สนับสนุนผู้สร้าง: การลิงก์บัญชีโซเชียล

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงบัญชีโซเชียล คุณต้องเข้าสู่ระบบสู่แดชบอร์ดนักสร้างสรรค์ของคุณ และเชื่อมโยงบัญชีนั้นใหม่อีกครั้งในโครงการ

วิธีการเชื่อมโยง Twitch กับโปรไฟล์สนับสนุนนักสร้างสรรค์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องใช้:

บัญชี Twitch ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

สิ่งที่ต้องทำ:

 1. คุณจำเป็นต้องคลิก "เชื่อมต่อ" (CONNECT) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของช่องของคุณ
 2. คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Twitch ของคุณ 
 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Twitch ที่เป็นเจ้าของเพจ Twitch ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
 4. อนุมัติการอนุญาตที่ Epic ต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
 5. จากนั้นคุณจะได้รับการยืนยันตัวตนโดย OAuth
  หมายเหตุ: หากล้มเหลว คุณสามารถทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำด้วยเพจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดได้

วิธีการเชื่อมโยง Instagram กับโปรไฟล์สนับสนุนนักสร้างสรรค์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องใช้:

สิ่งที่ต้องทำ:

 1. เชื่อมโยงบัญชี Instagram ของคุณกับบัญชี Facebook ของคุณด้วยเพจสาธารณะ
 2. อัปเดตบัญชี Instagram ด้วยหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • Business
  • Professional
  • Creator
 3. เชื่อมโยงบัญชี Instagram ของคุณกับเพจ Facebook สาธารณะ - โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
  • มี Facebook Business Manager / Suite
  • เป็นเจ้าของเพจ Facebook สาธารณะ

วิธีการเชื่อมโยง Facebook กับโปรไฟล์สนับสนุนนักสร้างสรรค์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องใช้:

สิ่งที่ต้องทำ:

 1. คุณจำเป็นต้องคลิก "เชื่อมต่อ" (CONNECT) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของช่องของคุณ
  หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณ
 2. เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ที่เป็นเจ้าของเพจสาธารณะที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
 3. อนุมัติการอนุญาตที่ Epic ต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
 4. จากนั้นคุณจะได้รับการยืนยันตัวตนโดย OAuth
  หมายเหตุ: หากล้มเหลว คุณสามารถทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำด้วยเพจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดได้

วิธีการเชื่อมโยง YouTube กับโปรไฟล์สนับสนุนนักสร้างสรรค์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องใช้:

บัญชี YouTube ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

สิ่งที่ต้องทำ:

 1. คุณจำเป็นต้องคลิก "เชื่อมต่อ" (CONNECT) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของช่องของคุณ
  หมายเหตุ: ควรเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังโฮมเพจ YouTube ของคุณโดยตรง
 2. คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Google ของคุณ
 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Google ที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
 4. อนุมัติการอนุญาตที่ Epic ต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
 5. จากนั้นคุณจะได้รับการยืนยันตัวตนโดย OAuth
  หมายเหตุ: หากล้มเหลว คุณสามารถทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำด้วยเพจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดได้

วิธีการเชื่อมโยง VK กับโปรไฟล์สนับสนุนนักสร้างสรรค์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องใช้:

บัญชี VK ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
โปรดทราบว่า: เราไม่รับโปรไฟล์ส่วนตัว เพจกลุ่ม หรือเพจอีเวนต์

สิ่งที่ต้องทำ:

 1. คุณจำเป็นต้องคลิก "เชื่อมต่อ" (CONNECT) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของช่องของคุณ
 2. คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ VK ของคุณ
 3. เข้าสู่ระบบบัญชี VK ที่เป็นเจ้าของเพจ VK ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
 4. อนุมัติการอนุญาตที่ Epic ต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
 5. จากนั้นคุณจะได้รับการยืนยันตัวตนโดย OAuth
  หมายเหตุ: หากล้มเหลว คุณสามารถทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำด้วยเพจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดได้

วิธีการเชื่อมโยง Twitter กับโปรไฟล์สนับสนุนนักสร้างสรรค์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องใช้:

บัญชี Twitter ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

สิ่งที่ต้องทำ:

 1. คุณจำเป็นต้องคลิก "เชื่อมต่อ" (CONNECT) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของช่องของคุณ
 2. คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Twitter ของคุณ
 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Twitter ที่เป็นเจ้าของเพจ Twitter ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
 4. อนุมัติการอนุญาตที่ Epic ต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
 5. จากนั้นคุณจะได้รับการยืนยันตัวตนโดย OAuth
  หมายเหตุ: หากล้มเหลว คุณสามารถทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำด้วยเพจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดได้

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร