ฉันจะต้องทำอย่างไร หากฉันได้รับข้อความใน Epic Games Launcher ซึ่งระบุว่าแบนด์วิดท์ของฉันถูกจำกัด

แบนด์วิดท์สำหรับการดาวน์โหลดในบางพื้นที่อาจถูกจำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง เพื่อลดความตึงเครียดของระบบโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต  การจำกัดนี้จะถูกเพิกถอนออกไปเมื่อความต้องการในการใช้แบนด์วิธกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 


บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร