İçerik Üreticilerini Destekleme Programındaki İçerik Üreticisi Kodunu Değiştirme

ÖNEMLİ: İçerik Üreticilerini Destekleme programına 30 Kasım 2020 tarihinde veya daha sonrasında katılan İçerik Üreticileri, ilk olarak Hyperwallet hesaplarının kurulum sürecini tamamlamak koşuluyla İçerik Üreticisi Kodlarının değiştirilmesini talep edebilir. İçerik Üreticilerini Destekleme programına 30 Kasım 2020 öncesinde katılan İçerik Üreticileri ise şu anda İçerik Üreticisi Kodlarını değiştirememekte. 


İçerik Üreticilerini Destekleme 2.0 başvurun onaylandığında İçerik Üreticisi Kodun, mevcut Epic Games görünen adın baz alınarak otomatik olarak oluşturulur. Görünen adın alt çizgi (_), kısa çizgi (-) veya nokta (.) dışında herhangi bir özel karakter içeriyorsa bunları kaldıracağız (kodun yazılabilir ve eşsiz olmasını sağlamak için). Bazı durumlarda yeni İçerik Üreticisi Kodunun sonuna rastgele atanmış rakamlar ekleyebiliriz.

Değişiklik talebinde bulunmak için lütfen bu sayfanın altındaki "bize ulaş" seçeneğine tıklayarak Oyuncu Desteğine ulaş. Yeni İçerik Üreticisi Kodun için aşağıda ayrıntıları verilen şekilde tercih sırasına göre sıralanmış üç olası seçeneği sağlaman gerekeceğini unutma.

Oyuncu Desteği, müsaitlik durumuna bağlı olarak ilk tercihine uymaya çalışacak. Oyuncu Desteği, yeni İçerik Üreticisi Kodunu üç seçeneğinden herhangi biriyle eşleştiremezse seninle iletişime geçerek değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi için üç ek seçenek sunmanı isteyecek.

Örnek İçerik Üreticisi Kodu tercih listesi

1.    keaton95

2.    keat66

3.    dlkeat8

İçerik Üreticisi Kodu koşulları

Talep ettiğin İçerik Üreticisi Kodun aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

    En az 3 karakterden oluşmalı

    En fazla 10 karakterden oluşmalı

    Yalnızca harf ve rakamlar ile alt çizgi (_), kısa çizgi (-) veya nokta (.) içermeli

    Yalnızca tekrar eden karakterler içermemeli (ör. AAA veya BBB)    

  • Hepsi küçük harf olmalı  
  • Görünen Adı veya Sosyal Medya adını yansıtmalıdır

    Epic Games - Topluluk Kuralları  ile tutarlı olmalı

İçerik Üreticisi Kodumun başarılı bir şekilde değiştiğini nasıl bilebilirim?

Talebini gönderdikten sonraki 30 gün içerisinde biletine cevap olarak yeni İçerik Üretici Kodunun onaylandığına dair bir e-posta alacaksın  . 

İçerik Üreticisi Kodumu ne sıklıkla değiştirebilirim?

İçerik Üreticisi Kodun oluşturulduktan sonra bu kodu herhangi bir 12 aylık periyotta yalnızca bir kez değiştirebileceksin.


Aradığını bulamadın mı?

Sana nasıl yardımcı olabileceğimizi bize belirt.