ฉันจะจัดการ DLC ใน Epic Games Launcher ได้อย่างไร

เมื่อคุณดาวน์โหลดเกมจาก Epic Games Store ที่มีเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ (DLC) โดยปกติแล้ว เนื้อหาทั้งหมดจะได้รับการดาวน์โหลด ตั้งแต่การดาวน์โหลดครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เกมบางเกมอาจต้องดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติม

โปรดดำเนินการต่อไปนี้เพื่อจัดการเนื้อหา DLC:

  1. เปิด Epic Games Launcher
  2. คลิกที่ไลบรารี (Library) ของคุณ
  3. ค้นหา DLC ของคุณ และคลิกที่จุดไข่ปลาสามจุดที่อยู่ถัดจากเกม
  4. คลิกที่จัดการ DLC (Manage DLC)
  5. เลื่อนแถบเลื่อนของรายการที่คุณต้องการติดตั้งไปทางขวาเพื่อติดตั้ง DLC
หมายเหตุ: เกมบางเกมที่มี DLC อาจไม่มีตัวเลือกการจัดการ DLC (Manage DLC) เนื่องจากเนื้อหาจะถูกดาวน์โหลดพร้อมกับเกมภาคหลัก

หากคุณพยายามดาวน์โหลด DLC และมีพื้นที่เหลือบนดิสก์ไม่เพียงพอ คุณจะได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดว่าคุณต้องเพิ่มพื้นที่ว่างอีกเท่าใดเพื่อที่จะดาวน์โหลด DLC ดังกล่าว

โปรดอ่านบทความนี้ เพื่อดูขั้นตอนในการเพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร