ทำอย่างไรหากได้รับข้อความแจ้งว่า CVV หรือวันหมดอายุบนบัตรของคุณไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง เมื่อคุณพยายามจะเพิ่มวิธีการชำระเงิน

ข้อความแจ้งความผิดพลาดนี้หมายถึงคุณกรอกรายละเอียดการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่ รายละเอียดเหล่านี้ประกอบด้วย 

  • ที่อยู่สำหรับการชำระเงิน (พบเป็นส่วนมาก) 
  • วันหมดอายุบัตร 
  • ชื่อบนบัตร 

ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของคุณว่าพิมพ์ผิดหรือไม่ แต่ละช่องต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น วันหมดอายุ และ CVV หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของคุณโดยตรงและยืนยันว่าคุณป้อนข้อมูลช่องทางการชำระเงินของคุณตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร