ทำไมฉันถึงไม่ได้รับอีเมลจากฝ่ายสนับสนุนของ Epic Games

อีเมลของฝ่ายสนับสนุนของ Epic Games จะมาจากโดเมนต่อไปนี้: @support.epicgames.com

มีเหตุผลสองสามข้อที่อาจทำให้คุณไม่เห็นอีเมลฝ่ายสนับสนุนของ Epic Games นี่มักจะเกิดจากการที่อีเมลถูกส่งไปที่โฟลเดอร์สแปม หรือตัวกรองได้บล็อกข้อความของเราออกไป

ตรวจสอบวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้คุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลในบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้นถูกต้อง ไม่มีการพิมพ์ตกหล่นหรือสะกดคำผิด รวมถึงตรวจสอบโดเมนของอีเมล
  • ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของคุณ หากคุณทำเครื่องหมาย support.epicgames.com โดเมนให้เป็นแสปมหรือบล็อกที่อยู่ไว้ ให้ไปที่หน้าสนับสนุนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อดูขั้นตอนปลดบล็อกที่อยู่หรือเลิกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
  • ได้รับอนุญาต (whitelisted)support.epicgames.com ไปที่หน้าสนับสนุนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อดูขั้นตอนการอนุมัติโดเมนอีเมล
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้ที่อยู่ตามบทบาท เช่น webmaster@ หรือ postmaster@
    อ่านบทความนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: มีคำ/ชื่อที่ฉันไม่สามารถใช้ในอีเมลบัญชี Epic Games หรือไม่

หากวิธีข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้บล็อกอีเมลจาก help@support.epicgames.com

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร