รายชื่อเพื่อนใน Epic ของฉันไม่แสดงขึ้นมาในคอนโซล ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

หากคุณพยายามจะเล่น Fortnite ข้ามแพลตฟอร์มบนคอนโซลของคุณ แต่ไม่เห็นปุ่ม ""Epic Friends"" (เพื่อนใน Epic) ในเมนูหลัก คุณจะต้องตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณเป็น ""Friends"" (เพื่อน) หรือ ""Public"" (สาธารณะ)

ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเกม:

  1. ใน Fortnite ให้เลือกไอคอนเมนู Fortnite
  2. เปลี่ยนการตั้งค่า Game Privacy (ความเป็นส่วนตัวของเกม) เป็น Friends (เพื่อน)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร