วิธีการเปลี่ยนรหัสนักสร้างสรรค์ของคุณ

หมายเหตุสำคัญ: นักสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนนักสร้างสรรค์ในตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เป็นต้นไปสามารถส่งคำขอเปลี่ยนรหัสนักสร้างสรรค์ของพวกเขาได้ แต่พวกเขาต้องดำเนินขั้นตอนการตั้งค่าบัญชี Hyperwallet ให้เสร็จก่อน นักสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนนักสร้างสรรค์ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 จะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสนักสร้างสรรค์ของพวกเขาได้ในขณะนี้ 


เมื่อการสมัครโครงการสนับสนุนนักสร้างสรรค์ 2.0 ของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะสร้างรหัสนักสร้างสรรค์ของคุณโดยอัตโนมัติตามชื่อที่แสดงปัจจุบันใน Epic Games ของคุณ หากชื่อที่แสดงของคุณมีอักขระพิเศษนอกเหนือจากขีดล่าง (_), ขีดคั่น (-) หรือจุด (.) เราจะลบอักขระนั้นออก (เพื่อรับรองว่ารหัสนักสร้างสรรค์ของคุณสามารถพิมพ์ได้และไม่ซ้ำกับรหัสอื่น) ในบางกรณี เราอาจต้องเพิ่มตัวเลขแบบสุ่มไปที่ด้านหลังรหัสนักสร้างสรรค์ใหม่ของคุณ 

หากต้องการเปลี่ยนรหัสนักสร้างสรรค์ โปรดติดต่อศูนย์บริการผู้เล่นโดยการคลิก "ติดต่อเรา" ที่ด้านล่างของหน้า โปรดทราบว่าคุณจะต้องระบุตัวเลือกที่เป็นไปได้ 3 ข้อ สำหรับรหัสนักสร้างสรรค์ใหม่ของคุณ โดยเรียงลำดับตามความชอบจากที่ระบุไว้ด้านล่าง 

ศูนย์บริการผู้เล่นจะพยายามตั้งรหัสตามตัวเลือกแรก หากเป็นไปได้ หากศูนย์บริการผู้เล่นสามารถจับคู่รหัสนักสร้างสรรค์ใหม่ของคุณกับ 3 ตัวเลือกของคุณได้ ศูนย์บริการผู้เล่นจะติดต่อคุณ และขอให้คุณส่งตัวเลือกเพิ่มเติม 3 รายการ เพื่อเข้ารีบการพิจารณาและตรวจทาน

 ตัวอย่างรายชื่อที่ต้องการของรหัสนักสร้างสรรค์
  1. keaton95
  2. keat66
  3. dlkeat8
 ข้อกำหนดรหัสนักสร้างสรรค์

 คำขอรหัสนักสร้างสรรค์ของคุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีตัวอักษรอย่างน้อย 3 ตัวอักษร
  • มีตัวอักษรไม่เกิน 10 ตัวอักษร
  • ต้องมีอักษรตัวเลข, ชีดล่าง (_), ขีดคั่น (-) หรือจุด (.) เท่านั้น
  • ต้องไม่มีตัวอักษรซ้ำ (เช่น AAA หรือ BBB)  
  • ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  • จะต้องบ่งชี้ถึงชื่อที่แสดงหรือชื่อโซเชียลมีเดีย
  • ต้องสอดคล้องกับ Epic Games - กฎของชุมชน.
 ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ารหัสนักสร้างสรรค์ของฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว

 คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับสำหรับตั๋วของคุณเพื่อยืนยันรหัสนักสร้างสรรค์ใหม่ภายใน 30 วัน หลังจากที่ที่ยื่นคำขอ. 

ฉันสามารถเปลี่ยนรหัสนักสร้างสรรค์ของฉันได้บ่อยแค่ไหน

 หลังจากระบบสร้างรหัสนักสร้างสรรค์ของคุณขึ้นมาแล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนรหัสได้หนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 12 เดือน


บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร