การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ด้วยแอปยืนยันตัวตนหรือ SMS ได้ล็อกฉันออกจากการเข้าใช้งานบัญชี

เมื่อคุณถูกล็อกออกจากการเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้รหัสสำรองเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานได้

หมายเหตุ: แอปยืนยันตัวตนของคุณได้ให้รหัสสำรองกับคุณไว้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้

ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงรหัสสำรองของคุณได้ หรือคุณไม่ได้เป็นผู้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ด้วยแอปยืนยันตัวตนหรือข้อความ SMS คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยการส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของคุณ


ใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน

เมื่อคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งให้ป้อนรหัสการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) หากคุณไม่สามารถเข้าถึงการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ของคุณด้วยแอปยืนยันตัวตนหรือข้อความ SMS ได้ โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีต่อไปนี้: 

 1. เมื่อมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ให้คลิก Try another way (ลองวิธีอื่น)

  หน้าต่างป็อปอัพ Verify it's you (ยืนยันตัวคุณ) จะปรากฏขึ้นมา
 2. เลือกตัวเลือกการยืนยันตัวตนที่คุณต้องการใช้
  • หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นมา คุณต้องป้อนรหัสที่สอดคล้องกับตัวเลือกที่คุณเลือกใช้งาน 
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก Enter your Two-Factor verification backup codes (ป้อนรหัสสำรองสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนของคุณ) ป็อปอัพนี้จะแสดงขึ้นมา:
  • หากคุณคลิก CANCEL (ยกเลิก) คุณจะกลับไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง หากคุณต้องการใช้การยืนยันตัวตนประเภทอื่น ให้คลิก Try another way (ลองวิธีอื่น)

 3. หากคุณเลือก Send a Two-Factor verification code to your email (ส่งรหัสการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนไปยังอีเมลของคุณ) ให้ไปที่กล่องจดหมายของคุณ ค้นหารหัสและป้อนรหัสดังกล่าวเข้าไปในช่อง SECURITY CODE (รหัสความปลอดภัย)

เมื่อเข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปที่หน้า ACCOUNT (บัญชี)
 2. คลิกแท็บ PASSWORD & SECURITY (รหัสผ่านและความปลอดภัย)
 3. ใต้หัวข้อ TWO-FACTOR AUTHENTICATION (การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน) ให้คลิก DISABLE AUTHENTICATOR APP (ปิดใช้งานแอปยืนยันตัวตน)
 4. คลิก PROCEED (ดำเนินการต่อ) คุณลบการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) สำเร็จแล้ว

เราแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ในบัญชีของคุณอีกครั้งเพื่อรักษาความปลอดภัย ดูขั้นตอนเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) อีกครั้งได้ที่นี่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร