Globalna polityka ochrony poufności informacji przekazanych Epic Games

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2018 r.

Epic Games rozumie Pani / Pana troskę związaną z poufnością informacji. Pragniemy, aby Państwo wiedzieli, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i zabezpieczamy oraz czy je udostępniamy. Gdy korzysta Pani / Pan z naszych witryn internetowych, gier, silników gier i aplikacji, tym samym wyraża Pani / Pan zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przekazywanie przez nas informacji zgodnie z niniejszą polityką. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie treści niniejszej polityki. Niniejsza polityka ma zastosowanie do spółki Epic Games, Inc. oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych (Epic Games International, S.à r.l., Chair Entertainment Group LLC, Epic Games Canada, Epic Games China, Epic Games Germany GmbH, Epic Games Japan, Epic Games Korea i Epic Games UK Ltd) (zwanych łącznie „Epic”), ale nie ma zastosowania do naszych witryn internetowych, gier ani aplikacji, w których obowiązują oddzielne polityki i oświadczenia o ochronie poufności informacji.

Jeśli przebywa Pani / Pan na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, administratorem danych w myśl niniejszej polityki jest spółka Epic Games, Inc. z siedzibą pod adresem 620 Crossroads Blvd., Cary, NC 27518, USA.  Jeśli przebywa Pani / Pan poza terenem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, administratorem danych w myśl niniejszej polityki jest Epic Games International S.à r.l., luksemburska spółka typu Société à Responsibilité Limitée, z siedzibą pod adresem Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L8070 Bertrange, Wielkie Księstwo Luksemburga, działająca przez swój szwajcarski oddział z siedzibą pod adresem Platz 3, 6039 Root, Szwajcaria.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami.
 

Informacje, które gromadzimy lub otrzymujemy

Gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy i przetwarzamy w inny sposób dane osobowe wyłącznie gdy mamy ku temu odpowiednią podstawę. Możemy na przykład przetwarzać Pani / Pana dane osobowe niezbędne do świadczenia usług wymienionych w zaakceptowanych przez Panią / Pana warunkach, na przykład w umowie licencyjnej albo w warunkach i postanowieniach świadczenia usługi. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy albo jest to nam niezbędne do zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów, gdy jest to zgodne z Pani / Pana prawami i stosownie do okoliczności, na przykład w celu świadczenia usług, rozwiązywania problemów z wydajnością gier, usuwania błędów, przeprowadzania analiz wewnętrznych oraz prowadzenia uzasadnionych czynności monitorowania sposobu, w jaki  korzysta Pan/Pani z naszych usług, mającego na celu zapobieganie nadużyciom wykorzystywania naszych usług i zapobieganie oszustwom. Ponadto możemy w pewnych okolicznościach poprosić Panią / Pana o zgodę na konkretny sposób przetwarzania jego danych osobowych.

Zasadniczo gromadzimy i otrzymujemy informacje na trzy sposoby: (1) dobrowolnie podaje nam Pani / Pan informacje, na przykład podczas tworzenia konta, dokonywania zakupów lub włączania subskrypcji powiadomień e-mail, (2) gromadzimy informacje automatycznie, na przykład za pośrednictwem plików cookie albo naszych gier i innego oprogramowania, oraz (3) informacje są nam przekazywane przez strony trzecie, takie jak sieci społecznościowe. Każdą z tych metod opisano szczegółowo poniżej.
 

(1) Informacje przekazywane przez Panią / Pana dobrowolnie

Może Pani / Pan przekazywać nam dane osobowe, gdy zdecyduje się korzystać z naszych witryn internetowych, gier, silników gier albo aplikacji. Ponieważ od czasu do czasu zmieniamy naszą ofertę i funkcje, rodzaj wymaganych do przekazania informacji również może się zmieniać. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych sytuacji, w których może Pani / Pan nam przekazać informacje:

 • Utworzenie konta w celu korzystania z naszych witryn internetowych, usług online, oprogramowania lub aplikacji;
 • Licencjonowanie i pobieranie naszych gier oraz silników gier;
 • Korzystanie z funkcji społecznościowych w naszych grach lub aplikacjach (opisanych dalej w tej polityce w sekcji „Gdy korzysta Pani / Pan z funkcji społecznościowych w naszych grach i aplikacjach”);
 • Dokonywanie u nas zakupów albo zawieranie z nami innych transakcji;
 • Uczestnictwo w zawodach online albo rejestrowanie się na wydarzenia specjalne lub uczestniczenie w nich;
 • Uczestnictwo w konkursach i loteriach, uczestnictwo w jakichkolwiek naszych promocjach oraz przyjmowanie od nas jakichkolwiek nagród;
 • Włączanie powiadomień e-mail albo subskrypcji otrzymywania innych informacji;
 • Wypełnianie ankiety;
 • Granie w nasze gry lub używanie naszych aplikacji na urządzeniach przenośnych, na przykład na telefonie;
 • Kontaktowanie się z nami w różnych okolicznościach, na przykład kontraktowanie się przez pocztę e-mail z działem pomocy technicznej lub działem obsługi klienta

Gromadzone przez nas Pani / Pana dane osobowe różnią się z zależności od używanych usług, odwiedzanych witryn internetowych oraz od sposobu, w jaki uzyskuje Pani / Pan dostęp do tych usług i witryn. Informacje przekazane przez Panią / Pana mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę wyświetlaną na oznaczenie Pani / Pana oraz adres(-y) e-mail. Jeśli zdecyduje się Pani / Pan na zakup, zgromadzimy dane karty płatniczej, takie jak numer rachunku karty płatniczej oraz data ważności karty. Czasami prosimy o podanie numeru telefonu, adresu pocztowego, adresu do fakturowania, daty urodzenia oraz płci.

Niektóre z naszych witryn internetowych mogą oferować funkcje wspierające proces aplikowania o pracę. W takich sytuacjach prosimy również o przesłanie CV oraz o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wykorzystujemy te informacje, aby ustalić, czy kwalifikuje się Pani / Pan na wybrane stanowisko oraz aby skontaktować się w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 

(2) Informacje gromadzone automatycznie, gdy korzysta Pani / Pan z naszych witryn internetowych, gier i aplikacji

Gromadzimy pewne informacje automatycznie, gdy odwiedza Pani / Pan nasze witryny internetowe albo korzysta z naszych gier, silników gier i aplikacji. Jeśli zestaw informacji, które gromadzimy, umożliwia zidentyfikowanie tożsamości osoby, będziemy traktować taki zestaw jako dane osobowe. Zwykle agregujemy dane gromadzone automatycznie i wykorzystujemy je w formacie statystycznym do ustalania trendów wśród grup użytkowników, a raczej nie w celu identyfikowania indywidualnych osób.

Gromadzimy informacje automatycznie za pomocą takich technologii, jak przeglądarki internetowe, pliki cookie, pliki dzienników i sieciowe sygnały nawigacyjne, a nasze serwery wewnętrzne gromadzą dane dotyczące użytkowania, przesyłane z naszych gier i innego oprogramowania. Wykorzystujemy te informacje do takich celów, jak modyfikowanie i ulepszanie funkcji, zarządzanie reklamą, rozwiązywanie problemów technicznych, zapobieganie oszustwom i nadużyciom naszych usług oraz prowadzenie analityki informacji. Typ informacji gromadzonych automatycznie może się różnić, jednak zwykle obejmuje:

 • Informacje techniczne o Pani / Pana komputerze, urządzeniu, sprzęcie lub oprogramowaniu używanym w celu uzyskania dostępu do Internetu lub naszych usług, takie jak adres IP lub inne informacje transakcyjne lub identyfikacyjne urządzenia (na przykład marka i model urządzenia, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce albo inne dane techniczne urządzenia lub systemu);
 • Informacje o używaniu oraz dane statystyczne dotyczące Pani / Pana interakcji z naszymi witrynami internetowymi, grami, silnikami gier i aplikacjami, które mogą obejmować adresy URL naszych odwiedzonych przez Panią / Pana witryn, adresy URL stron odsyłających lub przysyłających, wyświetlane strony, czas spędzony na stronie, liczbę kliknięć, typ platformy, wykorzystaną przez Panią / Pana aplikację lub grę, czas trwania użytkowania lub grania, jak też kiedy użytkowanie lub granie miało miejsce, jak również inne dane statystyczne dotyczące używania;
 • Raporty o awariach, które mogą być automatycznie generowane w momencie błędu gry lub aplikacji oraz obejmować informacje o Pani / Pana o systemie i  awarii;
 • Informacje umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie bardziej spersonalizowanych odbioru, takie jak nazwa wyświetlana na oznaczenie Pani / Pana i inne Pani / Pana dane identyfikacyjne dostarczone w związku z korzystaniem z aplikacji lub graniem w grę, zapisane ustawienia, informacje o postępie w grze oraz identyfikatory urządzenia lub informacje o używaniu przeznaczone do uwierzytelniania i zapobiegania oszustwom;
 • Lokalizacja Pani / Pana urządzenia, którą można ustalić na podstawie adresu IP używanego urządzenia

Proszę zauważyć, że jeśli pewne funkcje naszej witryny internetowej są dostarczane przez strony trzecie, te strony trzecie również mogą wykorzystywać metody automatycznego gromadzenia informacji oraz mogą zapisywać informacje o użytkowaniu naszych witryn internetowych i innych witryn, w danym czasie. Te funkcje podlegają politykom i oświadczeniom o ochronie poufności informacji tych stron trzecich.
 

(3) Informacje otrzymywane od stron trzecich

W pewnych przypadkach strony trzecie dostarczają nam informacji o Pani / Panu albo umożliwiają nam gromadzenie informacji o Pani / Panu. Zasadniczo gromadzimy i otrzymujemy informacje od stron trzecich na cztery sposoby: (1) gdy używa Pani / Pan gier lub aplikacji za pośrednictwem witryn internetowych lub urządzeń pozostających poza naszą kontrolą, na przykład za pomocą konsoli do gier lub sieci społecznościowej, (2) gdy zdecyduje się Pani / Pan użyć funkcji społecznościowej udostępnionej w naszych grach lub aplikacjach, (3) gdy kupi Pani / Pan jedną z naszych gier lub aplikacji od osoby trzeciej oraz (4) gdy używa Pani / Pan naszych gier zawierających lub wymagających dostarczonych przez strony trzecie usług zapobiegające oszukiwaniu. W pewnych przypadkach nie możemy kontrolować ilości ani typu informacji udostępnianych nam przez strony trzecie, na przykład przez sieci społecznościowe. W takich sytuacjach wykorzystujemy wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług, które według nas są oczekiwane i pożądane przez naszych użytkowników. Mimo że nie możemy kontrolować ustawień ochrony informacji tych witryn internetowych ani sposobu, w jaki te strony trzecie chronią Pani / Pana dane , gdy tylko otrzymamy informacje o używaniu tych witryn internetowych, będziemy je traktować zgodnie z niniejszą polityką.
 

Gdy korzysta Pani / Pan z naszych gier i aplikacji w witrynach internetowych stron trzecich

Gdy korzysta Pani / Pan z jakichkolwiek gier, aplikacji lub funkcji Epic w witrynie internetowej, która nie jest kontrolowana przez Epic, na przykład w sieci społecznościowej, ta witryna internetowa może zezwalać Epic na dostęp do pewnych informacji o Pani / Panu. Na przykład sieci społecznościowe mogą udostępniać nam Pani / Pana informacje profilowe ze swoich witryn internetowych,  takie jak dane kontaktowe, dane demograficzne oraz inne informacje dostarczone przez Panią / Pana do tej witryny, na przykład zdjęcie, nazwę użytkownika  oraz potencjalnie wszystkie informacje co do których Pani / Pan zgodzili się na przekazanie do nas albo które strona trzecia może nam dostarczyć podczas korzystania przez Panią / Pana z naszych gier i aplikacji.
 

Gdy korzysta Pani / Pan z funkcji społecznościowych w naszych grach i aplikacjach

Gdy korzysta Pani / Pan z funkcji społecznościowych w naszych grach i aplikacjach, tym samym udziela Epic zgody na otrzymywanie informacji o sobie z odnośnych sieci społecznościowych. Nasze funkcje społecznościowe promują i usprawniają interakcje między graczami, na przykład umożliwiając Pani / Panu i jego znajomym współpracę nad wspólnym wyzwaniem przedstawionym w naszej grze lub aplikacji. Może Pani / Pan używać tych funkcji, aby dowiedzieć się, czy jego znajomi aktywnie grają w grę i korzystają z funkcji, czy używali jej w przeszłości oraz aby zaprosić ich do dołączenia do wyzwania przedstawionego w grze.

Jeśli skorzysta Pani / Pan z funkcji społecznościowych, to może zostać poproszony o zalogowanie się do sieci społecznościowej za pośrednictwem naszej gry lub aplikacji. Sieć społecznościowa może wtedy przekazać Epic takie informacje, jak Pani / Pana identyfikator użytkownika sieci społecznościowej, zdjęcie profilowe użytkownika oraz identyfikatory i zdjęcia profilowe Pani / Pana kontaktów.
 

Gdy kupuje Pani / Pan nasze gry i aplikacje od osób trzecich

Możemy również otrzymywać informacje o Pani / Panu od organizacji sprzedających nasze gry i aplikacje oraz dostarczających system do gier użytkowany przez Panią / Pana. Te podmioty mogą przekazywać nam informacje dotyczące Pani / Pana konta i rejestracji, ale nie przekazują nam informacji o dokonywanych przez Panią / Pana płatnościach. Ponieważ te organizacje samodzielnie ustalają, jakie informacje gromadzą od Pani / Pana, mogą one się różnić w zależności od świadczonych przez nie usług. Najprawdopodobniej będą jednak obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail, Pani / Pana identyfikator użytkownika, lokalizację, jak też datę urodzenia.
 

Gdy używa Pani / Pan naszych gier zawierających lub wymagających dostarczanych przez strony trzecie usług zapobiegające oszukiwaniu

Niektóre nasze gry zawierają lub wymagają dostarczanych przez strony trzecie usług zapobiegających oszukiwaniu. Te usługi mogą gromadzić i analizować dane dotyczące kodu gry albo Pani / Pana komputera w celu wykrywania oszukiwaniu oraz mogą udostępniać nam niektóre z tych informacji. Jednak dostawcy tych usług zapobiegających oszukiwaniu przeprowadzają analizę niezależnie od Epic lub jego spółek zależnych i w związku z tym są niezależnymi administratorami informacji gromadzonych przez nich od Pani / Pana. W razie wykrycia oszukiwania ci usługodawcy przekażą do Epic informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania odnośnego konta użytkownika. Ponadto usługodawcy mogą udostępniać Epic informacje stanowiące dowód wykrycia oszukiwania. Obecnie w niektórych naszych grach używamy usługi BattlEye. Informacje o procedurach ochrony poufności informacji BattlEye oraz dane kontaktowe tego usługodawcy w jego polityce ochrony poufności informacji można znaleźć pod adresem: https://www.battleye.com/privacy-policy/. Dodatkowe informacje o usłudze BattlEye można znaleźć w Oświadczeniach o Stronach Trzecich w grach wykorzystujących usługę BattlEye.
 

Sposób wykorzystywania i udostępniania informacji

Zasadniczo wykorzystujemy informacje o Pani / Panu, a to w celu świadczenia usług,  oferowaniu wrażeń, prowadzeniu sprzedaży towarów lub udostępnianiu informacji, o które Pani / Pan poprosi. Możemy również wykorzystywać informacje o Pani / Panu do następujących celów.

 1. Wykorzystujemy dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z Pani / Pana prawami i preferencjami, celem:
 • Komunikowania się z Panią / Panem, odpowiadania na Pani / Pana zgłoszenia oraz dostarczania aktualizacji i informacji;
 • Dążenia do lepszego zrozumienia naszych użytkowników, ich zainteresowań i preferencji;
 • Personalizowania Pani / Pana wrażeń, zapisywania Pani/Pana preferencji, uwierzytelniania oraz oferowania podobnych funkcji odpowiedzialnych za wrażenia użytkowników;
 • Opracowywania, dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług i innych ofert, z których część może być oferowana w ramach partnerstwa z innymi podmiotami;
 • Zarządzania i personalizowania reklam i ofert promocyjnych;
 • Dbania o bezpieczeństwo
 • Dla celów wewnętrznych, takich jak audyty i analiza informacji.
 1. W celu świadczenia usług będących przedmiotem zaakceptowanych przez Panią / Pana postanowień, na przykład w celu egzekwowania naszych licencji, umów i warunków świadczenia usługi, co może obejmować uzasadnione monitorowanie mające na celu wykrywanie oszustw i nadużyć oraz zapobieganie im, jak również zapewnienie uczciwej rozgrywki dla wszystkich użytkowników;
 1. W zakresie, w który udzieli  Pani / Pan zgody, w sytuacji gdy chcemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe do celów, które bez takiej zgody byłyby niezgodne z niniejszą polityką;
 1. W celu zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi.

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do realizowania celów, dla których je zgromadziliśmy. Jeśli na przykład zarejestruje się Pani / Pan dla świadczenia przez nas usług i utworzy konto, będziemy przechowywać dotyczące Pani / Pana informacje tak długo, jak będzie to wymagane do utrzymania konta, świadczenia zamówionych usług, egzekwowania jakichkolwiek postanowień rządzących sposobem wykorzystywania usług oraz utrzymywania odpowiednich zestawów danych (rekordów) odzwierciedlających fakt dostarczania Pani / Panu naszych usług. Okresowo przeglądamy przechowywane dane osobowe, aby ustalić, czy dalsze ich przechowywanie jest właściwe. Możemy udostępniać Pani / Pana informacje albo oferować Pani / Panu możliwość udostępnienia Pani / Pana informacji innym użytkownikom naszych witryn internetowych, gier, silników gier i aplikacji, jak opisano w niniejszej polityce. Świadczymy także usługi, które umożliwiają naszym użytkownikom komunikowanie się z Epic oraz między sobą, w  której to sytuacji mogą być udostępniane dane osobowe oraz mogą być wyświetlane Pani / Pana identyfikatory.

Możemy udostępniać gromadzone dane osobowe firmom z grupy Epic. Będziemy również udostępniać informacje usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji. Ci usługodawcy nie mają naszego upoważnienia do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu albo do zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi. Możemy również udostępniać pewne ograniczone informacje, takie jak identyfikatory urządzeń, reklamodawcom albo innym partnerom marketingowym w ramach oceny efektywności działań reklamowych i innych strategii marketingowych.

Jeśli kupił Pan / Pani grę w sklepie Epic Games, możemy udostępniać Pana / Pani informacje deweloperowi lub wydawcy gry w celach związanych z korzystaniem z gry i zezwolić im na kontaktowanie się z Panem / Panią w odpowiednich celach. Przykładowo, udostępnimy deweloperowi lub wydawcy gry Pana / Pani dane kontaktowe w celu umożliwienia im przesyłania Panu / Pani komunikatów transakcyjnych związanych z grą. Deweloperzy i wydawcy mogą także, za Pana/Pani zgodą lub podlegając zobowiązaniom wynikającym z ich polityki prywatności, przesyłać Panu / Pani inne komunikaty dotyczące gier lub produktów tych deweloperów lub wydawców, z otrzymywania których może Pan/Pani w dowolnym momencie zrezygnować. Ponadto, możemy udostępnić deweloperowi lub wydawcy informacje niezbędne do obsługi korzystania z gry, gry wieloosobowej lub funkcji społecznościowych w ramach gry, takie jak identyfikator Pana / Pani konta Epic, nazwę wyświetlaną i listę znajomych (jeśli znajomi ci także nabyli tę samą grę danego wydawcy lub dewelopera). W przypadku usunięcia gry ze sklepu Epic Games przez dewelopera lub wydawcę, przekażemy także dane osobowe takiemu niezależnemu wydawcy lub deweloperowi, jeśli będą one niezbędne dla zapewnienia Panu / Pani możliwości dalszego korzystania z gry na innej platformie. Udostępniając Pana / Pani informacje takim niezależnym deweloperom lub wydawcom Epic zastrzega zakres i sposób wykorzystania tych informacji w zawieranych z nimi umowach. Niemniej, tacy wydawcy i deweloperzy także ze swojej strony wydają dla swoich użytkowników końcowych powiadomienia o obowiązujących u nich zasadach ochrony poufności danych i polityce korzystania z informacji. Dane osobowe udostępnione tym podmiotom lub które nie były przekazane Epic, będą objęte zasadami ochrony informacji i polityce ich wykorzystania, które obowiązują u takich wydawców lub deweloperów, a mogą nie być objęte zasadami niniejszej polityki.

Możemy udostępniać informacje o Pani / Panu kontaktom Pani / Pana w sieci społecznościowej, gdy Pani / Pan oraz jego kontakty korzystają z tej samej funkcji społecznościowej w naszych grach lub aplikacjach.

Możemy również udostępniać informacje o Pani / Panu: (i) gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo, w ramach postępowania prawnego albo na uzasadnione żądanie ze strony władz zajmujących się przestrzeganiem prawa  lub ze strony innych urzędników władzy publicznej, (ii) gdy uznamy, że ujawnienie jest niezbędne lub właściwe w celu uniknięcia szkody lub uszczerbku finansowego albo ze względu na postępowanie karne bądź bezprawne działanie oraz (iii) gdy jest to niezbędne w celu ochrony istotnych interesów innej osoby (na przykład aby zapobiec śmierci, obrażeniom ciała albo poważnemu uszkodzeniu mienia). Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania informacji o Pani / Pani w sytuacji, w której sprzedamy lub przeniesiemy  nasze przedsiębiorstwo lub znaczącą część przedsiębiorstwa albo całość lub znaczącą część naszych aktywów.

 

Pani / Pana prawo wyboru

 Dajemy Pani / Panu możliwość decyzji, czy chce nam Pani / Pan przekazać swoje dane osobowe oraz czy zgadza się na ich udostępnianie. Na przykład, przed rozpoczęciem przetwarzania możemy prosić Panią / Pana o stosowną zgodę na określony sposób przetwarzania. Jesteśmy zobligowani do uzyskania Pani / Pana zgody zanim wykorzystamy Pani / Pana dane osobowe do jakiegokolwiek celu niezgodnego z celami przedstawionymi w niniejszej polityce. Może Pani / Pan cofnąć swoją zgodę w dowolnej chwili, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres przedstawiony niżej w sekcji „Kontakt z nami”. Każde cofnięcie zgody ma zastosowanie wyłącznie do przyszłych działań oraz nie wpływa na jakiekolwiek przetwarzanie, które podjęliśmy przed cofnięciem zgody.

Zwykle prosimy wyłącznie o te Pani /Pana dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia zamówionych usług. Może Pani / Pan nie przekazać nam żądanych przez nas danych osobowych, jak opisano w sekcji „Informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkownika” niniejszej polityki. Jednak w pewnych przypadkach, gdy zdecyduje się Pani / Pan odmówić przekazania żądanych przez nas danych osobowych, możemy nie mieć możliwości dostarczenia gry, aplikacji, usługi, informacji albo zamówionych funkcji.    

Inne przykłady sytuacji, w których może Pani / Pan dokonać wyboru:

 • Może Pani / Pan przeglądać naszą witrynę internetową bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Możemy automatycznie gromadzić pewne ograniczone informacje, jak opisano wyżej.
 • Może Pani / Pan zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości w dowolnej chwili, korzystając z udostępnionej w wiadomości funkcji rezygnacji.
 • Może Pani / Pan zmienić swoje ustawienia ochrony informacji w witrynach internetowych osób trzecich, takich jak sieci społecznościowe, które zatrzymają albo ograniczą otrzymywanie przez nas informacje z tych innych witryn. Może Pani / Pan również zdecydować się na niekorzystanie z oferowanych przez nas funkcji społecznościowych. Jeśli skorzysta Pani / Pan z tych funkcji, powinna Pani / powinien Pan powstrzymać się od publikowania danych osobowych, które będą widoczne dla innych użytkowników, na przykład danych zawierających adres e-mail na forum lub na czacie.
 • Może Pani / Pan zmienić ustawienia przeglądarki albo podjąć działanie mające na celu zablokowanie, zarządzanie lub usuwanie plików cookie. Nie wszystkie nasze witryny internetowe i usługi online odpowiadają obecnie na sygnały „nie śledź” nadawane przez przeglądarki, dlatego w celu efektywnego zarządzania plikami cookie musi Pani / Pan korzystać z przeglądarki. W pewnych przypadkach zablokowanie lub wyłączenie plików cookie może sprawić, że nasze witryny internetowe, gry i aplikacje nie będą działać w sposób zamierzony, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.
 • Może Pani / Pan ograniczyć wyświetlanie reklam bazujących na zainteresowaniach, cofając zgodę w witrynach www.aboutads.info/choices/ lub www.networkadvertising.org/choices/. Jeśli przebywa Pani / Pan w Europie, dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.youronlinechoices.eu/.
 • Jeśli ma Pani / Pan mniej niż 18 lat, ale ma konto w naszych witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych, silnikach gier, grach lub innych usługach online, może zażądać usunięcia niektórych przekazanych przez siebie treści, na przykład usunięcia lub edycji opublikowanych komentarzy. Może Pani / Pan również poprosić o pomoc w usunięciu lub zanonimizowaniu opublikowanej treści, kontaktując się z nami zgodnie z informacjami przedstawionymi w tej polityce w sekcji Kontakt z nami. Należy pamiętać, że podjęcie takich działań niekoniecznie zagwarantuje kompletne i trwałe usunięcie treści lub informacji opublikowanych w naszych witrynach internetowych, usługach online, aplikacjach lub grach. Możemy również nie mieć możliwości usunięcia opublikowanej treści, jeśli przepisy prawa obligują nas do zachowania tychże treści lub inna osoba dokonała ponownej publikacji treści w niekontrolowanej przez nas witrynie internetowej, aplikacji, grze lub innej usłudze online.

Może Pani / Pan skorzystać ze swoich praw oraz zmienić dokonane wybory, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres przedstawiony niżej w sekcji „Kontakt z nami”.
 

Dostęp i sprostowanie

Oferujemy Pani / Panu możliwość złożenia wniosku o dostęp i sprostowanie Pani / Pana danych osobowych. Może Pani / Pan w każdej chwili sprostować dane swojego konta za pomocą naszej witryny internetowej. Aby zawnioskować o dostęp lub skorygowanie swoich danych osobowych, należy przesłać wniosek na adres e-mail przedstawiony niżej w sekcji „Kontakt z nami”. Należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz dokładnie wyszczególnić, jakie informacje mają zostać udostępnione lub skorygowane, tak abyśmy mogli szybko i odpowiednio zareagować na zgłoszenie.
 

Jak chronimy dane osobowe

Wykorzystujemy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które chronią Pani / Pana dane osobowe przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem oraz innymi niezgodnymi z prawem metodami przetwarzania. W pewnych przypadkach informacje o Pani / Panu są dostępne po zalogowaniu do funkcji, którą oferujemy. W tych sytuacjach musi Pani / Pan dbać o poufność i bezpieczeństwo swoich danych dotyczących logowania i hasła, aby informacje dotyczące Pani / Pana były chronione. 
 

Ochrona informacji dotyczących dzieci

Witryny internetowe, gry, silniki gier i aplikacje Epic nie są skierowane do dzieci (zwykle są to osoby w wieku poniżej 13 lat, zależnie od kraju zamieszkania). Ponadto za pośrednictwem naszych witryn internetowych, gier, silników gier ani aplikacji nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci. Jeśli Pani / Pan jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka i uważa, że w sposób niezamierzony uzyskaliśmy dane osobowe dotyczące dziecka, prosimy o kontakt z nami zgodnie z informacjami przedstawionymi w tej polityce w sekcji Kontakt z nami. Usuniemy te informacje z naszych baz danych.
 

Przekazywanie informacji

W ramach naszej międzynarodowej działalności, możemy przekazywać informacje o Pani / Panu do różnych jurysdykcji, w których prowadzimy działalność.  Gdy korzysta Pani / Pan z naszych witryn internetowych, gier, silników gier i aplikacji, wyraża tym samym zgodę na przekazywanie przez nas informacji opisanych w niniejszych polityce.

Będziemy przekazywać Pani / Pana dane osobowe w związku z jakimkolwiek celem określonym w tej polityce do naszych podmiotów zależnych i stowarzyszonych, naszych usługodawców i partnerów biznesowych, którzy mogą być zlokalizowani poza jurysdykcją właściwą dla Pani / Pana.  Przepisy obowiązujące w tych jurysdykcjach mogą nie oferować takiego poziomu ochrony danych, jak przepisy w Pani / Pana kraju.  Będziemy jednak traktować Pani / Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami opisanymi w niniejszej polityce.

Aby ułatwić wdrożenie adekwatnych środków bezpieczeństwa, gdy przekazujemy dane osobowe z UE do podmiotów w obrębie naszej organizacji zlokalizowanych poza UE, postępujemy zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską. Gdy przekazujemy dane osobowe z UE do podmiotów w obrębie naszej organizacji zlokalizowanych poza UE, postępujemy zgodnie z ramami prawnymi gwarantującymi adekwatne środki bezpieczeństwa, które mogą obejmować standardowe postanowienia umowne, obowiązujące zasady korporacyjne, program „EU-U.S. Privacy Shield” oraz inne ramy prawne uznane za odpowiednie przez Komisję Europejską.
 

Dodatkowe prawa i obowiązki związane z poufnością informacji

W tej sekcji wyszczególniono prawa mające zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych przez spółki Epic Games International, S.à r.l., Epic Games Germany GmbH i Epic Games UK Ltd albo do danych osobowych osób fizycznych przebywających w UE oraz nasze zobowiązania dotyczące ich danych osobowych.

Jeśli przebywa Pani / Pan w UE albo Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w UE przez podmioty Epic zlokalizowane w UE, wtedy ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje wyłącznie w pewnych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy Pani / Pan uważa, że przetwarzamy nieprawidłowe informacje.  Ponadto, gdy jesteśmy zobligowani do ograniczenia przetwarzania, ale wyłącznie tymczasowo, nasz obowiązek zastosowania się do Pani / Pana wniosku może nie mieć charakteru trwałego. Powiadomimy jednak Panią / Pana o fakcie zniesienia ograniczenia. W sytuacjach, w których podstawą naszego przetwarzania informacji o Pani / Panu jest zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów (np. zapobieganie oszustwom), może Pani / Pan sprzeciwić się przetwarzaniu. Pani / Pana wniosek rozpatrzymy jednak negatywnie, jeśli nasz interes związany z kontynuowaniem przetwarzania danych o Pani / Panu jest dostatecznie przekonujący, by zgodnie z prawem przeważyć Pani / Pana interes będący przedmiotem wniosku albo też jeśli nasze przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, wykonywania, lub obrony (przed) roszczenia  lub interesu o charakterze prawnym. Może Pani / Pan również bez ograniczeń oraz w dowolnym momencie zabronić nam wysyłania do Pani / Pana bezpośrednich informacji marketingowych.  Aby zażądać ograniczenia przetwarzania albo sprzeciwić się mu, należy przesłać wniosek na adres e-mail przedstawiony niżej w sekcji „Kontakt z nami”.

Podobnie, jeśli zamieszkuje Pani / Pan w UE albo Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w UE przez podmioty Epic, zapewnimy Panu / Pani możliwość wnioskowania o dostęp, sprostowanie i usunięcie danych osobowych. Jeśli Pani / Pan założył/a u nas konto, może w każdej chwili uzyskać do niego dostęp i sprostować dane, logując się do konta za pomocą naszej witryny internetowej. Może Pani / Pan również zażądać dostarczenia kopii swoich danych osobowych, jak też zażądać ich sprostowania oraz usunięcia ich w Pani / Pana  imieniu. Pani / Pana prawo do wnioskowania o dostęp, sprostowanie i usunięcie informacji jest czasami ograniczone. Na przykład nie udzielimy Pani / Panu dostępu do informacji, które obejmują dane osobowe innej osoby. Będziemy także przechowywać ograniczone dane osobowe bez względu na wniosek o usunięcie, jeśli jest to niezbędne do ustalenia, wykonywania albo obrony (przed) roszczeń lub interesów o charakterze prawnym. Aby zawnioskować o dostęp, skorygowanie lub usunięcie swoich danych osobowych, należy przesłać wniosek na adres e-mail przedstawiony niżej w sekcji „Kontakt z nami”. 

Osoby przebywające w UE oraz osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Epic w UE, mają prawo do uzyskania swoich danych osobowych w celu przeniesienia ich do innego podmiotu. Mogą również poprosić, abyśmy przekazali je w ich umieniu, a uczynimy to, jeśli tylko będzie to technicznie możliwe. To prawo jest ograniczone i obowiązuje tylko wtedy, gdy przetwarzamy Pani / Pana dane automatycznie oraz oparte na Pana / Pani zgodzie albo umowie lub mających zastosowanie postanowieniach. Aby wykonać to prawo, należy przesłać wniosek na adres e-mail przedstawiony niżej w sekcji „Kontakt z nami”.

W zakresie w jakim francuskie prawo dotyczące ochrony danych osobowych ma zastosowanie do Pana / Pani, ma Pan / Pani prawo wydać instrukcje dotyczące sposobu ochrony, usunięcia lub przekazania Pana / Pani danych osobowych, które znajdą zastosowanie po Pana / Pani śmierci. Aby skorzystać z tego prawa prosimy przesłać nam właściwe instrukcje drogą e-mail na adres wskazany w części „Kontakt z nami” poniżej.

Epic ustanowił inspektora ds. ochrony danych osobowych, który odpowiada na pytania i wnioski związane z implementacją wymogów ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. Osoby zamieszkałe w UE mogą skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych w sprawie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres dpo@epicgames.com. Osoby przebywające w UE mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego działającego w ich kraju.
 

Aktualizacje naszej Polityki ochrony informacji poufnych

Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany wprowadzane do naszych procedur ochrony danych osobowych oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa. O dacie ostatniej aktualizacji będziemy informować na początku niniejszej polityki. Prosimy sprawdzić niniejszą politykę każdorazowo podczas uzyskiwania dostępu do albo używania naszych witryn internetowych, silników gier, gier i aplikacji, tak aby zapewnić, że zapoznali się Państwo z najnowszą wersją.
 

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy na temat tej polityki, w przypadku zamiaru zgłoszenia problemu albo celem wykonywania jednego z praw wynikających z tej polityki prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony informacji poprzez pocztę e-mail albo pocztę tradycyjną: Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, NC 27518, USA, attn: Privacy Team. Wszelkie kwestie można również kierować bezpośrednio do inspektora ds. ochrony danych osobowych firmy Epic pod adres e-mail dpo@epicgames.com.

Prosimy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz istotę przedstawianej kwestii, tak abyśmy mogli szybko i odpowiednio zareagować na zgłoszenie.

 

WAW 2523755v5