ฉันจะติดตั้ง Easy Anti-Cheat บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อเล่นเกม Fortnite ได้อย่างไร

คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งาน Fortnite ได้ หากคุณเลือก No (ไม่) ขณะที่มีข้อความถามว่าต้องการติดตั้ง Easy Anti-Cheat (EAC) หรือไม่ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเพื่อที่จะเล่นเกม

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อติดตั้ง Easy Anti-Cheat (EAC):

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด EAC Launcher แล้ว
  2. เปิด Fortnite จากไคลเอ็นต์อีกครั้ง
  3. ขณะที่หน้าต่างการติดตั้ง EAC ปรากฏขึ้นมาจาก Windows โปรดคลิก Yes (ตกลง)

หากหน้าต่างดังกล่าวw,jปรากฏขึ้นมา คุณจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. 1.    ไปที่โฟลเดอร์ Easy Anti-Cheat ในไดเรกทอรีการติดตั้ง Fortnite ของคุณ
    • ตำแหน่งเริ่มแรกคือ C:\Program Files\EpicGames\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\EasyAntiCheat
  2. ค้นหา EasyAntiCheat_Setup.exe
  3. คลิกสองครั้งที่ไฟล์
  4. คลิกที่ปุ่ม install Easy AntiCheat (ติดตั้ง Easy Anti-Cheat)
  5. เปิด Epic Games Launcher และ Fortnite

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร