ข้อผิดพลาด 0xc000007b ของ Windows

ข้อผิดพลาด 0xc000007b คือรหัสข้อผิดพลาดของ Windows ที่เป็นที่รู้จักกันดี

ติดตั้ง Epic Games Launcher ใหม่

  1. คลิกที่ เริ่มต้น (Start)
  2. คลิก เพิ่มหรือนำโปรแกรมออก (Add or Remove Programs) แล้วกดปุ่ม Enter
  3. ค้นหา Epic Games Launcher และเลือก
  4. คลิกที่ ถอนการติดตั้ง (Uninstall)
  5. หลังจากที่เสร็จแล้ว ให้ดาวน์โหลดตัวติดตั้งล่าสุดจาก www.epicgames.com เพื่อติดตั้ง Launcher ใหม่อีกครั้ง
หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด 0xc000007b อยู่ เราแนะนำให้คุณติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อแก้ไขรหัสข้อผิดพลาดของ Windows นี้

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร