ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาด "ดูเหมือนว่าคุณกำลังพยายามส่งข้อมูลนี้ซ้ำสองครั้ง" ในขณะที่เข้าสู่ระบบบัญชี Epic Games ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถแก้ไขข้อปิดพลาดนี้ได้โดยการล้างแคชเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ 

นี่คือขั้นตอนในการดำเนินการสิ่งนี้บนเบราว์เซอร์


Google Chrome

 1. เปิด Chrome ขึ้นมา
 2. คลิกไปที่จุดสามจุด ซึ่งอยู่ทางด้านขวาบน
 3. คลิก More tools (เครื่องมือเพิ่มเติม) แล้วจึงคลิก Clear browsing data (ล้างข้อมูลการท่องเว็บ)
 4. เลือก All time (ตลอดเวลา) ที่ด้านบน
 5. ทำเครื่องหมายบนกล่องที่อยู่ถัดจาก Cookies and other site data (คุ้กกี้และข้อมูลไซต์อื่น ๆ) และ Cached images and files (ภาพและไฟล์แคช)
 6. คลิก Clear data (ล้างข้อมูล)

Mozilla Firefox

 1. คลิกปุ่มเมนู แล้วจึงเลือก Options (ตัวเลือก)
 2. เลือกแผง Privacy & Security (ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)
 3. คลิก Clear data… (ล้างข้อมูล) ในส่วน Cookies and Site Data (คุ้กกี้และข้อมูลไซต์)
 4. เมื่อทำเครื่องหมายบนกล่องทั้งสองแล้ว ให้คลิกปุ่ม Clear (ล้าง)

Safari

 1. เปิด Safari
 2. คลิกที่ History (ประวัติ)
 3. คลิกที่ Clear History (ล้างประวัติ)
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก All History (ประวัติทั้งหมด) แล้วจึงคลิก Clear History (ล้างประวัติ)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร