ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนนักสร้างสรรค์ของ Epic Games

โครงการนี้ไม่พร้อมให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน อิหร่าน เบลารุส คิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย หรือประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ได้ หรือมีการห้ามในลักษณะอื่นในข้อตกลงการเข้าร่วมหรือ EULA ของ Fortnight

Epic จะปฏิเสธการสมัครจากนักสร้างสรรค์ที่มีพฤติกรรมที่อันตราย, ก่อให้เกิดการแบ่งแยก, ผิดกฎหมาย, ลามกอนาจาร หรือฉ้อโกงโดยอัตโนมัติ รวมถึงผู้ที่ส่งเสริมการพนัน สแปม และการล่วงละเมิด

ผู้สมัครที่มีอายุ 13-17 สามารถสมัครเข้าร่วมพร้อมผู้ปกครองได้ ไม่เช่นนั้นผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สมัครจากประเทศเกาหลีใต้จะต้องมีอายุ 14-17 ปีและต้องสมัครเข้าร่วมพร้อมผู้ปกครอง ไม่เช่นนั้นผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อคุณถูกนำออกจากโครงการอย่างถาวรแล้ว คุณจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีกต่อไป ผู้ทำผิดซ้ำที่เคยถูกปฏิเสธจะไม่ได้รับการต้อนรับเข้าสู่โครงการอีก

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร