KONTROLA RODZICIELSKA EPIC GAMES

Epic chce zapewnić rodzinom narzędzia pozwalające ich członkom świadomie podejmować decyzje dotyczące cyfrowej rozrywki. Dzięki kontroli rodzicielskiej określisz:

 • Zakres dostępu dziecka do funkcji społecznościowych oraz możliwości dokonywania zakupów w grach należących do i zarządzanych przez Epic – w tym Fortnite, Fall Guys oraz Rocket League.
 • Rodzaje gier, do których dziecko ma dostęp w Epic Games Store.

Ustawienia te można zmieniać w portalu konta Epic, a także z menu kontroli rodzicielskiej w Fortnite. Do wyboru masz również narzędzia kontroli rodzicielskiej różnych platform do gier, na przykład PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™ i urządzeń mobilnych.

 
 

 

Omówienie uprawnień

 

Uprawnienia dostępu do funkcji społecznościowych

Uprawnienia te pomogą Ci zarządzać interakcjami społecznościowymi dziecka. Będą stosowane w grach należących do i zarządzanych przez Epic, w tym Fortnite, Rocket League oraz Fall Guys.

Wymagaj kodu PIN, by dodać znajomych w Epic

Dzięki temu ustawieniu wysyłanie i przyjmowanie zaproszeń do znajomych w Epic będzie wymagać podania Kodu PIN kontroli rodzicielskiej.

Włączone: przy każdej podjętej przez dziecko próbie wysłania lub zaakceptowania zaproszenia do znajomych z Epic Games konieczne będzie wpisanie przez Ciebie kodu PIN. Jeśli jakaś gra lub usługa nie obsługuje tego ustawienia, wysyłanie lub otrzymywanie zaproszeń nie będzie dozwolone. Ustawienie to nie wpływa na system zarządzania znajomościami na platformach takich jak PlayStation®, Steam, Xbox czy Nintendo Switch™.

Wyłączone: dziecko może samodzielnie wysyłać i przyjmować zaproszenia do znajomych.

Po co dodaje się znajomych?

Gracze dodają inne osoby do listy znajomych, ponieważ ułatwia to wspólną grę.

Zgoda na czat głosowy Epic

To ustawienie określa, z kim dziecko może rozmawiać na czasie głosowym Epic. Do wyboru są następujące opcje:

 • Wszyscy
 • Dziecko może rozmawiać przez czat głosowy ze wszystkimi graczami.
 • Znajomi i członkowie drużyny
 • Dziecko może rozmawiać przez czat głosowy z każdą osobą ze swojej listy znajomych w Epic i na platformie oraz z członkami swojej drużyny.
 • Tylko znajomi
 • Dziecko może rozmawiać przez czat głosowy wyłącznie z osobami ze swojej listy znajomych w Epic i na platformie.
 • Nikt
 • Czat głosowy Epic jest dla dziecka niedostępny.

Zgoda na czat tekstowy Epic

To ustawienie określa, z kim dziecko może rozmawiać na czacie tekstowym Epic. Do wyboru są następujące opcje:

 • Wszyscy
 • Dziecko może rozmawiać przez czat tekstowy ze wszystkimi graczami.
 • Znajomi i członkowie drużyny
 • Dziecko może rozmawiać przez czat tekstowy z każdą osobą ze swojej listy znajomych w Epic i na platformie oraz z członkami swojej drużyny.
 • Tylko znajomi
 • Dziecko może rozmawiać przez czat tekstowy wyłącznie z osobami ze swojej listy znajomych w Epic i na platformie.
 • Nikt
 • Czat tekstowy Epic jest dla dziecka niedostępny.

Uwaga: po wyborze opcji „Nikt” gracze nadal będą mogli przesyłać wiadomości przy użyciu systemu standardowych i bezpiecznych wyrażeń (np. „Nieźle!”), o ile jest on obsługiwany.

 

Zgody na zakupy

Zgody na zakupy zapobiegają dokonywaniu nieautoryzowanych płatności podczas korzystania z systemu płatności Epic Games.

Płatności Epic Games

Dzięki temu ustawieniu dokonywanie zakupów w Epic Games będzie wymagać autoryzowania Kodem PIN kontroli rodzicielskiej.

Włączone: do dokonania zakupu przy użyciu systemu płatności Epic Games niezbędne będzie wprowadzenie Twojego Kodu PIN kontroli rodzicielskiej. Ustawienie to nie wpływa na płatności na platformach PlayStation®, Steam, Xbox czy Nintendo Switch™ ani na zakupy dokonywane przy użyciu walut w grach, na przykład V-dolców w Fortnite.

Wyłączone: dziecko będzie w stanie dokonywać zakupów bez podawania kodu PIN.

UWAGA: jeśli Twoje dziecko określi, że ma mniej niż 13 lat, na jego koncie zostanie ustawiony dzienny limit wydatków 100 USD. Zakupy wykraczające poza dzienny limit wydatków będą wymagać wprowadzenia Kodu PIN kontroli rodzicielskiej przez rodzica lub opiekuna w celu ominięcia limitu i sfinalizowania zakupu.

Limit wydatków w wysokości 100 USD dotyczy łącznych dziennych zakupów dokonanych przy pomocy płatności Epic Games, w tym zakupów w Fortnite, Rocket League, Fall Guys i Epic Games Store. Limit ten nie dotyczy płatności na platformach gamingowych takich jak PlayStation, Steam, Xbox czy Nintendo Switch ani zakupów dokonywanych przy użyciu walut w grach, na przykład V-dolców w Fortnite.

 

Zgody na dostęp i treści

Zgody te pozwalają Ci:

 • Ograniczyć dostęp dziecka do nowych gier w Epic Games Store w zależności od ich klasyfikacji wiekowej.
 • Zarządzać grami nienależącymi do Epic i znajdującymi się poza Epic Games Store, do których dziecko może logować się przy użyciu konta Epic.

Klasyfikacja wiekowa

Ustawienie to sprawia, że zakup gier z Epic Games Store, których kategoria klasyfikacji wiekowej jest wyższa od wybranej przez Ciebie, wymaga wprowadzenia Kodu PIN kontroli rodzicielskiej. Klasyfikacja może różnić się w zależności od regionu. Oto kilka przykładowych ograniczeń wiekowych:

 • Everyone (Wszyscy)
 • Everyone 10+ (Wszyscy powyżej 10. roku życia)
 • Teen (Nastolatki)
 • Mature (Dla starszej młodzieży)
 • Adults Only (Tylko dla dorosłych)
 • Unrated (Brak kategorii)

Przykładowo jeśli wybierzesz kategorię Everyone 10+, dziecko nie będzie w stanie kupować gier sklasyfikowanych jako Teen ani pobierać gier takich jak Fortnite, o ile nie wprowadzi Kodu PIN kontroli rodzicielskiej.

Logowanie się poprzez Epic

Ustawienie to sprawia, że gdy dziecko po raz pierwszy loguje się do gry lub aplikacji nienależącej do Epic, ale obsługującej funkcję logowania się poprzez Epic, wymagane jest podanie kodu PIN kontroli rodzicielskiej.

Gracze mogą korzystać z logowania się poprzez Epic w celu logowania się do gier lub aplikacji dostawców zewnętrznych poza Epic Games Store. Pozwala to na łatwiejsze uzyskiwanie dostępu do gier i funkcji społecznościowych, takich jak listy znajomych. Wybierając opcję „Zaloguj się poprzez Epic”, użytkownik może udostępnić grze lub aplikacji swoją nazwę Epic, nazwy połączonych kont do gier, a także listę znajomych Epic, aby umożliwić grę oraz interakcje społeczne. Należy zapoznać się z politykami prywatności gier i aplikacji dostawców zewnętrznych, do jakich loguje się dziecko, ponieważ mogą one odbiegać od praktyk w zakresie danych, jakie stosuje Epic.

Włączone: otrzymasz prośbę o zatwierdzenie każdej gry nienależącej do Epic, do której dziecko będzie próbowało zalogować się za pomocą konta Epic Games poza Epic Games Store.

Wyłączone: dziecko będzie mogło używać swojego konta Epic Games, by logować się do wszystkich gier obsługujących funkcję Zaloguj się poprzez Epic, także gier spoza Epic Games Store.

Niestosowny język

Ustawienie to umożliwia odfiltrowanie niestosownego języka, w tym wulgaryzmów, na czacie tekstowym. Dotyczy ono tylko Fortnite.


Włączone:: nieprzyzwoite słowa na czacie tekstowym będą odfiltrowywane i zastępowane symbolami serca.

Wyłączone:: czat tekstowy nie będzie filtrowany pod kątem niestosownego języka.

 

 

Raportowanie czasu gry

Raporty czasu gry umożliwiają monitorowanie czasu spędzonego w każdym tygodniu na grze.  

Raport czasu gry

Ustawienie to pozwala otrzymywać cotygodniowe raporty czasu gry w Fortnite.

Włączone:: rodzic lub opiekun przypisany do danego konta będzie otrzymywać od nas cotygodniowe raporty czasu gry. Jeżeli do konta nie przypisano adresu e-mail rodzica lub opiekuna, raport trafi na adres e-mail wykorzystany podczas rejestracji.

Wyłączone:: nie będziesz otrzymywać cotygodniowych raportów czasu gry.

Dowiedz się więcej na temat ograniczeń rozgrywki na Twojej konsoli lub platformie.

 


 

Często zadawane pytania

 

Jak włączyć kontrolę rodzicielską?

Do zarządzania ustawieniami kontroli rodzicielskiej Epic niezbędny jest sześciocyfrowy kod PIN. Można go ustalić w portalu konta Epic lub menu kontroli rodzicielskiej w Fortnite.

Aby ustalić Kod PIN kontroli rodzicielskiej, skorzystaj z poniższych instrukcji. Kod PIN kontroli rodzicielskiej będzie można odzyskać przy użyciu e-maila powiązanego z kontem Epic. Powinien to być adres, do którego wyłączny dostęp ma dostęp rodzic.

Jak włączyć kontrolę rodzicielską w portalu konta Epic

 • Otwórz program uruchamiający Epic Games lub przejdź na stronę Epic Games Store (otwiera się w nowym oknie).
 • Zaloguj się.
 • Znajdź nazwę swojego konta i kliknij pozycję KONTO.
 • W menu po lewej stronie wybierz opcję KONTROLA RODZICIELSKA.
 • Ustaw 6-cyfrowy Kod PIN kontroli rodzicielskiej. Będzie on wymagany do zmiany ustawień kontroli rodzicielskiej w przyszłości, więc upewnij się, że jest łatwy do zapamiętania oraz różni się od innych Twoich kodów PIN.
 • Gotowe! Teraz możesz wybrać ustawienia kontroli rodzicielskiej.

Jak włączyć kontrolę rodzicielską poprzez Fortnite

 • Uruchom Fortnite na swojej platformie.
 • W poczekalni otwórz menu główne.
 • Wybierz pozycję KONTROLA RODZICIELSKA.
 • Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie przypisanego do konta adresu e-mail. Jeżeli do konta nie przypisano adresu e-mail, nastąpi przekierowanie do przeglądarki, gdzie będzie możliwe utworzenie konta Epic przy użyciu swojego adresu e-mail.
 • Ustaw 6-cyfrowy Kod PIN kontroli rodzicielskiej. Będzie on wymagany do zmiany ustawień kontroli rodzicielskiej w przyszłości, więc upewnij się, że jest łatwy do zapamiętania oraz różni się od innych Twoich kodów PIN.
 • Gotowe! Teraz możesz wybrać ustawienia kontroli rodzicielskiej.

 

Jak zmienić Kod PIN kontroli rodzicielskiej?

Aby zmienić kod PIN, przejdź do portalu konta Epic, zaloguj się do konta Epic, wybierz pozycję Konto i kliknij pozycję Kontrola rodzicielska w menu po lewej stronie ekranu.

Najpierw musisz zalogować się z użyciem starego kodu PIN.

 • Kliknij link Zmień kod PIN, który znajdziesz zaraz pod nagłówkiem Kontrola rodzicielska.
 • Wprowadź nowy kod PIN.
 • Wyświetli się wyskakujące okienko potwierdzające zmianę kodu PIN.

 

Nie pamiętam Kodu PIN kontroli rodzicielskiej. Jak go zresetować?

Nie pamiętasz kodu PIN lub wprowadzony został błędny kod i teraz musisz go zresetować? Wykonaj następujące czynności:

 • Potwierdź, że chcesz zresetować kod PIN.
 • Otrzymasz wiadomość na przypisany do konta adres e-mail. Kliknij link, by zresetować kod PIN.
 • Wprowadź nowy 6-cyfrowy kod PIN.
 • Wyświetli się wyskakujące okienko potwierdzające zmianę kodu PIN.

Jak zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej?

Dowolne ustawienia kontroli rodzicielskiej zmienisz, logując się do portalu konta Epic lub przechodząc do menu kontroli rodzicielskiej w Fortnite i wybierając pozycję Kontrola rodzicielska. Gdy pojawi się odpowiedni monit, wprowadź 6-cyfrowy kod PIN, a następnie włącz lub wyłącz każde z ustawień.

Jak uzyskać dostęp do kontroli rodzicielskiej w aplikacji Epic Games w systemie Android?

Ustawienia kontroli rodzicielskiej w aplikacji Epic Games w systemie Android wybierzesz lub zmienisz z poziomu menu kontroli rodzicielskiej w Fortnite.

 Kontrola rodzicielska na platformach do gier

Kontrola rodzicielska Epic Games obejmuje wyłącznie funkcje dostępne w grach dostarczanych i zarządzanych przez Epic – w tym Fortnite, Rocket League oraz Fall Guys – niezależnie od platformy, na której gra dziecko. Oznacza to na przykład, że gdy wyłączysz czat głosowy w grach od Epic Games, dziecko nie straci dostępu do czatu głosowego w ramach komunikacji poza grą, na przykład poprzez system rozmów wbudowany w konsolę.

Możliwości wprowadzania ograniczeń w tym zakresie są dostępne z poziomu danej platformy – PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™, Windows 10, iOS oraz Google Play. Dotyczy to również ograniczenia dostępu do zakupów.

Poniżej znajdują się linki do informacji dotyczących kontroli rodzicielskiej na poszczególnych platformach oraz jej konfiguracji.

PlayStation

Dowiedz się więcej o kontroli rodzicielskiej na PlayStation® 5 lub kontroli rodzicielskiej na PlayStation® 4.

Xbox

Dowiedz się więcej o kontroli rodzicielskiej na Xbox.

Nintendo Switch

Dowiedz się więcej o kontroli rodzicielskiej na Nintendo Switch™.

Microsoft Windows

Dowiedz się więcej o kontroli rodzicielskiej w systemie Windows.

iOS

Pamiętaj, że ograniczenia zakupów w systemie iOS nie dotyczą zakupów w grze Fortnite dokonywanych z użyciem bezpośredniej płatności Epic. Aby ograniczyć zakupy dokonywane z użyciem bezpośredniej płatności Epic, należy użyć opcji kontroli rodzicielskiej Epic Games, które opisano powyżej.

Dowiedz się więcej o kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z systemem iOS.

Google Play

Pamiętaj, że ograniczenia zakupów w Google Play nie dotyczą zakupów w grze Fortnite dokonywanych z użyciem bezpośredniej płatności Epic. Aby ograniczyć zakupy dokonywane z użyciem bezpośredniej płatności Epic, należy użyć opcji kontroli rodzicielskiej Epic Games, które opisano powyżej.

Dowiedz się więcej o kontroli rodzicielskiej w Google Play.