อัปเดตวันที่ 3 มีนาคม 2021

EPIC GAMES - แนวทางเนื้อหา

เกมและบริการของ Epic อนุญาตให้คุณสร้างและแบ่งปันเนื้อหากับคนดูจำนวนมากและหลากหลาย เราอยากให้ระบบของ Epic เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน เราจึงไม่อนุญาตให้แบ่งปันหรือส่งต่อเนื้อหาบางอย่างผ่านบริการต่างๆ ของเรา

เนื้อหาที่ไม่ยอมรับความแตกต่างหรือก่อให้เกิดการแบ่งแยก

ระบบของ Epic ยินดีต้อนรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความสามารถ ชาติกำเนิด และกลุ่มอื่นๆ เราไม่ยอมรับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติต่อใครก็ตามในชุมชนของเรา

เนื้อหาที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสม

ระบบ Epic กำหนดให้เนื้อหาต้องมีความเหมาะสมสำหรับการจัดเรตผลิตภัณฑ์ของเกม หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่รุนแรงเกินไปและ/หรือเกี่ยวข้องกับเพศในระดับที่ไม่เหมาะสมกับเรตของเกม

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหายต่างๆ รวมถึงการคุกคาม การกลั่นแกล้ง การทำร้าย การเปิดเผยข้อมูลผู้อื่น การแจ้งความเท็จ การพนัน การใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย การใช้ความรุนแรงกับสัตว์ การฉ้อโกง การแฮ็ก หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่ยอมรับหรือยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อผู้อื่น

พฤติกรรมหลอกลวงหรือทำให้หลงผิด

ห้ามเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่น การสร้างเนื้อหาเพื่อหลอกลวงหรือทำให้ผู้เล่นคนอื่นหลงผิดเพื่อล่วงรู้ข้อมูลบัญชีหรือได้มาซึ่งเงินของพวกเขาจะมีบทลงโทษให้ออกจากโครงการเนื้อหาหรือโทษที่หนักกว่านั้น ใช้ #ReportACreator หากคุณเชื่อว่านักสร้างสรรค์มีพฤติกรรมน่าสงสัย 

เนื้อหาที่ละเมิดหรือไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามแบ่งปันหรือใช้เนื้อหาที่คุณไม่ได้สร้างหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้ใช้ มอบเครดิตให้กับผู้สร้างเมื่อคุณแชร์หรือโพสต์ซ้ำเนื้อหาของผู้อื่น

ทรัพยากรเพิ่มเติม 

นอกจากแนวทางเนื้อหาหลักของเราแล้ว โปรดดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้: