วิธีการตั้งค่าเวลาการเล่นและจำกัดการซื้อโดยผู้ปกครอง (Parental Controls)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร