วิธีเชื่อมต่อเครื่องคอนโซลเข้ากับบัญชี Epic Games ผ่านทางเว็ปไซต์

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเปิดการใช้งานหน้าต่างป็อปอัพในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ


  1. เปิด www.epicgames.com
  2. คลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้ (Sign-in) ที่อยู่ทางด้านขวาบน และลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชี Epic Games 
  3. เอาลูกศรไปวางเหนือชื่อที่แสดงของคุณแล้วคลิกบัญชี (Account)
  4. คลิก การเชื่อมต่อ (Connections) จากนั้นเลือกบัญชี (Accounts)

  5. คลิกเชื่อมต่อ (Connect) กับบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบัญชี Epic ของคุณ
  6. คลิกเชื่อมต่อบัญชีของคุณ (Link your account)

  7. หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นมา ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีคอนโซลของคุณ และยืนยันว่าคุณต้องการเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
  8. คลิกดำเนินการต่อ (Continue) 
  9. บัญชี Epic Games ของคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชีคอนโซลของคุณเรียบร้อยแล้ว

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร