ฉันจะแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน Epic Games Launcher และ Fortnite ได้อย่างไร

ปัญหาการเชื่อมต่อคือปัญหาใดๆ ที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้ Epic Games Launcher หรือผลิตภัณฑ์ Epic Games อื่นๆ ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นขณะพยายามลงชื่อเข้าใช้ Epic Games Launcher หรือขณะที่คุณเล่น Fortnite

สิ่งที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อมีดังนี้:

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Epic Games Launcher ได้
 • ไม่สามารถดาวน์โหลด หรืออัปเดตเกมใน Epic Games Launcher ได้
 • ได้รับรหัสข้อผิดพลาดขณะใช้งาน Epic Games Launcher
 • ไม่สามารถจับคู่ หรือเชื่อมต่อไปยังเกมใน Fortnite ได้
 • ไม่สามารถเข้าร่วมปาร์ตี้อื่นใน Fortnite ได้
 • เกิดการสูญเสียแพคเก็ต หรือมีการหน่วงเวลาสูงใน Fortnite

ผู้เล่นของ Xbox ที่พบเห็นข้อความ "เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อไปยัง Epic Services Queue" (Error Connecting to Epic Services Queue) จำเป็นต้องติดต่อ Microsoft Support เพื่อขอความช่วยเหลือ


 1. ตรวจสอบหน้าสถานะ Epic Games
 2. ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
 3. ปิดการใช้งานไฟร์วอลล์
 4. ปลดบล็อกพอร์ตเครือข่ายของคุณ
 5. VPN และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
 6. เปลี่ยน Domain Name Systems (DNS)
 7. แก้ไขไฟล์ Engine.ini ของคุณ (Windows)
 8. ตั้งโดเมนเป็นรายการที่อนุญาต (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือองค์กร)

ตรวจสอบหน้าสถานะ Epic Games

โปรดดูที่หน้า Epic Games Server Status เพื่อตรวจสอบว่าระบบทุกอย่างยังคงทำงานอยู่ หากปัญหาที่คุณพบเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความขัดข้องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งระบบ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Epic Games Launcher หรือ Fortnite ได้ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

กลับสู่ด้านบน

ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

การเชื่อมต่อแบบไร้สายนั้นไม่เสถียรเท่ากับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย ซึ่งหมายความว่าสัญญาณอาจไม่เสถียร และอาจทำให้เกิดการสูญเสียแพคเก็ต ปัญหาการเชื่อมต่อ หรือการหน่วงเวลา หรือ ping ที่สูงขึ้นได้ เชื่อมต่อกับโมเด็ม หรือเราเตอร์ของคุณโดยตรงด้วยสายอีเทอร์เน็ตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ และใช้การเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด

กลับสู่ด้านบน

ปิดการใช้งานไฟร์วอลล์

โดยส่วนมากแล้ว วิธีที่เร็วที่สุดในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากไฟร์วอลล์คือ การถอนการติดตั้ง และ/หรือปิดใช้งานไฟร์วอลล์ชั่วคราว 

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาเท่านั้น หากปัญหาการเชื่อมต่อได้รับการแก้ไขหลังจากลบ หรือปิดใช้งานไฟร์วอลล์ อย่าลืมเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเราเข้าในข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ด้วยตนเอง แล้วลองอีกครั้ง

ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows
 1. คลิกที่ เริ่ม (Start)
 2. คลิกที่ แผงควบคุม (Control Panel)
 3. คลิกที่ ระบบและความปลอดภัย (System and Security)
 4. คลิก ไฟร์วอลล์ Windows (Windows Firewall)
 5. คลิกเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows (Turn Windows Firewall on or off) (คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบในขั้นตอนนี้)
 6. ใต้ตำแหน่งเครือข่ายแต่ละตำแหน่ง ให้เลือกตัวเลือก ปิดไฟร์วอลล์ Windows (Turn off Windows Firewall)
ถอนการติดตั้งไฟร์วอลล์อื่นๆ

การใช้ไฟร์วอลล์ของบุคคลที่สามอาจทำให้คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Epic Games Launcher หรือผลิตภัณฑ์ Epic Games อื่นๆ ได้ เราแนะนำให้คุณลบไฟร์วอลล์ของบุคคลที่สามออกชั่วคราวเพื่อดูว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากสามารถแก้ปัญหาได้ อย่าลืมเพิ่มไฟล์ปฏิบัติการต่อไปนี้เข้าในข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ของคุณ:

Epic Games Launcher

 • C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe
 • C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe

Fortnite

 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping_BE.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping_EAC.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteLauncher.exe

หมายเหตุ: ติดต่อผู้ผลิตไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มไฟล์เหล่านี้เข้าไปในข้อยกเว้น เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

กลับสู่ด้านบน

ปลดบล็อกพอร์ตเครือข่ายของคุณ

พอร์ตเครือข่ายจะอนุญาตให้ข้อมูลบางประเภทได้รับการส่งผ่านไปยังเครือข่ายที่ใช้ในบริการต่างๆ ของเราได้ หากคุณบล็อกพอร์ตเหล่านี้ไว้ การบล็อกอาจทำให้คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกม หรือใช้บริการต่างๆ ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อปลดบล็อกพอร์ตบนเราเตอร์ของคุณ:

Windows

อันดับแรก คุณต้องหาเกตเวย์เริ่มต้นและที่อยู่ IP ในเครื่อง:

 1. คลิกที่ เริ่ม (Start)
 2. พิมพ์ cmd และกด Enter
 3. พิมพ์ ipconfig และกด Enter
 4. จดค่า เกตเวย์เริ่มต้นและ IPv4 ของคุณ
การกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณเพื่อปลดบล็อกพอร์ต
 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
 2. พิมพ์ เกตเวย์เริ่มต้น ของคุณในแถบที่อยู่แล้วกด Enter (เกตเวย์เริ่มต้นโดยทั่วไปคือ 192.168.1.1)
 3. คุณอาจได้รับแจ้งให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเราเตอร์ ก่อนจะป้อนอะไร ให้ลองกด ตกลง (OK) ดูก่อน หากไม่ได้ผล โปรดลองป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นที่พบบ่อยด้านล่าง:
  ชื่อผู้ใช้: admin
  รหัสผ่าน: password
  หากไม่ได้ผล คุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์นี้เพื่อดูรายการชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านตามรุ่นเราเตอร์ของคุณได้


 4. หาหน้า การส่งต่อพอร์ต (Port Forwarding) ในเครื่องมือผู้แลระบบ แล้วคลิกที่นั่น
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก การส่งต่อพอร์ต (Port Forwarding) ไว้ และไม่ได้เลือกการทริกเกอร์พอร์ต (Port Triggering) เนื่องจากสองตัวเลือกนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
 6. ที่หน้าจอนี้ คุณจะต้องป้อนพอร์ตและช่วงพอร์ตด้านล่าง พร้อมด้วยโปรโตคอลและ IP ของเครื่องที่ถูกต้องตามที่คุณได้จดไว้ด้านบน: 80 (TCP/UDP), 433 (TCP), 443 (TCP), 3478 (TCP/UDP), 3479 (TCP/UDP), 5060 (TCP/UDP), 5062 (TCP/UDP), 5222 (TCP), 6250 (TCP/UDP) และ 12000-65000 (TCP/UDP)

หากคุณพบปัญหาในการทำตามขั้นตอนใดๆ ด้านบนกับเราเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิตเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม เนื่องจากคำแนะนำจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเราเตอร์

กลับสู่ด้านบน

VPN และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

อย่าใช้ VPN หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากจะก่อปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ โดยที่ไม่ขอให้คุณปิดใช้งานบริการดังกล่าว โปรดอ่านบทความนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

กลับสู่ด้านบน

เปลี่ยน Domain Name Systems (DNS)

การเปลี่ยน DNS ของคุณอาจช่วยให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีการเชื่อมต่อ และประสิทธิภาพดีขึ้น มีบริการ DNS ที่แตกต่างกัน 2 บริการที่เราแนะนำให้คุณลองใช้ หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ด้านล่างคือลิงก์คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยน DNS ของคุณ:

กลับสู่ด้านบน

Epic Games Launcher: แก้ไขไฟล์ Engine.ini ของคุณ (เฉพาะ Windows)

การแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้อาจทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดโดยใช้ Epic Games Launcher สูงขึ้น

 1. คลิกที่ เริ่ม (Start)
 2. พิมพ์ %localappdata% และกด Enter
 3. เปิดโฟลเดอร์ EpicGamesLauncher
 4. เปิดโฟลเดอร์ Saved
 5. เปิดโฟลเดอร์ Config
 6. เปิดโฟลเดอร์ Windows
 7. เปิด Engine.ini แล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เข้าไป:
  [HTTP]
  HttpTimeout=10
  HttpConnectionTimeout=10
  HttpReceiveTimeout=10
  HttpSendTimeout=10

  [Portal.BuildPatch]
  ChunkDownloads=3
  ChunkRetries=20
  RetryTime=0.5 

 8. บันทึกไฟล์แล้วให้ผู้เล่นเปิด Epic Games Launcher
กลับสู่ด้านบน

ตั้งโดเมนเป็นรายการที่อนุญาต (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือองค์กร)

สำหรับองค์กร วิทยาลัย มหาวิทยาลัย คุณอาจใช้งานอยู่บนเครือข่ายที่มีการจำกัด หากคุณใช้งานอยู่บนเครือข่ายเหล่านี้และคุณพบปัญหาในการใช้งาน Epic Games Launcher หรือการเล่นเกมของเรา เราขอแนะนำให้คุณขอแผนก IT ของคุณเพื่อทำการเปิดใช้งาน หรือตั้งโดเมนต่อไปนี้เป็นรายการที่อนุญาต:

กลับสู่ด้านบน

หากคุณได้ลองทุกวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว และยังคงประสบกับปัญหาการเชื่อมต่ออยู่ โปรดคลิกติดต่อเราเพื่อสร้างตั๋วขอความช่วยเหลือ โปรดอย่าลืมระบุข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุด:

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร