รหัส OTP หรือ One-Time Password คืออะไรและฉันสามารถใช้บริการนี่อย่างไร?

คุณจะสามารถใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวได้บนคอนโซลเพื่อลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีของคุณโดยไม่ต้องรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ซึ่งไม่รองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook/Google

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวได้ ในกรณีที่คุณได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนในบัญชีของคุณแล้ว 

ใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวบนคอนโซลของคุณ:

  1. คลิกรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (Get one-time password) บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
  2. ป้อนอีเมลของคุณ
  3. คลิกส่งอีเมล (Send Email)
    หมายเหตุ: รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวจะหมดอายุหลังจากผ่านไป 30 นาที
  4. ไปที่อีเมลของคุณ และหาอีเมลที่มีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของคุณ
  5. กลับไปยังหน้าจอลงชื่อเข้าใช้บนคอนโซลของคุณ
  6. ป้อนอีเมลและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของคุณ
  7. คลิกลงชื่อเข้าใช้ (Log In)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร