POLITYKA PRYWATNOŚCI EPIC GAMES

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019 r.

Epic Games szanuje obawy użytkowników dotyczące prywatności. Opracowaliśmy Politykę prywatności Epic Games tak, aby pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć jakie informacje gromadzimy oraz w jakie sposoby możemy je wykorzystywać lub udostępniać.

Niniejsza polityka dotyczy korzystania z usług Epic. „Usługi Epic” oznaczają wszystkie nasze strony internetowe, sklepy, gry, silniki gier, aplikacje lub inne produkty lub usługi, które łączą się z niniejszą polityką. W zależności od sposobu, w jaki użytkownik skontaktuje się z nami, mogą obowiązywać dodatkowe warunki w odniesieniu do relacji użytkownika z Epic. Należy uważnie przeczytać i zapoznać się z niniejszą polityką. Należy również upewnić się, że użytkownik dokładnie zapoznał się z innymi warunkami, które potencjalnie dotyczą danej wizyty (np. Warunki świadczenia usług oraz wszelkie stosowne Umowy licencyjne użytkownika końcowego, takie jak Fortnite EULA, jeśli użytkownik zdecyduje się zagrać w Fortnite) oraz potwierdzić, że użytkownik rozumie i zgadza się z warunkami przed skorzystaniem z usług Epic.

Firma Epic Games, Inc. i nasze podmioty zależne obsługują i wspierają usługi Epic z różnych lokalizacji na całym świecie. Gdy mówimy „Epic” lub „Epic Games”, odnosimy się do odpowiedniego podmiotu Epic określonego dla regionu użytkownika w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej w niniejszej polityce. Wskazany podmiot Epic jest odpowiedzialny za świadczenie usług Epic i jest administratorem informacji gromadzonych w ramach niniejszej polityki.  

Aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu pytań lub wątpliwości związanych z prywatnością, należy zapoznać się z częścią „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 

Gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika, wyłącznie jeśli mamy ku temu odpowiednie podstawy. Możemy na przykład przetwarzać dane osobowe użytkownika w razie potrzeby w celu świadczenia usług, które podlegają zaakceptowanym przez użytkownika warunkom, np. umowy licencyjne użytkownika końcowego (np. Fortnite EULA, jeśli użytkownik zdecyduje się zagrać w Fortnite) lub warunki związane ze świadczeniem usług (takie jak Warunki świadczenia usług). Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w razie konieczności, aby spełnić wymogi prawne lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, jeśli takie postępowanie jest zgodne z prawami użytkownika oraz jest właściwe dla kontekstu, takiego jak świadczenie usług, rozwiązywanie problemów z wydajnością gry, naprawianie błędów, generowanie wewnętrznych statystyk oraz prowadzenie odpowiedniego monitoringu korzystania z usług przez użytkownika w celu zapobiegania nadużyciom usług Epic i oszustwom. Ponadto możemy w pewnych przypadkach poprosić o zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Ogólnie gromadzimy informacje na trzy sposoby: (1) użytkownik dobrowolnie przekazuje nam informacje, np. tworząc konto, dokonując zakupów lub zapisując się na powiadomienia e-mail, (2) gromadzimy informacje automatycznie, np. poprzez pliki cookie, gry i inne strony, takie jak sieci społecznościowe oraz (3) możemy otrzymywać informacje od stron trzecich, takich jak portale społecznościowe. Każdy z tych sposobów został opisany bardziej szczegółowo poniżej.

 

(1) Informacje podane przez użytkownika

Użytkownik może przekazać nam swoje dane osobowe, jeśli zdecyduje się na korzystanie z usług Epic. Ponieważ nasza oferta i produkty ulegają od czasu do czasu zmianom, zmianom będą również ulegać sytuacje, w których użytkownik będzie zobowiązany do przekazania nam danych. Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji, w których użytkownik może przekazać nam swoje dane:

 • tworzenie konta Epic;
 • licencjonowanie i pobieranie naszych gier lub silników gier;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych w ramach usługi Epic (patrz „Korzystanie z funkcji społecznościowych w usługach Epic”);
 • kupowanie od nas czegoś lub zawarcie z nami innej transakcji;
 • zgłaszanie swojego udziału w konkursach online lub rejestrowanie się w celu wzięcia udziału w szczególnych wydarzeniach;
 • udział w konkursach lub loteriach, uczestniczenie w naszych promocjach lub przyjmowanie od nas nagród;
 • zapisanie się w celu otrzymywania powiadomień e-mail lub subskrybowanie otrzymywania od nas innych informacji;
 • wypełnianie ankiet;
 • korzystanie z urządzenia mobilnego, takiego jak telefon, do grania w nasze gry lub korzystania z naszych aplikacji;
 • kontaktowanie się z nami z dowolnego powodu, np. poprzez e-mail, w tym w celu uzyskania wsparcia technicznego lub obsługi klienta.

Gromadzone przez nas dane osobowe różnią się w zależności od używanych przez użytkownika usług Epic i sposobu korzystania z nich. Podane przez użytkownika informacje mogą zawierać imię i nazwisko, login oraz adres(y) e-mail użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup, zbierzemy dane karty płatniczej, takie jak numer konta płatniczego i data ważności karty użytkownika. Czasami prosimy o podanie numeru telefonu, adresu pocztowego, adresu rozliczeniowego, daty urodzenia i płci.

Niektóre z naszych stron internetowych zawierają również funkcję obsługującą wnioski o pracę, a w takich przypadkach prosimy o przesłanie CV, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika. Wykorzystujemy te informacje w celu ustalenia, czy użytkownik kwalifikuje się na stanowisko, o które się ubiega lub do kontaktu z użytkownikiem w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

(2) Informacje gromadzone przez nas automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie, podczas korzystania przez użytkownika z usług Epic. Jeśli zebrane przez nas, połączone informacje mogą zostać wykorzystane celem zidentyfikowania użytkownika jako osoby, informacje te będą przez nas traktowane jako dane osobowe. Dane, które gromadzimy automatycznie najczęściej grupujemy i wykorzystujemy w postaci statystycznej w celu zidentyfikowania tendencji wśród użytkowników, a nie w celu ustalenia tożsamości użytkowników.

Gromadzimy informacje automatycznie poprzez technologie, takie jak przeglądarki internetowe, pliki cookie, pliki dziennika, sygnały nawigacyjne, a nasze serwery back-end gromadzą dane z naszych gier i innego oprogramowania. Wykorzystujemy te informacje do celów, takich jak modyfikowanie lub ulepszanie funkcji, zarządzanie reklamami, rozwiązywanie problemów technicznych, zapobieganie oszustwom lub niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz przeprowadzanie analizy danych. Rodzaj gromadzonych automatycznie informacji może się różnić, ale co do zasady obejmuje:

 • informacje techniczne na temat komputera, urządzenia, sprzętu lub oprogramowania, które użytkownik wykorzystuje aby uzyskać dostęp do Internetu lub naszych usług, takie jak adres IP lub inne informacje transakcyjne lub identyfikacyjne dla urządzenia użytkownika (takie jak producent i model urządzenia, informacje o systemach operacyjnych i przeglądarkach, a także inne specyfikacje urządzenia lub systemu);
 • informacje o korzystaniu i statystyki dotyczące korzystania z usług Epic, które mogą obejmować adresy URL naszych witryn internetowych, które użytkownik odwiedzał, adresy URL odnoszących i istniejących stron, widoki stron, czas spędzony na stronie, liczbę kliknięć, rodzaj platformy, aplikację, z której użytkownik korzystał lub grę, w którą grał, godzinę i datę gry lub korzystania z aplikacji oraz inne statystyki dotyczące użytkowania;
 • raporty dotyczące awarii oprogramowania, które mogą być generowane automatycznie podczas awarii gry lub aplikacji oraz które obejmują informacje o systemie użytkownika i awariach;
 • informacje, które ułatwiają bezpieczniejsze i bardziej spersonalizowane doświadczenie, takie jak wyświetlana nazwa użytkownika lub inny identyfikator użytkownika związany z korzystaniem przez użytkownika z aplikacji lub gry, zapisane preferencje, postęp gry oraz identyfikatory urządzeń lub informacje dotyczące użytkowania, służące do celów związanych z weryfikacją i zapobieganiem oszustwom;
 • lokalizacja urządzenia, np. uzyskiwana na podstawie adresu IP urządzenia.

Należy pamiętać, że jeśli niektóre funkcje usługi Epic są świadczone przez strony trzecie, strony te mogą również wykorzystywać zautomatyzowane metody gromadzenia danych oraz mogą zapisywać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług Epic lub witryn innych stron. Funkcje te podlegają postanowieniom polityk prywatności i polityk odpowiednich stron trzecich.

 

(3) Informacje otrzymywane przez nas od innych

W niektórych przypadkach inne strony przekazują nam informacje na temat użytkownika lub umożliwiają nam gromadzenie informacji na temat użytkownika. Na ogół gromadzimy informacje od innych stron na cztery sposoby: (1) użytkownik uzyskuje dostęp do usług Epic za pomocą strony internetowej lub urządzenia, które nie jest kontrolowane przez nas, np. konsola gier lub sieć społecznościowa, (2) użytkownik decyduje się korzystać z funkcji społecznościowych usług Epic, (3) użytkownik zakupił jedną z naszych gier lub aplikacji od innej strony; lub (4) użytkownik korzysta z usług Epic zawierających lub wymagających zabezpieczeń antyhakerskich pochodzących z zewnętrznych źródeł. W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie kontrolować ilości ani rodzaju informacji udostępnianych nam przez inne podmioty, takie jak sieci społecznościowe. W takich przypadkach wykorzystujemy jedynie dane, których potrzebujemy, aby świadczyć usługi, których naszym zdaniem żądają i oczekują nasi użytkownicy. Mimo, że nie jesteśmy w stanie kontrolować ustawień prywatności użytkownika na stronach zewnętrznych ani sposobu, w jaki strony te ochronią prywatność użytkownika, po otrzymaniu informacji na temat użytkownika za pośrednictwem tych stron internetowych traktujemy je zgodnie z niniejszą polityką.

 

Dostęp do usług Epic za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych

W przypadku korzystania z jakiejkolwiek usługi Epic na stronie internetowej niekontrolowanej przez Epic, np. w sieci społecznościowej, witryna ta może umożliwić Epic dostęp do określonych informacji na temat użytkownika. Na przykład sieci społecznościowe mogą przekazywać nam informacje z profilu użytkownika na ich stronie internetowej, takie jak dane kontaktowe, dane demograficzne i inne informacje podane przez użytkownika na tej stronie internetowej, takie jak zdjęcia, nazwy użytkownika, a także wszelkie informacje, na których udostępnienie nam przez sieć społecznościową lub inną stronę zewnętrzną użytkownik wyraził zgodę.

 

Korzystanie z funkcji społecznościowych w usługach Epic

Decydując się korzystać z niektórych funkcji społecznościowych usług Epic, użytkownik zgadza się, aby Epic otrzymywała informacje na temat użytkownika od stron trzecich (takich jak sieci społecznościowe). Nasze funkcje społecznościowe promują i ułatwiają interakcje między graczami, np. umożliwiając użytkownikowi i jego znajomym współpracę na rzecz osiągnięcia wspólnego celu postawionego przez naszą grę lub aplikację. Z funkcji można skorzystać, aby dowiedzieć się czy nasi znajomi aktywnie grają w grę i korzystają z funkcji, aby dowiedzieć się, czy grali w przeszłości lub aby zaprosić ich do wzięcia udziału we wspólnej grze.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z jednej z naszych funkcji społecznościowych, może zostać poproszony o zalogowanie się do sieci społecznościowej poprzez naszą grę lub aplikację. Sieć społecznościowa może następnie dostarczyć Epic informacje, takie jak identyfikator użytkownika sieci społecznościowej, zdjęcie profilowe oraz identyfikatory użytkownika i zdjęcia profilowe kontaktów użytkownika.

 

Przy kupnie naszych gier i aplikacji od zewnętrznych stron

Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku od organizacji, które sprzedają nasze gry lub aplikacje, bądź które zapewniają system gier, z którego korzysta użytkownik. Strony te mogą przekazywać nam informacje dotyczące konta lub rejestracji użytkownika, ale nie przekazują nam danych płatności. Ponieważ to poszczególne organizacje same decydują o tym, jakie informacje będą zbierane od użytkownika, mogą się one różnić się w zależności od usług, ale prawdopodobnie będą zawierały informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, lokalizacja i data urodzenia.

 

Podczas grania w gry, które zawierają lub wymagają oprogramowania antyhakerskiego pochodzącego z zewnętrznego źródła

Niektóre z naszych gier zawierają lub wymagają oprogramowania antyhakerskiego pochodzącego z zewnętrznych źródeł. Oprogramowanie to może zbierać i analizować dane dotyczące gry lub komputera użytkownika w celu wykrycia oszustwa i może udostępniać nam niektóre z tych informacji. Niemniej jednak, dostawcy oprogramowania antyhakerskiego przeprowadzają analizę antyhakerską niezależnie od Epic lub jej spółek zależnych, a zatem są niezależnymi administratorami danych gromadzonych od użytkownika. W przypadku wykrycia oszustwa dostawcy oprogramowania przekażą Epic informacje niezbędne do identyfikacji odpowiedniego konta. Ponadto dostawcy oprogramowania mogą udostępnić Epic informacje w celu udowodnienia wykrycia oszustwa. Obecnie korzystamy z BattLeye jako dostawcy takiego oprogramowania w niektórych naszych grach. Informacje na temat praktyk prywatności BattLeye i dane kontaktowe można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://www.battleye.com/privacy-policy/. Dodatkowe informacje na temat BattLeye można znaleźć w oświadczeniach podmiotów zewnętrznych w grach, które korzystają z BattLeye.

 

Jak wykorzystujemy i udostępniamy informacje

Na ogół korzystamy z danych użytkownika w celu świadczenia usług, dostarczania doświadczeń, produktów lub informacji, o które użytkownik prosił. Możemy również wykorzystywać dane użytkownika w następujących celach.

 1. W ramach naszych uzasadnionych interesów, zgodne z prawami i preferencjami użytkownika, wykorzystujemy dane osobowe:
 • w celu komunikacji z użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na wnioski ze strony użytkownika lub informowania użytkownika o aktualizacjach;
 • aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników, ich zainteresowania i preferencje;
 • aby spersonalizować doświadczenie użytkownika, zapisać preferencje, weryfikować użytkowników i zapewniać podobne funkcje obsługi klienta;
 • w celu opracowywania, dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług i innych ofert, z których niektóre mogą być oferowane we współpracy z innymi stronami;
 • w celu zarządzania i dostosowywania reklam lub ofert promocyjnych;
 • do celów bezpieczeństwa;
 • do celów wewnętrznych, takich jak audyt i analiza danych.
 1. Świadczenie usług, które podlegają zaakceptowanym przez użytkownika warunkom, np. egzekwowanie naszych licencji, umów i warunków świadczenia usług, które mogą obejmować uzasadnione monitorowanie w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom lub oszustwom oraz aby rozgrywka w naszych grach była sprawiedliwa dla wszystkich użytkowników.
 1. W zakresie, w jakim użytkownik wyraża zgodę, np. gdy chcemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu, który byłby niezgodny z niniejszą polityką.
 1. W ramach przestrzegania zobowiązań prawnych.

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo potrzebujemy ich do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje się, aby korzystać z naszych usług i utworzy konto, będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne, aby utrzymać konto, świadczyć żądane usługi, egzekwować wszelkie stosowne warunki regulujące korzystanie przez użytkownika z usług i prowadzić odpowiednie rejestry przedstawiające świadczone przez nas usługi. Okresowo sprawdzamy dane osobowe, które przechowujemy w celu ustalenia, czy są one nadal właściwe. Możemy udostępniać lub proponować Ci udostępnienie swoich informacji innym użytkownikom usług Epic, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Świadczymy również usługi, które umożliwiają naszym użytkownikom komunikowanie się z Epic i sobą nawzajem, w ramach których mogą być udostępniane dane osobowe i identyfikatory konta.

Dane osobowe, które zbieramy, możemy udostępniać podmiotom zależnym firmy Epic Games, Inc. w ramach wspierania usług Epic na całym świecie. Będziemy ponadto udostępniać informacje usługodawcom, świadczącym usługi w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Usługodawcy ci nie są przez nas upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania informacji, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania wymogów prawnych. Możemy również udostępniać pewne ograniczone informacje, takie jak identyfikatory urządzeń, reklamodawcom i innym partnerom marketingowym w celu mierzenia skuteczności reklam i innych strategii marketingowych.

Jeśli użytkownik kupi grę w sklepie Epic Games, możemy udostępnić dane użytkownika producentowi lub wydawcy gry, w celu wspierania gry i umożliwienia producentowi lub wydawcy skontaktowania się z użytkownikiem w odpowiednich celach. Udostępnimy na przykład dane kontaktowe użytkownika i preferowany język producentowi lub wydawcy gry, aby umożliwić mu wysyłanie użytkownikowi komunikatów transakcyjnych związanych z grą. Producenci i wydawcy mogą również, za zgodą użytkownika lub zgodnie ze swoimi uprawnieniami w zakresie prywatności, wysyłać użytkownikowi inne wiadomości związane z innymi grami lub produktami danego producenta lub wydawcy, z których użytkownik może w dowolnym zrezygnować. Ponadto możemy przekazywać producentowi lub wydawcy informacje niezbędne do wsparcia rozgrywki, rozgrywki wieloosobowej lub funkcji społecznościowych w grach, np. identyfikator konta Epic, imię i nazwisko oraz listę znajomych (jeśli znajomi użytkownika zakupili tę samą grę od odpowiedniego producenta lub wydawcy). Jeśli producent lub wydawca usunie swoją grę ze sklepu Epic Games, przekażemy dane osobowe poszczególnym niezależnym wydawcom lub producentom, jeśli będzie to konieczne, aby umożliwić kontynuowanie rozgrywki na innej platformie. Gdy Epic przekazuje dane użytkownika poszczególnym niezależnym producentom i wydawcom, wykorzystywanie i ujawnianie danych przez te strony regulowane jest postanowieniami umów, jakie zawarliśmy z nimi. Niezależnie od tego, producenci i wydawcy dostarczają również swoim końcowym użytkownikom oświadczenia lub polityki prywatności, które określają warunki korzystania przez nich z informacji. Dane osobowe, które użytkownik im udostępnia lub które nie są przekazywane przez Epic, będą podlegać oświadczeniom i politykom prywatności odpowiednich producentów i wydawców oraz nie będą podlegać postanowieniom niniejszej polityki.

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku znajomym tego użytkownika na portalach społecznościowych jeśli zarówno użytkownik, jak i jego znajomy, korzystają z tych samych funkcji społecznościowych w naszych grach i aplikacjach.

Możemy również ujawniać informacje na temat użytkownika: (iii) jeżeli jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo, proces prawny lub uzasadniony wniosek ze strony organów ścigania lub innych urzędników państwowych, (ii) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub uzasadnione w celu zapobieżenia szkodom fizycznym lub finansowym bądź w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzanego lub udowodnionego popełnienia czynu zabronionego, lub (iii) w celu ochrony kluczowych interesów innej osoby (np. w celu zapobieżenia śmierci, obrażeniom ciała lub poważnemu uszkodzeniu mienia). Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania informacji o naszych użytkownikach w przypadku, gdy sprzedajemy lub przenosimy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze firmy lub aktywa.

 

Wybory użytkownika

Nasi użytkownicy mogą zadecydować o tym, czy przekażą nam swoje dane osobowe oraz o tym, czy zostaną one ujawnione. Możemy na przykład poprosić użytkownika o zgodę na określone rodzaje przetwarzania. Jesteśmy zobowiązani do uzyskania od użytkownika zgody przez wykorzystaniem przez nas danych osobowych użytkownika w jakimkolwiek celu, który nie jest zgodny z celami określonymi w niniejszej polityce. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej. Wycofanie zgody ma efekt natychmiastowy i nie wpłynie na przetwarzanie, które miało miejsce w przeszłości w oparciu o dotychczasową zgodę użytkownika.

Na ogół prosimy użytkownika o podanie wyłącznie tych informacji, które są konieczne celem świadczenia usług, o które prosi dany użytkownik. Użytkownik może zdecydować się nie podawać nam danych osobowych, o które prosimy, zgodnie z częścią „Informacje podane przez użytkownika” niniejszej polityki. Jednak w niektórych przypadkach, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać danych osobowych, nie będziemy w stanie dostarczyć gry, aplikacji, usługi, informacji lub funkcji, o które użytkownik prosi.    

Inne przykłady wyboru:

 • Naszą stronę internetową użytkownik może przeglądać, nie podając jakichkolwiek danych osobowych. Możemy automatycznie zbierać pewne ograniczone informacje, jak opisano powyżej.
 • Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości w dowolnym momencie, korzystając z funkcji rezygnacji dostępnej w wiadomości.
 • Użytkownik może zmienić swoje ustawienia prywatności na witrynach internetowych innych stron, takich jak sieci społecznościowe, w celu ograniczenia lub zatrzymania otrzymywania przez nas informacji z tych witryn. Użytkownik może również zdecydować się nie korzystać z funkcji społecznościowych, które oferujemy. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tych funkcji, należy powstrzymać się od upubliczniania danych osobowych, włącznie z adresem e-mail, na forach lub na czatach.
 • Użytkownik może zmienić swoje ustawienia przeglądarki lub podjąć inne kroki w celu zablokowania, zarządzania lub usunięcia plików cookie. Nie wszystkie nasze strony internetowe i serwisy internetowe odpowiadają obecnie na sygnały „nie śledź”, więc czasami konieczne będzie skorzystanie z ustawień przeglądarki w celu skutecznego zarządzania plikami cookie. W niektórych przypadkach blokowanie lub wyłączanie plików cookie może spowodować, że nasze strony internetowe, gry i aplikacje nie będą działać poprawnie, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.
 • Reklamę opartą na zainteresowaniach można ograniczyć na stronie www.aboutads.info/choices/ lub www.networkadvertising.org/choices/. Jeśli użytkownik mieszka w Europie, więcej informacji można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu/.
 • Jeśli użytkownik ma poniżej 18 lat i posiada konto na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, silnikach gier, grach lub innych usługach internetowych, użytkownik może poprosić o usunięcie określonych zamieszczonych przez niego treści, np. usunięcie lub edytowanie komentarzy pozostawionych przez użytkownika. Użytkownik może również poprosić nas o pomoc w usunięciu lub zanonimizowaniu opublikowanych treści, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami skontaktować” niniejszej polityki. Należy pamiętać, że podjęcie tych kroków może nie zapewnić pełnego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych na naszych stronach internetowych, w usługach internetowych, aplikacjach lub grach. Możemy również nie być w stanie usunąć treści zamieszczanych przez użytkownika, jeśli obowiązujące prawo wymaga od nas zachowania treści lub jeśli inna strona ponownie opublikowała treść na stronie internetowej, w aplikacji, grze lub innej usłudze online, której nie posiadamy lub nie kontrolujemy.

Użytkownik może również dokonać wyborów lub zmienić swoje obecne wybory, wysyłając nam wiadomość e-mail z wykorzystaniem informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 

Dostęp i poprawianie danych

Zapewniamy użytkownikom możliwość przesłania wniosku o dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawę. Informacje o koncie można aktualizować w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik pragnie przesłać wniosek o dostęp do swoich informacji osobowych lub o ich poprawę, taki wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wskazany w części „Jak się z nami skontaktować poniżej”. Aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na wniosek w sposób prawidłowy i terminowy, we wniosku należy podać imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy oraz szczegółowo opisać dane, do których użytkownik pragnie uzyskać dostęp lub które należy poprawić.

 

Jak chronimy dane osobowe

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem oraz innymi nielegalnymi formami przetwarzania. W niektórych przypadkach dane użytkownika są dostępne po zalogowaniu się do funkcji, którą oferujemy, a w takich przypadkach użytkownik jest zobowiązany przechowywać swoje dane uwierzytelniające i hasło użytkownika w poufności, aby jego dane były bezpieczne.

 

Prywatność dzieci

Usługi Epic mają być z założenia odpowiednie dla ogółu ludzi i nie są skierowane do dzieci (zazwyczaj mniej niż 13 lat, zależnie od miejsca zamieszkania). Epic nie gromadzi umyślnie danych osobowych dzieci bez uzyskania zgody rodziców, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA).

Możemy poprosić użytkownika o podanie informacji związanych z wiekiem, aby pomóc nam w przestrzeganiu przepisów, takich jak COPPA. Możemy na przykład poprosić użytkownika o podanie daty urodzenia, aby ustalić, czy COPPA wymaga uzyskania weryfikowalnej zgody rodzica lub opiekuna użytkownika przed umożliwieniem użytkownikowi uzyskania dostępu do usług Epic.

Jeśli użytkownik wskaże, że jest osobą niepełnoletnią w rozumieniu przepisów COPPA, będziemy wymagać od użytkownika ukończenia procesu zgody rodzicielskiej przed umożliwieniem dalszego dostępu do poszczególnych usług Epic. Proces ten ma na celu powiadomienie rodziców, że ich dziecko poprosiło o dostęp do usług Epic, poinformowanie ich o praktykach w zakresie prywatności Epic, oferuje im możliwość zatwierdzenia gromadzenia i wykorzystywania danych przez Epic zgodnie z opisem w niniejszej polityce i opisuje dostępne dla nich mechanizmy kontrolne.

Gdy rodzic wyrazi zgodę, damy mu możliwość przejrzenia i zmiany ważnych ustawień konta, które kontrolują sposób korzystania przez dziecko z usług Epic. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/parental-controls. Rodzice mają również możliwość zmiany lub cofnięcia wyborów dokonanych wcześniej i mogą przeglądać dane osobowe związane z kontem dziecka lub zażądać usunięcia ich z naszych systemów. Aby przesłać dowolny wniosek bądź zadać nam dowolne pytanie na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe dzieci, należy skorzystać z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Zweryfikowane konta dzieci są co do zasady traktowane podobnie, jak inne konta Epic. Użytkownicy mogą grać w zatwierdzone gry (takie jak Fortnite), uzyskiwać dostęp do funkcji komunikacji i społecznościowych (np. czat i listy znajomych) i swobodnie korzystać z większości usług Epic (w tym pobieranie innych gier z Epic Games Store). Więcej informacji można znaleźć w częściach „Gromadzone przez nas informacje” oraz „Jak wykorzystujemy i udostępniamy informacje” powyżej w niniejszej polityce.

 

Przekazywanie informacji

Epic Games to firma prowadząca działalność na całym świecie. Korzystając z usług Epic, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego informacje mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania użytkownika, w tym w innych jurysdykcjach (np. w Stanach Zjednoczonych), które mogą mieć standardy ochrony danych inne niż w obowiązujące regionie użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o podmiocie Epic odpowiedzialnym za obsługę usług Epic w regionie użytkownika, należy skorzystać z informacji zawartych w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Wdrożyliśmy i utrzymujemy zgodny z obowiązującym prawem i niniejszą polityką standard przekazywania danych poza granice kraju, w którym dane zostały zgromadzone. Na przykład, gdy przekazujemy dane osobowe zebrane w Unii Europejskiej do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, polegamy na mechanizmach przeniesienia przyjętych przez Komisję Europejską, takich jak Standardowe klauzule umowne, w celu ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Istnieje również możliwość, że będziemy musieli przekazać dane użytkownika w celu świadczenia użytkownikowi usług zgodnie z zawartymi pomiędzy nami porozumieniami, takimi jak Warunki świadczenia usług.

 

Dodatkowe prawa i obowiązki związane z prywatnością

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie UE lub jeśli dane użytkownika przetwarzają na terenie UE podmioty Epic znajdujące się na terenie UE, użytkownik ma wówczas prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie wyłącznie w ograniczonych okolicznościach, na przykład w przypadku podejrzenia, że przetwarzamy niedokładne informacje. Ponadto, jeśli mamy obowiązek ograniczyć przetwarzanie, ale wymóg ten jest tymczasowy, możemy nie być na stałe zobowiązani do przestrzegania wniosku użytkownika. Użytkownik zostanie jednak powiadomiony w momencie zdjęcia ograniczenia. W przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych użytkownika jest osiąganie naszych uzasadnionych interesów (np. zapobieganie oszustwom), użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu. Wniosek użytkownika zostanie jednak przez nas odrzucony, jeśli nasze interesy związane z dalszym przetwarzaniem danych użytkownika zostaną w rozumieniu prawa uznane za nadrzędne względem interesów użytkownika wyszczególnionych we wniosku bądź jeśli nasze przetwarzanie jest niezbędne celem ustalenia, wniesienia lub obrony roszczeń prawnych. Użytkownik może również w dowolnym momencie bez ograniczeń zabronić nam wysyłania użytkownikowi bezpośrednich wiadomości marketingowych. Aby wnieść o ograniczenie lub aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania, należy przesłać wniosek pocztą elektroniczną na adres wskazany w części „Jak się z nami skontaktować poniżej”.

Analogicznie, jeśli użytkownik znajduje się na terenie UE lub jeśli dane użytkownika są przetwarzane przez podmiot Epic znajdujący się na terenie UE, zagwarantujemy użytkownikowi możliwość złożenia wniosku o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienie. Jeśli użytkownik posiada u nas konto, może uzyskać dostęp do swoich danych konta i zaktualizować je w dowolnym momencie, logując się na swoje konto za pośrednictwem naszej strony internetowej. Użytkownik może również wnieść o przesłanie użytkownikowi kopii jego danych osobowych, o wprowadzenie zmian lub usunięcie danych w imieniu użytkownika. Prawo do żądania dostępu, korekty lub usunięcia podlega czasami ograniczeniom. Nie umożliwimy użytkownikowi, na przykład, dostępu do informacji, które zawierają dane osobowej innej osoby, a także zatrzymamy określone ograniczone dane osobowe bez względu na wniosek o usunięcie, jeśli jest to konieczne celem ustalenia, wniesienia lub obrony roszczeń prawnych. Aby przesłać wniosek o dostęp do swoich danych osobowych lub o ich poprawę bądź usunięcie, taki wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wskazany w części „Jak się z nami skontaktować poniżej”.

Osoby znajdujące się na terenie UE lub osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Epic na terenie UE mają również prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przesłania ich komu innemu bądź poproszenia nas o zrobienie tego w ich imieniu, czego z kolei my się podejmiemy pod warunkiem, że będzie to technicznie wykonalne. Prawo to jest ograniczone i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzanie przez nas danych użytkownika jest zautomatyzowane i oparte na zgodzie użytkownika lub umowach użytkownika i/lub warunkach. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać wniosek pocztą elektroniczną na adres wskazany w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

W zakresie, w jakim wobec użytkownika zastosowanie mają francuskie przepisy dotyczące ochrony danych, użytkownik ma prawo zostawić nam instrukcje dotyczące przechowywania, usunięcia i przesłania jego danych osobowych w przypadku jego śmierci. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać wniosek pocztą elektroniczną na adres wskazany w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Epic wyznaczyła inspektora ochrony danych, aby odpowiadać na pytania i wnioski związane z wdrażaniem wymogów dotyczących ochrony danych UE. Osoby znajdujące się w UE mogą kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w razie pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania ich danych osobowych poprzez e-mail pod adresem dpo@epicgames.com. Osoby znajdujące się w UE mają również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ustanowionego w ich kraju.

 

Aktualizacje naszej Polityki prywatności

Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych lub obowiązujących przepisach prawa. Na górze niniejszej polityki zostanie zamieszczona data ostatniej aktualizacji. Należy zapoznać się z niniejszą polityką za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do lub korzysta z usług Epic, aby upewnić się, że zapoznano się z ostatnią wersją polityki.

 

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań ogólnych lub wątpliwości dotyczących usług Epic (takich jak problemy związane z grą, problemy z dostępem do konta Epic, błędy lub inne problemy techniczne, płatności lub treści i kwestie uprawnień) należy skontaktować się z naszym zespołem wsparcia graczy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk Epic w zakresie ochrony prywatności lub tej polityki, należy przesłać swoje pytania pocztą elektroniczną na adres privacy@epicgames.com lub wysłać je do nas pocztą tradycyjną (oznaczoną „Do wiadomości: Dział prawny”) na odpowiedni adres podany poniżej. Użytkownik może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@epicgames.com. Wskazany poniżej podmiot Epic jest odpowiedzialny za świadczenie usług Epic w regionie użytkownika i jest administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach niniejszej polityki.

Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych:

Epic Games, Inc., z siedzibą pod adresem 620 Crossroads Blvd., Cary, NC 27518, USA.

Jeśli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi:

Epic Games International S.à r.l., zarejestrowana w Luksemburgu jako Société à Responsibilité Limitée, z siedzibą pod adresem Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L8070 Bertrange, Wielkie Księstwo Luksemburga, działająca za pośrednictwem swojego szwajcarskiego oddziału, którego siedziba główna znajduje się pod adresem Platz 3, 6039 Root, Szwajcaria.