ทำอย่างไรเมื่อมีการเรียกเก็บเงินจาก Epic Games ที่ฉันไม่คุ้นเคย

โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราช่วยตรวจสอบข้อกังวลของคุณ 

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา 

  1. กดปุ่ม ติดต่อเรา 
  2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบแล้วกดปุ่ม ส่ง 

หลังจากที่เราตรวจสอบข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร