การแก้ไขปัญหา Epic Games Launcher

ในกรณีที่คุณมีปัญหาในการใช้งาน Epic Games Launcher นี่เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาบางประการที่มักจะช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปได้


ตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ Epic Games

โปรดดูที่หน้า Epic Games Server Status เพื่อตรวจสอบว่าระบบทุกอย่างยังคงทำงานอยู่ ในกรณีที่ Epic Games Launcher ได้รับผลกระทบจากความขัดข้องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งระบบ ปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขหลังจากที่เราได้แก้ไขความขัดข้องดังกล่าวแล้ว


ตรวจสอบการอัปเดต

ตรวจสอบดูว่ามีการอัปเดต Launcher หรือไม่ ในการดำเนินการนี้ เลือกการตั้งค่า (Settings) (ล้อเฟืองที่ด้านล่างซ้าย) หากคุณเห็นปุ่มที่ระบุว่า: รีสตาร์ทและอัปเดต (RESTART AND UPDATE) ให้เลือกปุ่มดังกล่าวเพื่ออัปเดต Launcher


ลบเว็บแคชของ Launcher ของคุณ

การลบเว็บแคชมักจะช่วยแก้ปัญหาการแสดงผล ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งาน Launcher ได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบเว็บแคชของคุณ:

 1. ออกจาก Epic Games Launcher โดยการคลิกขวาบนไอคอนถาดระบบที่มุมขวาล่าง และจากนั้นคลิก Exit
 2. กด Windows key + R และพิมพ์ “%localappdata%” แล้วจึงกด Enter เพื่อเปิดหน้าต่าง File Explorer
 3. เปิดโฟลเดอร์ Epic Games Launcher
 4. เปิดโฟลเดอร์ Saved
 5. คลิกโฟลเดอร์ webcache จากนั้นลบออก
 6. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์แล้วเปิด Epic Games Launcher ขึ้นมาใหม่

เปิด Launcher ในฐานะผู้ดูแลระบบ

การเปิด Launcher ในฐานะผู้ดูแลระบบจะช่วยยกระดับสิทธิ์ของ Launcher เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ อย่างการดาวน์โหลดเกมได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิด Launcher ในฐานะผู้ดูแลระบบ:


 1. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher
 2. คลิก Run as Administrator

อัปเดตไดรเวอร์การ์ดกราฟิก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นกำลังใช้ไดรเวอร์การ์ดกราฟิกรุ่นล่าสุด ซึ่งอาจช่วยแก้ไขปัญหาการหยุดทำงานของตัวเปิดใช้ได้ โปรดอ่านบทความนี้เพื่อดูวิธีการอัปเดตไดรเวอร์การ์ดกราฟิก


ติดตั้ง Epic Games Launcher ใหม่

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะลบเกมทั้งหมดที่คุณได้ติดตั้งไว้

บน Windows: 

เรียกใช้งาน System File Checker แล้วจึงติดตั้ง Epic Games Launcher ใหม่

 1. ปิด Epic Games Launcher โดยการคลิกขวาบนไอคอนถาดระบบที่มุมขวาล่าง จากนั้นคลิก Exit
 2. คลิกที่ Start
 3. พิมพ์ "cmd" แล้วคลิกขวาที่ Command Prompt จากนั้นคลิก Run as Administrator
 4. พิมพ์ "sfc /scannow" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา แล้วจึงกด Enter 
  ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักครู่ 
 5. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. คลิกที่ Start
 7. พิมพ์ "Add or Remove Programs" แล้วกดปุ่ม Enter
 8. เลือก Epic Games Launcher จากรายการโปรแกรม
 9. คลิกที่ Uninstall
 10. ไปที่ www.epicgames.com แล้วคลิกที่ ดาวน์โหลด Epic Games บริเวณมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้งรุ่นล่าสุด

บน Mac:

 1. ปิด Epic Games Launcher
 2. ตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Epic Games Launcher โดยการเข้าไปตรวจสอบที่ Activity Monitor
 3. เปิดโฟลเดอร์ Applications
 4. คลิกและลากแอปพลิเคชัน Epic Games Launcher ไปยัง Trash
 5. ตรวจสอบไดเรกทอรีเหล่านี้ทั้งหมดว่าไม่มีโฟล์เดอร์หรือไฟล์ Epic Games Launcher ใดๆ อยู่:
  • ~/Library/Application Support
  • ~/Library/Caches
  • ~/Library/Preferences
  • ~/Library/Logs
  • ~/Library/Cookies
 6. ไปที่ www.epicgames.com แล้วคลิกที่ ดาวน์โหลด Epic Games บริเวณมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้งรุ่นล่าสุด

Launcher ค้างบน macOS 10.15.1 หรือเวอร์ชันก่อนหน้านี้

ในกรณีที่ Launcher ค้างบน macOS 10.15.1 หรือเวอร์ชันก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อติดตั้ง Epic Games Launcher บน Mac ของคุณใหม่อีกครั้ง


ตรวจสอบข้อกำหนดระบบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดระบบเพื่อเรียกใช้งาน Epic Games Launcher ดูข้อกำหนดระบบสำหรับ Epic Games Launcher ได้ ที่นี่


ไอคอม Epic Games Launcher กะพริบบนแถบงาน

ในกรณีที่คุณไม่สามารถเปิด Epic Games Launcher ขึ้นมาได้ และเห็นไอคอนกะพริบอยู่บนแถบงาน โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

 1. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher
 2. คลิกที่ Properties
 3. เลือก Normal Window จากเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่ถัดจาก Run
 4. คลิกแท็บ Compatibility 
 5. ยกเลิกการทำเครื่องหมายในกล่องทุกกล่อง แล้วจึงคลิก Apply และกด OK
 6. คลิก Start แล้วพิมพ์ "Graphics Settings" และกด Enter
 7. เลือก Classic app จากรายการเลื่อนลงที่อยู่ภายใต้ Graphics performance preference
 8. คลิก Browse
 9. ไปยังไดเรกทอรีที่ติดตั้ง Epic Games Launcher
  ตามค่าเริ่มต้น ไดเรกทอรีดังกล่าวจะอยู่ที่ C:/Program Files (x86)/Epic Games/Launcher/Portal/Binaries/Win64
 10. คลิกไฟล์ EpicGamesLauncher.exe จากนั้นคลิก Add
 11. คลิกที่ Options
 12. เลือก Power Saving
 13. คลิก Save
 14. เปิด Epic Games Launcher ขึ้นมาใหม่

หากขั้นตอนข้างต้นไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดต Windows ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ โปรดคลิก ที่นี่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าเราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร