เหตุใดฉันจึงเห็นข้อผิดพลาดเมื่อฉันอัปโหลดม็อดในเครื่องมือม็อด

มีสาเหตุสองประการที่คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดขณะอัปโหลดม็อดในเครื่องมือม็อด ตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาและกลับไปที่การม็อด 


ข้อผิดพลาด UP-01

ข้อผิดพลาด UP-01 เกิดขึ้นเมื่อคุณพบความล้มเหลวภายในบางอย่าง หรือเมื่อพารามิเตอร์ที่ส่งไปยังตัวอัปโหลดม็อดขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง ถ้ามี 
 2. รีสตาร์ตแอป 

ข้อผิดพลาด UP-02

ข้อผิดพลาด UP-02 เกิดขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดของเครือข่าย วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด: 

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
 2. รีสตาร์ตแอป 

ข้อผิดพลาด UP-03

ข้อผิดพลาด UP-03-001 และ UP-03-002 เกิดขึ้นเมื่อไดเรกทอรีที่เลือกว่างเปล่าหรือไม่มีอยู่ วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด: 

 1. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง)
 2. เลือกไดเรกทอรีที่มีอยู่ที่มีบิลด์
 3. ดำเนินการต่อด้วยการอัปโหลด

ข้อผิดพลาด UP-03-003 เกิดขึ้นเมื่อไฟล์อัปโหลดไม่อยู่ในสถานะDraft/Changes needed (แบบร่าง/การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น) วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด: 

 1. เรียกคืนม็อดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือเลือกอันอื่นที่อยู่ในสถานะDraft/Changes needed (แบบร่าง/การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น)
 2. รีสตาร์ตแอป

ข้อผิดพลาด UP-04

ข้อผิดพลาด UP-04 เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหากับการยืนยันตัวตนของคุณ 

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ที่ถูกต้องในการอัปโหลด


ข้อผิดพลาด UP-05

ข้อผิดพลาด UP-05-001 เกิดขึ้นเมื่อไดเรกทอรีที่เลือกมีไฟล์ที่ถูกจำกัด วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด: 

 1. ลบไฟล์ที่ถูกจำกัดออก 
 2. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง)
 3. เลือกไดเรกทอรีที่มีอยู่ที่มีบิลด์
 4. ดำเนินการต่อด้วยการอัปโหลด

ข้อผิดพลาด UP-05-002 เกิดขึ้นเมื่อขนาดไฟล์ทั้งหมดในไดเรกทอรีที่เลือกเกินขีดจำกัดสูงสุด

 1. ลดขนาดไฟล์โดยรวมลง
 2. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง)
 3. เลือกไดเรกทอรีที่มีอยู่ที่มีบิลด์
 4. ดำเนินการต่อด้วยการอัปโหลด

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร