Zaktualizowano 3 marca 2021 r.

EPIC GAMES — Wskazówki dotyczące twórczości

Gry i usługi firmy Epic umożliwiają tworzenie i udostępnianie treści szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców. Chcemy, aby ekosystem Epic był przyjazny dla wszystkich, dlatego pewnych materiałów nie można udostępniać ani przesyłać za pośrednictwem naszych usług.

Treści nietolerancyjne lub dyskryminujące

Ekosystem Epic akceptuje różnorodność pod względem rasy, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, religii, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, sprawności, narodowości lub innych kryteriów. Nie tolerujemy zachowań dyskryminacyjnych wobec nikogo w naszej społeczności.

Drastyczne/niedwuznaczne treści

Ekosystem Epic wymaga, aby materiały były dostosowane do klasyfikacji produktowej gry. Unikaj nadmiernie brutalnych lub seksualnych treści, chyba że są one odzwierciedlone w kategorii danego tytułu.

Działania niezgodne z prawem

Nie zamieszczaj treści związanych z nielegalną działalnością lub ją promujących — włączając w to molestowanie, zastraszanie, napaść, rozpowszechnianie prywatnych danych do nielegalnych celów, stosowanie przemocy, hazard, używanie nielegalnych narkotyków, okrucieństwo wobec zwierząt, oszustwa, hakerstwo lub piractwo. Nie ma tu miejsca na materiały, które popierają lub nawołują do przemocy wobec innych.

Oszustwa i zwodnicze praktyki

Nie wykorzystuj innych graczy. Tworzenie treści w celu oszukania/wyłudzenia od graczy pieniędzy lub informacji o ich kontach, będzie skutkowało usunięciem z programów lub bardziej surowymi karami. Skorzystaj z #ReportACreator, jeśli uważasz, że jakiś twórca działa w złej wierze. 

Treści nieuprawnione lub naruszające prawa innych osób

Nie udostępniaj ani nie wykorzystuj treści, których nie stworzyłeś(-aś) lub na których wykorzystanie nie masz pozwolenia od właściciela. Jeśli udostępniasz lub ponownie publikujesz materiały innych osób, podaj ich twórcę.

Dodatkowe zasoby 

Oprócz naszych głównych wskazówek dotyczących twórczości, warto zapoznać się z dodatkowymi materiałami: