ฉันจะยกเลิกคำขอเงินคืน Epic Games Store ของฉันได้อย่างไร

เราเข้าใจว่าคุณอาจต้องการยกเลิกคำขอคืนเงิน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกคำขอได้ ตราบใดที่การคืนเงินยังดำเนินการไม่เสร็จ:

  1. ไปที่กล่องรับอีเมลของคุณ แล้วเปิดอีเมลตั๋วขอความช่วยเหลือของ Epic Games ที่มีคำขอคืนเงินของคุณ
  2. ตอบกลับอีเมลฉบับดังกล่าว และขอให้ยกเลิกคำขอเดิม 

หมายเหตุ: เราจะไม่สามารถยกเลิกคำขอของคุณได้ หากเราได้เริ่มดำเนินการคืนเงินแล้ว ซึ่งรวมถึงการขอคืนเงินที่ดำเนินการผ่านเครื่องมือขอคืนเงินด้วยตนเองด้วย

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร