ข้อผิดพลาด Cyberpunk 2077: LS-0019-IS-PQR1638

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ขณะที่พยายามเปิด Cyberpunk 2077 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดเกมโดยใช้ REDlauncher: 

  1. ปิด Epic Games Launcher โดยการคลิกขวาบนไอคอนถาดระบบ จากนั้นคลิกไปที่ ออก (Exit)
  2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้ง ไดเรกทอรีการติดตั้ง Cyberpunk 2077
    หมายเหตุ: ไดเรกทอรีการติดตั้งเริ่มต้นคือ C:\Program Files\Epic Games\
  3. เรียกใช้ REDprelauncher.exe เพื่อเปิด Cyberpunk 2077 ผ่าน REDlauncher
    ไฟล์ REDprelauncher.exeหมายเหตุ: หากคุณไม่มีตัวเลือกนี้ ให้เรียกใช้ run setup_redlaunch.exe ก่อน
  4. คลิก เล่น (Play) ใน REDlauncher เพื่อเปิดเกมขึ้นมา
    คลิก 'เล่น' (Play) จาก REDlauncher เพื่อเปิด Cyberpunk

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร