อะไรคือข้อบังคับสำหรับการตั้งชื่อที่แสดง

ชื่อที่แสดงของคุณ (Display Name) จะต้องไม่ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

  • คำหยาบ ประทุษวาจา คำแสดงความก้าวร้าวและความเสื่อมเสีย 
  • คำที่แสดงถึงพนักงาน สินค้า บริการ และตัวตนของ Epic Games 

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร