POLITYKA PRYWATNOŚCI EPIC GAMES

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2021 r.

Polityka prywatności Epic Games została opracowana, aby ułatwić zrozumienie doboru gromadzonych przez nas informacji oraz różnych sposobów, w jakie możemy je wykorzystywać lub udostępniać. 

Niniejsza polityka dotyczy korzystania z usług Epic. „Usługi Epic” oznaczają nasze witryny internetowe, sklepy, gry, narzędzia producentów gier, aplikacje lub inne produkty bądź usługi, których dotyczy niniejsza polityka. W zależności od sposobu, w jaki użytkownik skontaktuje się z nami, mogą obowiązywać dodatkowe warunki w odniesieniu do relacji użytkownika z Epic. Należy uważnie przeczytać i zapoznać się z niniejszą polityką. Przed skorzystaniem z usług Epic należy także uważnie zapoznać się z innymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie w przypadku odwiedzania i korzystania z określonych usług Epic (takich jak Fortnite albo korzystanie z konta Epic w grach podmiotów zewnętrznych), potwierdzić ich zrozumienie i wyrazić na nie zgodę.

Firma Epic Games, Inc. i nasze podmioty zależne obsługują i wspierają usługi Epic z różnych lokalizacji na całym świecie. Gdy mówimy „Epic” lub „Epic Games”, odnosimy się do odpowiedniego podmiotu Epic określonego dla regionu użytkownika w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej w niniejszej polityce. Wskazany podmiot Epic jest odpowiedzialny za świadczenie usług Epic i jest administratorem informacji gromadzonych w ramach niniejszej polityki.   

Aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu pytań lub wątpliwości związanych z prywatnością, należy zapoznać się z częścią „Jak się z nami skontaktować” poniżej. 

 

Gromadzone przez nas informacje

Zasadniczo gromadzimy informacje na trzy sposoby: (1) użytkownik udostępnia nam informacje dobrowolnie poprzez utworzenie konta, dokonywanie zakupów albo zapisywanie się, aby otrzymywać wiadomości e-mail z powiadomieniami, (2) gromadzimy informacje automatycznie podczas korzystania przez użytkownika z usług Epic, za pośrednictwem plików cookie albo naszych gier oraz innego oprogramowania, (3) inne podmioty, takie jak platformy konsoli do gier i portale społecznościowe mogą nam udostępniać informacje. Każdy z tych sposobów został opisany bardziej szczegółowo poniżej.

 

(1) Informacje podane przez użytkownika

Użytkownik może przekazać nam swoje dane osobowe, jeśli zdecyduje się na korzystanie z usług Epic. Ponieważ nasza oferta i produkty ulegają od czasu do czasu zmianom, zmianom będą również ulegać sytuacje, w których użytkownik będzie zobowiązany do przekazania nam danych. Najczęstsze przykłady sytuacji, w których użytkownik udostępnia nam informacje obejmują:

 • tworzenie konta Epic;
 • licencjonowanie i pobieranie naszych gier lub silników gier;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych w ramach usługi Epic (patrz „Korzystanie z funkcji społecznościowych w usługach Epic”);
 • kupowanie od nas czegoś lub zawarcie z nami innej transakcji;
 • zgłaszanie swojego udziału w konkursach online lub rejestrowanie się w celu wzięcia udziału w szczególnych wydarzeniach;
 • udział w konkursach lub loteriach, uczestniczenie w naszych promocjach lub przyjmowanie od nas nagród;
 • zapisanie się w celu otrzymywania powiadomień e-mail lub subskrybowanie otrzymywania od nas innych informacji;
 • wypełnianie ankiet;
 • korzystanie z urządzenia mobilnego, jak na przykład telefonu, w celu grania w nasze gry lub korzystania z naszych aplikacji; oraz
 • kontaktowanie się z nami z dowolnego powodu, np. poprzez e-mail, w tym w celu uzyskania wsparcia technicznego lub obsługi klienta.

Konkretne rodzaje informacji, które użytkownik może nam udostępniać, będą się często różnić, w zależności od usług Epic i sposobu korzystania z nich. 

Przykładowo, użytkownik będzie potrzebował konta Epic, aby uzyskać dostęp do określonych części usług Epic. Jeżeli użytkownik będzie chciał je utworzyć, może zostać poproszony o podanie podstawowych danych do rejestracji, takich jak imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, kraj zamieszkania i adres e-mail. W trakcie procesu rejestracji do każdego nowego konta Epic przypisujemy automatycznie numer („identyfikator konta Epic”), który pomaga na jednoznaczne określenie konta Epic w usługach Epic i usprawnia działanie usług takich jak cross-play.

Jeżeli użytkownik chce dokonać zakupu, możemy go poprosić o podanie danych rozliczeniowych (takich jak numer rachunku płatniczego karty i data ważności), aby umożliwić przeprowadzenie transakcji. Czasami prosimy o podanie innych informacji, takich jak numer telefonu, adres pocztowy, adres rozliczeniowy i data urodzenia. Gromadzimy także informacje, gdy użytkownik zdecyduje się udostępniać je nam w inny sposób, w tym poprzez wysyłanie ich w ramach komunikacji z Epic (na przykład za pośrednictwem wniosków do zespołu wsparcia gracza) albo innymi użytkownikami usług Epic (na przykład za pośrednictwem czatów wewnątrz gier lub postów na forum).

Niektóre z naszych witryn internetowych oferują także funkcję przetwarzania podań o pracę; w takim przypadku prosimy również o CV, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Wykorzystujemy te informacje w celu ustalenia, czy użytkownik kwalifikuje się na stanowisko, o które się ubiega lub do kontaktu z użytkownikiem w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

(2) Informacje gromadzone przez nas automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie, podczas korzystania przez użytkownika z usług Epic. Zasadniczo dokonujemy agregacji tych danych i korzystamy z nich w postaci statystycznej, aby określić trendy wśród grup użytkowników, a nie identyfikować konkretne osoby. Jeśli zebrane przez nas, połączone informacje mogą zostać wykorzystane celem zidentyfikowania użytkownika jako osoby, informacje te będą przez nas traktowane jako dane osobowe.

Gromadzimy dane automatycznie za pośrednictwem takich technologii jak przeglądarki internetowe, pliki cookie, pliki dziennika i sygnały nawigacyjne, a nasze serwery wewnętrzne gromadzą dane użytkowania przesyłane z usług Epic. Wykorzystujemy te informacje do celów, takich jak modyfikowanie lub ulepszanie funkcji, zarządzanie reklamami, rozwiązywanie problemów technicznych, zapobieganie oszustwom lub niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz przeprowadzanie analizy danych. Rodzaj gromadzonych automatycznie informacji może się różnić, ale co do zasady obejmuje:

 • informacje techniczne na temat komputera, urządzenia, sprzętu lub oprogramowania, które użytkownik wykorzystuje aby uzyskać dostęp do Internetu lub naszych usług, takie jak adres IP lub inne informacje transakcyjne lub identyfikacyjne dla urządzenia użytkownika (takie jak producent i model urządzenia, informacje o systemach operacyjnych i przeglądarkach, a także inne specyfikacje urządzenia lub systemu);
 • informacje o korzystaniu i statystyki dotyczące korzystania z usług Epic, które mogą obejmować adresy URL naszych witryn internetowych, które użytkownik odwiedzał, adresy URL odnoszących i istniejących stron, widoki stron, czas spędzony na stronie, liczbę kliknięć, rodzaj platformy, aplikację, z której użytkownik korzystał lub grę, w którą grał, godzinę i datę gry lub korzystania z aplikacji oraz inne statystyki dotyczące użytkowania;
 • raporty dotyczące awarii oprogramowania, które mogą być generowane automatycznie podczas awarii gry lub aplikacji oraz które obejmują informacje o systemie użytkownika i awariach;
 • informacje, które przyczyniają się do bezpieczniejszego i bardziej spersonalizowanego użytkowania, takie jak nazwa użytkownika albo inne dane identyfikujące użytkownika udostępnione w związku z korzystaniem z aplikacji albo grania w grę, zapisane preferencje, postęp gry oraz identyfikatory urządzenia albo informacje dotyczące użytkowania na potrzeby uwierzytelniania i zapobiegania oszustwom; oraz
 • lokalizację urządzenia, np. uzyskiwaną na podstawie adresu IP urządzenia.

Należy pamiętać, że jeśli niektóre funkcje usługi Epic są świadczone przez strony trzecie, strony te mogą również wykorzystywać zautomatyzowane metody gromadzenia danych oraz mogą zapisywać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług Epic lub witryn innych stron. Funkcje te podlegają postanowieniom polityk prywatności i polityk odpowiednich stron trzecich.

 

Zapobieganie oszustwom:

Zapewnianie użytkownikom uczciwego, zrównoważonego i konkurencyjnego charakteru usług Epic jest dla nas niezwykle ważne. Wdrażamy ściśle zakazy dotyczące oszustwa, hakowania, kradzieży kont oraz wszelkich innych nieuprawnionych lub oszukańczych czynności w ramach usług Epic. Gdy użytkownik tworzy konto Epic, dokonuje zakupu naszych produktów lub usług, gra w nasze gry albo w inny sposób wchodzi w interakcję z Epic za pośrednictwem naszych usług, możemy zastosować różnego rodzaju technologie zapobiegające oszustwom, aby pomóc nam w identyfikowaniu szkodliwych działań i zapobieganiu im. Usługi te mogą gromadzić i analizować dane dotyczące gry lub komputera użytkownika w celu wykrywania oszustw i mogą być świadczone przez Epic albo podmioty zewnętrzne, takie jak BattleEye.

 

(3) Informacje otrzymywane przez nas od innych

W niektórych przypadkach inne strony przekazują nam informacje na temat użytkownika lub umożliwiają nam gromadzenie informacji na temat użytkownika. Zasadniczo gromadzimy informacje od innych podmiotów na cztery sposoby: (1) gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Epic za pośrednictwem usługi, która nie jest kontrolowana przez nas, na przykład portal społecznościowy, (2) gdy użytkownik decyduje się korzystać z funkcji społecznościowej usług Epic, (3) gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usług Epic za pośrednictwem innego podmiotu, takiego jak operator konsoli do gier albo operator urządzenia mobilnego, (4) gdy użytkownik powiąże konto podmiotu zewnętrznego ze swoim kontem Epic. W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie kontrolować informacji udostępnianych nam przez inne podmioty, takie jak portale społecznościowe. W takich przypadkach wykorzystujemy jedynie dane, których potrzebujemy, aby świadczyć usługi, których naszym zdaniem żądają i oczekują nasi użytkownicy. Mimo, że nie jesteśmy w stanie kontrolować ustawień prywatności użytkownika na stronach zewnętrznych ani sposobu, w jaki strony te ochronią prywatność użytkownika, po otrzymaniu informacji na temat użytkownika za pośrednictwem tych stron internetowych traktujemy je zgodnie z niniejszą polityką.

 

Interakcje z Epic za pośrednictwem usług podmiotów zewnętrznych

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Epic za pośrednictwem witryny internetowej albo aplikacji, która nie jest kontrolowana przez Epic, może ona umożliwić Epic uzyskanie dostępu do określonych informacji na jego temat. Przykładowo, portale społecznościowe mogą udostępniać nam informacje z profilu użytkownika założonego w ich usługach albo inne informacje, na których udostępnianie nam przez portal społecznościowy albo inny podmiot użytkownik wyraził zgodę.

 

Korzystanie z funkcji społecznościowych w usługach Epic

Decydując się korzystać z niektórych funkcji społecznościowych usług Epic, użytkownik zgadza się, aby Epic otrzymywała informacje na temat użytkownika od stron trzecich (takich jak sieci społecznościowe). Nasze funkcje społecznościowe promują i ułatwiają interakcje między graczami, np. umożliwiając użytkownikowi i jego znajomym współpracę na rzecz osiągnięcia wspólnego celu postawionego przez naszą grę lub aplikację. Z funkcji można skorzystać, aby dowiedzieć się czy nasi znajomi aktywnie grają w grę i korzystają z funkcji, aby dowiedzieć się, czy grali w przeszłości lub aby zaprosić ich do wzięcia udziału we wspólnej grze.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z jednej z naszych funkcji społecznościowych, może zostać poproszony o zalogowanie się do sieci społecznościowej poprzez naszą grę lub aplikację. Sieć społecznościowa może następnie dostarczyć Epic informacje, takie jak identyfikator użytkownika sieci społecznościowej, zdjęcie profilowe oraz identyfikatory użytkownika i zdjęcia profilowe kontaktów użytkownika.

 

Uzyskiwanie dostępu do usług Epic za pośrednictwem innych podmiotów albo urządzeń

Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku od organizacji, które sprzedają nasze gry lub aplikacje, bądź które zapewniają system gier, z którego korzysta użytkownik. Strony te mogą przekazywać nam informacje dotyczące konta lub rejestracji użytkownika, ale nie przekazują nam danych płatności. Ponieważ organizacje te określają, jakie informacje będą gromadzić od użytkownika, może to różnić się w zależności od ich usług, ale najprawdopodobniej będzie to obejmować takie informacje jak nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika stosowane w ramach tych usług, a także informacje na temat urządzenia i regionu.

 

Powiązanie konta podmiotu zewnętrznego z kontem Epic

W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się powiązać z kontem Epic konto podmiotu zewnętrznego, na przykład konto konsoli do gier albo portalu społecznościowego, podmiot zewnętrzny udostępni Epic informacje na temat tego konta. Ponieważ organizacje te określają, jakie informacje będą gromadzić od użytkownika, może to różnić się w zależności od ich usług, ale najprawdopodobniej będzie to obejmować takie informacje jak nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika konta podmiotu zewnętrznego, a także informacje na temat powiązanego urządzenia, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 

Jak wykorzystujemy i udostępniamy informacje

Zasadniczo informacje, które gromadzimy (indywidualnie albo w połączeniu z innymi gromadzonymi informacjami, zgodnie z opisem w niniejszej polityce), są przez nas wykorzystywane i udostępniane, aby pomóc nam w świadczeniu, doskonaleniu, dostosowywaniu, analizowaniu i promowaniu usług Epic, gdy mamy ku temu stosowne podstawy.

(1) Wykorzystywanie

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych do celów opisanych w niniejszej polityce opieramy się na szeregu różnych podstaw prawnych. Zależą one często od charakteru konkretnej relacji z Epic, ale typowe przykłady obejmują: 

 • wspieranie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym:
 • w celu komunikacji z użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na wnioski ze strony użytkownika lub informowania użytkownika o aktualizacjach;
 • w celu lepszego zrozumienia naszych użytkowników oraz ich preferencji;
 • aby spersonalizować doświadczenie użytkownika, zapisać preferencje, weryfikować użytkowników i zapewniać podobne funkcje obsługi klienta;
 • w celu opracowywania, dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług i innych ofert, z których niektóre mogą być oferowane we współpracy z innymi stronami;
 • w celu zarządzania i dostosowywania reklam lub ofert promocyjnych;
 • do celów związanych z bezpieczeństwem; oraz
 • do celów wewnętrznych, takich jak audyt i analiza danych;

 

 • świadczenie usług podlegających zaakceptowanym przez użytkownika warunkom, takim jak egzekwowanie naszych licencji, umów i warunków świadczenia usług, co może obejmować uzasadnione monitorowanie w celu wykrywania niewłaściwego użytkowania albo oszustw i zapobiegania im, gwarantowanie uczciwości gier dla wszystkich użytkowników oraz zapewnianie wszelkiego rodzaju ochrony usług Epic;
 • za zgodą użytkownika, którą może wycofać w dowolnym momencie;

 

 • w ramach przestrzegania zobowiązań prawnych.

 

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo potrzebujemy ich do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przykładowo, jeżeli użytkownik utworzy konto Epic, będziemy przechowywać dane osobowe związane z kontem Epic tak długo, jak będzie to konieczne do prowadzenia konta, świadczenia żądanych usług Epic, egzekwowania wszelkich obowiązujących warunków regulujących korzystanie z usług Epic i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji odzwierciedlającej świadczenie przez nas usług Epic użytkownikowi. Okresowo sprawdzamy dane osobowe, które przechowujemy w celu ustalenia, czy są one nadal właściwe. 

(2) Udostępnianie

Usługodawcy. Udostępniamy dane osobowe usługodawcom, których zaangażowaliśmy w celu wsparcia obsługiwania usług Epic poprzez świadczenie określonych usług w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Przykładowo, jeżeli użytkownik dokona zakupu usług Epic, zasadniczo udostępnimy jego dane rozliczeniowe podmiotowi zewnętrznemu przetwarzającemu płatności w celu zrealizowania transakcji. Inne typowe przykłady obejmują partnerów asystujących przy przechowywaniu danych w chmurze, marketingu mailowym produktów i usług oferowanych przez Epic, zarządzaniu zapytaniami wysyłanymi do zespołu wsparcia gracza oraz monitorowaniu i zabezpieczaniu usług Epic. Ci zewnętrzni usługodawcy nie są przez nas upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub zachowania zgodności z wymogami prawnymi.

Podmioty stowarzyszone. Dane osobowe, które zbieramy, możemy udostępniać podmiotom zależnym firmy Epic Games, Inc. w ramach wspierania usług Epic na całym świecie. 

Partnerzy marketingowi. Możemy udostępniać partnerom marketingowym, wyłącznie w imieniu Epic, określone ograniczone informacje, takie jak identyfikatory urządzeń, w celu wdrażania i optymalizowania kampanii oraz dokonywania pomiarów skuteczności reklam i innych strategii marketingowe.

Partnerzy sklepu Epic Games. Jeżeli użytkownik dokona zakupu gry ze sklepu Epic Games, możemy udostępnić określone informacje związane z jego kontem Epic producentowi albo wydawcy gry, aby usprawnić granie i umożliwić im kontaktowanie się z użytkownikiem w stosownych celach. Przykładowo, aby usprawnić granie, możemy udostępnić identyfikator konta Epic użytkownika i jego uprawnienie do gry. Możemy również udostępniać nazwę użytkownika i listę znajomych Epic w celu usprawnienia funkcji społecznościowych wewnątrz gry. Użytkownik może także wyrazić zgodę na udostępnianie danych kontaktowych producentowi lub wydawcy gry.

Jeżeli partner sklepu usunie swoją grę ze sklepu Epic Games, prześlemy mu także niezbędne informacje, aby użytkownik mógł kontynuować grę na innej platformie. Gdy Epic udostępnia informacje użytkownika tym niezależnym producentom i wydawcom, korzystanie przez nich z informacji oraz ich ujawnianie jest regulowane przez ograniczenia znajdujące się w zawartych przez nas z nimi umowach. Niezależnie od tego, producenci i wydawcy dostarczają również swoim końcowym użytkownikom oświadczenia lub polityki prywatności, które określają warunki korzystania przez nich z informacji. Dane osobowe, które użytkownik im udostępnia lub które nie są przekazywane przez Epic, będą podlegać oświadczeniom i politykom prywatności odpowiednich producentów i wydawców oraz nie będą podlegać postanowieniom niniejszej polityki.

Usługi konta Epic. Jeżeli użytkownik zarejestruje się do gry lub aplikacji zewnętrznego producenta za pośrednictwem swojego konta Epic, może zgodzić się na udostępnianie informacji na temat swojego konta Epic za pośrednictwem tej samej gry lub aplikacji, takich jak identyfikator konta Epic, nazwa użytkownika Epic, identyfikatory powiązanych kont, aktywność online oraz znajomi Epic. Korzystanie z tych informacji na temat konta Epic przez zewnętrznych producentów jest regulowane przez ograniczenia znajdujące się w zawartych przez nas z nimi umowach. Dane osobowe udostępniane im przez użytkownika albo nieudostępniane przez Epic podlegają informacjom o ochronie prywatności i politykom zewnętrznych producentów, które mogą się różnić od praktyk Epic opisanych w niniejszej polityce. Przed skorzystaniem z konta Epic w celu uzyskania dostępu do produktów lub usług zewnętrznych producentów, użytkownik powinien zapoznać się uważnie z ich politykami prywatności i upewnić się, że je zrozumiał oraz akceptuje sposób w jaki obchodzą się z informacjami na jego temat.

Funkcje społecznościowe. Możemy udostępniać lub proponować Ci udostępnienie swoich informacji innym użytkownikom usług Epic, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Świadczymy również usługi, które umożliwiają naszym użytkownikom komunikowanie się z Epic i sobą nawzajem, w ramach których mogą być udostępniane dane osobowe i identyfikatory konta. Przykładowo, możemy udostępniać informacje na temat użytkownika jego znajomym na portalach społecznościowych jeśli zarówno użytkownik jak i jego znajomi korzystają z tych samych funkcji społecznościowych w naszych grach i aplikacjach.

Możemy również ujawniać informacje na temat użytkownika: (i) jeżeli jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo, proces prawny lub uzasadniony wniosek ze strony organów ścigania lub innych urzędników państwowych, (ii) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub uzasadnione w celu zapobieżenia szkodom fizycznym lub finansowym bądź w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzanego lub udowodnionego popełnienia czynu zabronionego, lub (iii) w celu ochrony kluczowych interesów innej osoby (np. w celu zapobieżenia śmierci, obrażeniom ciała lub poważnemu uszkodzeniu mienia). Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania informacji o naszych użytkownikach w przypadku, gdy sprzedajemy lub przenosimy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze firmy lub aktywa.

Wybory i mechanizmy kontroli użytkownika

Dążymy do zapewniania użytkownikowi istotnych wyborów dotyczących danych osobowych udostępnianych Epic, a także sposobów, w jaki możemy wykorzystywać lub udostępniać te informacje. Zasadniczo będziemy zwracać się z prośbą o udostępnienie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia żądanych usług Epic. Użytkownik może nie wyrazić zgody na udostępnianie nam danych osobowych, o które się zwrócimy, ale w takim przypadku może nie uzyskać dostępu do określonych części usług Epic, a niektóre funkcje mogą nie działać w zamierzony sposób.

Możemy również prosić o uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie informacji na jego temat w określony sposób. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia zgody, jeżeli nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane do określonych celów i może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ma efekt natychmiastowy i nie wpłynie na przetwarzanie, które miało miejsce w przeszłości w oparciu o dotychczasową zgodę użytkownika.    

Zapewniamy użytkownikowi możliwość zażądania uzyskania dostępu do jego danych osobowych, ich korekty albo usunięcia. Użytkownik może zaktualizować informacje na swoim koncie albo zażądać usunięcia swojego konta Epic bezpośrednio poprzez usługi Epic w dowolnym momencie. Aby zażądać uzyskania dostępu do danych osobowych powiązanych z kontem Epic użytkownika, należy zapoznać się z częścią „Jak się z nami skontaktować” poniżej. 

Inne przykłady wyboru:

 • Naszą stronę internetową użytkownik może przeglądać, nie podając jakichkolwiek danych osobowych. Możemy automatycznie zbierać pewne ograniczone informacje, jak opisano powyżej.
 • Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym w dowolnym momencie, korzystając z mechanizmu rezygnacji załączonego do wiadomości.
 • Użytkownik może zmienić swoje ustawienia prywatności na witrynach internetowych innych stron, takich jak sieci społecznościowe, w celu ograniczenia lub zatrzymania otrzymywania przez nas informacji z tych witryn. Użytkownik może również zdecydować się nie korzystać z funkcji społecznościowych, które oferujemy. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tych funkcji, należy powstrzymać się od upubliczniania danych osobowych, włącznie z adresem e-mail, na forach lub na czatach.
 • Użytkownik może zmienić swoje ustawienia przeglądarki lub podjąć inne kroki w celu zablokowania, zarządzania lub usunięcia plików cookie. Nie wszystkie nasze strony internetowe i serwisy internetowe odpowiadają obecnie na sygnały „nie śledź”, więc czasami konieczne będzie skorzystanie z ustawień przeglądarki w celu skutecznego zarządzania plikami cookie. W niektórych przypadkach blokowanie lub wyłączanie plików cookie może spowodować, że nasze strony internetowe, gry i aplikacje nie będą działać poprawnie, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.
 • Reklamę opartą na zainteresowaniach można ograniczyć na stronie www.aboutads.info/choices/ lub www.networkadvertising.org/choices/. Jeśli użytkownik mieszka w Europie, więcej informacji można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu/.
 • Jeśli użytkownik ma poniżej 18 lat i posiada konto na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, silnikach gier, grach lub innych usługach internetowych, użytkownik może poprosić o usunięcie określonych zamieszczonych przez niego treści, np. usunięcie lub edytowanie komentarzy pozostawionych przez użytkownika. Użytkownik może także zwrócić się do nas z prośbą o pomoc w usuwaniu lub anonimizowaniu opublikowanych treści, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami skontaktować” niniejszej polityki. Należy pamiętać, że podjęcie tych kroków może nie zapewnić pełnego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych na naszych stronach internetowych, w usługach internetowych, aplikacjach lub grach. Możemy również nie być w stanie usunąć treści zamieszczanych przez użytkownika, jeśli obowiązujące prawo wymaga od nas zachowania treści lub jeśli inna strona ponownie opublikowała treść na stronie internetowej, w aplikacji, grze lub innej usłudze online, której nie posiadamy lub nie kontrolujemy.

Użytkownik może również dokonać wyborów lub zmienić swoje obecne wybory, wysyłając nam wiadomość e-mail z wykorzystaniem informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Mieszkańcy EOG i Wielkiej Brytanii. Mieszkańcom EOG lub Wielkiej Brytanii przysługuje prawo do uzyskiwania dostępu do informacji na ich temat, prawo do korekty tych informacji, prawo do zażądania usunięcia ich danych osobowych, prawo do zażądania ograniczonego przetwarzania ich danych osobowych, prawo do otrzymania przenośnej kopii udostępnionych danych osobowych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, na przykład do celów marketingu bezpośredniego. Aby uzyskać więcej informacji na temat egzekwowania tych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mieszkańcy EOG i Wielkiej Brytanii mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Epic pod adresem e-mail dpo@support.epicgames.com. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Epic danych osobowych mieszkańcom EOG i Wielkiej Brytanii przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych.

Mieszkańcy Kalifornii. Mieszkańcom Kalifornii, którzy nie ubiegają się o pracę w naszej spółce, nie są naszymi pracownikami ani pracownikami innej spółki, która wchodzi z nami w interakcje w ramach ich pracy, przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe na ich temat zgromadziliśmy i udostępniliśmy, prawo do zażądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do niebycia dyskryminowanym z powodu egzekwowania tych praw. Aby uzyskać więcej informacji na temat egzekwowania tych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Sprzedaż informacji. Epic korzysta z gromadzonych danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia, wspierania i doskonalenia usług Epic w sposób opisany w niniejszej polityce; nie sprzedajemy tych informacji podmiotom zewnętrznym.

 

W jaki sposób chronimy informacje

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem oraz innymi nielegalnymi formami przetwarzania. W niektórych przypadkach dane użytkownika są dostępne po zalogowaniu się do funkcji, którą oferujemy, a w takich przypadkach użytkownik jest zobowiązany przechowywać swoje dane uwierzytelniające i hasło użytkownika w poufności, aby jego dane były bezpieczne. 

 

Prywatność dzieci

Usługi Epic mają być z założenia odpowiednie dla ogółu ludzi i nie są skierowane do dzieci (zazwyczaj mniej niż 13 lat, zależnie od miejsca zamieszkania). Epic nie gromadzi umyślnie danych osobowych dzieci bez uzyskania zgody rodziców, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA).

Możemy poprosić użytkownika o podanie informacji związanych z wiekiem, aby pomóc nam w przestrzeganiu przepisów, takich jak COPPA. Możemy na przykład poprosić użytkownika o podanie daty urodzenia, aby ustalić, czy COPPA wymaga uzyskania weryfikowalnej zgody rodzica lub opiekuna użytkownika przed umożliwieniem użytkownikowi uzyskania dostępu do usług Epic.

Jeśli użytkownik wskaże, że jest osobą niepełnoletnią w rozumieniu przepisów COPPA, będziemy wymagać od użytkownika ukończenia procesu zgody rodzicielskiej przed umożliwieniem dalszego dostępu do poszczególnych usług Epic. Proces ten ma na celu powiadomienie rodziców, że ich dziecko poprosiło o dostęp do usług Epic, poinformowanie ich o praktykach w zakresie prywatności Epic, oferuje im możliwość zatwierdzenia gromadzenia i wykorzystywania danych przez Epic zgodnie z opisem w niniejszej polityce i opisuje dostępne dla nich mechanizmy kontrolne. 

Gdy rodzic wyrazi zgodę, damy mu możliwość przejrzenia i zmiany ważnych ustawień konta, które kontrolują sposób korzystania przez dziecko z usług Epic. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/parental-controls. Rodzice mają również możliwość zmiany lub cofnięcia wyborów dokonanych wcześniej i mogą przeglądać dane osobowe związane z kontem dziecka lub zażądać usunięcia ich z naszych systemów. Aby przesłać dowolny wniosek bądź zadać nam dowolne pytanie na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe dzieci, należy skorzystać z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Zweryfikowane konta dzieci są co do zasady traktowane podobnie, jak inne konta Epic. Użytkownicy mogą grać w zatwierdzone gry (takie jak Fortnite), uzyskiwać dostęp do funkcji komunikacji i społecznościowych (np. czat i listy znajomych) i swobodnie korzystać z większości usług Epic (w tym pobieranie innych gier z Epic Games Store). Więcej informacji można znaleźć w częściach „Gromadzone przez nas informacje” oraz „Jak wykorzystujemy i udostępniamy informacje” powyżej w niniejszej polityce.

 

Przekazywanie informacji

Epic Games to firma prowadząca działalność na całym świecie. Korzystając z usług Epic, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego informacje mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania użytkownika, w tym w innych jurysdykcjach (np. w Stanach Zjednoczonych), które mogą mieć standardy ochrony danych inne niż w obowiązujące regionie użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o podmiocie Epic odpowiedzialnym za obsługę usług Epic w regionie użytkownika, należy skorzystać z informacji zawartych w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Wdrożyliśmy i utrzymujemy zgodny z obowiązującym prawem i niniejszą polityką standard przekazywania danych poza granice kraju, w którym dane zostały zgromadzone. Na przykład, gdy przekazujemy dane osobowe zebrane w Unii Europejskiej do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, polegamy na mechanizmach przeniesienia przyjętych przez Komisję Europejską, takich jak Standardowe klauzule umowne, w celu ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Istnieje również możliwość, że będziemy musieli przekazać dane użytkownika w celu świadczenia użytkownikowi usług zgodnie z zawartymi pomiędzy nami porozumieniami, takimi jak Warunki świadczenia usług. 

 

Aktualizacje naszej Polityki prywatności

Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych lub obowiązujących przepisach prawa. Na górze niniejszej polityki zostanie zamieszczona data ostatniej aktualizacji. Należy zapoznać się z niniejszą polityką za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do lub korzysta z usług Epic, aby upewnić się, że zapoznano się z ostatnią wersją polityki.

 

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań ogólnych lub wątpliwości dotyczących usług Epic (takich jak problemy związane z grą, problemy z dostępem do konta Epic, błędy lub inne problemy techniczne, płatności lub treści i kwestie uprawnień) należy skontaktować się z naszym zespołem wsparcia graczy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk Epic w zakresie ochrony prywatności lub tej polityki, należy przesłać swoje pytania pocztą elektroniczną na adres privacy@support.epicgames.com lub wysłać je do nas pocztą tradycyjną (oznaczoną „Do wiadomości: Dział prawny”) na odpowiedni adres podany poniżej. Użytkownik może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@support.epicgames.com. Wskazany poniżej podmiot Epic jest odpowiedzialny za świadczenie usług Epic w regionie użytkownika i jest administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach niniejszej polityki.

Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych:

Epic Games, Inc. z siedzibą pod adresem 620 Crossroads Blvd., Cary, NC 27518, USA.

Jeśli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi:

Epic Games International S.à r.l., zarejestrowana w Luksemburgu jako Société à Responsibilité Limitée, z siedzibą pod adresem Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L8070 Bertrange, Wielkie Księstwo Luksemburga, działająca za pośrednictwem swojego szwajcarskiego oddziału, którego siedziba główna znajduje się pod adresem Platz 3, 6039 Root, Szwajcaria.