มีการซื้อจาก Epic Games 

คุณสามารถอ่านรายชื่อได้ที่ 

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร