ข้อผิดพลาด "มีอีเมลสำรองได้เพียงหนึ่งอีเมลเท่านั้น" ขณะเปลี่ยนอีเมลในบัญชี Epic Games ของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร