ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับข้อผิดพลาด "Invalid Drive" (ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง) เมื่อติดตั้ง Epic Games Launcher

Invalid Drive error

ก่อนการติดตั้งเกมหรือโปรแกรม คุณจะได้รับการแจ้งให้เลือกไดเรกทอรีการติดตั้ง โดยไดเรกทอรีนี้จะได้รับการกำหนดอักษรฮาร์ดไดร์ฟ ตามค่าเริ่มต้นจะเป็นไดรฟ์ C:

Epic Games launcher setup page

ข้อผิดพลาด Invalid Drive (ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง) จะแสดงขึ้น เนื่องจากสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • มีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณไว้ (โดยทั่วไปมักจะเป็นไดรฟ์ C:) หรือมีการเปลี่ยนอักษรไดรฟ์ DVD-ROM หรือ CD-ROM ก่อนการติดตั้งโปรแกรม 
 • มีค่า’ที่ไม่ถูกต้องในไฟล์ข้อมูล ของคีย์รีจิสทรี

ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ปัญหา


เปลี่ยนอักษรไดรฟ์

นี่คือขั้นตอนในการเปลี่ยนอักษรฮาร์ดไดรฟ์ ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาของคุณได้:

 1. คลิกที่ Start
 2. พิมพ์ "Disk Management" แล้วกดปุ่ม Enter
 3. คลิกขวาไปที่ไดรฟ์ที่มีการแก้ไขตัวอักษร จากนั้นคลิก Change drive letter and paths (เปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทางไดรฟ์)
 4. คลิก Change (เปลี่ยน)
 5. เปลี่ยนอักษรกลับเป็นอักษรเดิม โดยปกติแล้ว อักษรไดรฟ์จะเป็น C:
 6. คลิก OK (ตกลง)
 7. ลองติดตั้ง Epic Games Launcher

ซ่อมแซมรายการรีจิสทรีที่เสียหาย

 1. คลิกที่ Start
 2. พิมพ์ "Settings" จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อเปิดแผง Settings (การตั้งค่า)
 3. คลิกที่ Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย)
 4. ในแท็บ Recovery (การกู้คืน) ให้แตะ Advanced Startup (การเริ่มต้นขั้นสูง) จากนั้นคลิก Restart now (เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้)
  Advanced startup window
 5. ต่อมา คุณจะเห็น Windows 10 Advanced Startup (การเริ่มต้นขั้นสูงสำหรับ Windows 10)
 6. ที่หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) ให้คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
 7. ที่หน้าจอ Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง) ให้คลิก Automated Repair (การซ่อมแซมอัตโนมัติ)
 8. เลือกบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อได้รับการแจ้ง

การซ่อมแซมอัตโนมัติควรจะเริ่มต้นขึ้นและคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการรีบูตในระหว่างขั้นตอนนี้

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร