นโยบาย Fan Content

ทุกคนที่ Epic Games รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีบรรดาแฟนคลับของเราแสดงความสนใจในเกมและในบริษัทของเรา และเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณต้องการสร้างงานศิลป์ เว็บไซต์ และงานอื่น ๆ โดยอ้างอิงจากทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ขณะเดียวกัน เราใช้เวลา ความคิด และเงินจำนวนมากสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของเราและมีความจำเป็นต้องปกป้องไว้

ในเกือบทุกกรณี การใช้เกม งานศิลป์ วิดีโอ เพลง ตัวละคร โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเรา ("Epic IP") โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของเรา เราจึงสร้างนโยบายนี้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่คุณสามารถกระทำเกี่ยวกับ Fan Content (เนื้อหาของแฟนคลับ) ของคุณ ในนโยบายนี้ "Fan Content" หมายถึง: (i) ศิลปะส่วนตัวของแฟนคลับที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ (เช่น งานศิลป์ รูปภาพ วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ) ที่อ้างอิงจาก Epic IP และ (ii) เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Epic IP ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี

กรุณาอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะสร้าง Fan Content เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา Fan Content เดิมที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้อีกต่อไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามนโยบายนี้
 

ข้อกำหนดที่ 1 - หลักปฏิบัติทั่วไป

1.1 คุณสามารถสร้าง Fan Content โดยอ้างอิงจาก Epic IP ได้ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามนโยบายนี้ Fan Content ที่ละเมิดนโยบายนี้ถือเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำ

1.2 นโยบายนี้เกี่ยวข้องกับ Epic IP ที่คุณเข้าถึงตามข้อกำหนดการให้บริการของ Epic, ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่คุณมีกับ Epic เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณยอมรับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้สำหรับเกมใดโดยเฉพาะของ Epic นโยบายนี้จะครอบคลุม Fan Content ที่คุณสร้างโดยอ้างอิงจากเกมนั้น

1.3 ทุก Fan Content ต้องเหมาะสมสำหรับคนดูของ Epic IP และสอดคล้องกับจิตวิญญาณและท่วงทำนองของ Epic IP (ตามที่ Epic กำหนด) Fan Content ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และต้องไม่ลามกอนาจาร โจ่งแจ้งเรื่องเพศ หมิ่นประมาท ก้าวร้าว เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

1.4 Fan Content ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ (คือ เป็นเรื่องเงินทอง) โดยมีข้อยกเว้นว่า อนุญาตให้แฟนคลับรายบุคลลสามารถหารายได้จากวิดีโอบนเว็บไซต์ (เช่น YouTube) ด้วยโฆษณา ตราบใดที่วิดีโอเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

1.5 ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของ Epic, Epic สามารถเพิกถอนการยินยอมให้สร้าง Fan Content ได้ทุกเมื่อและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

1.6 คุณต้องไม่กล่าวหรือบอกเป็นนัยว่า Fan Content ของคุณได้รับการรับรองหรืออนุญาตโดย Epic

1.7 Fan Content ของคุณต้องไม่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นใดที่ส่งเสริมหรือหาประโยชน์จากกลโกงหรือการแฮ็กเข้าสู่เกมของ Epic หรือเกมอื่น

1.8 คุณต้องไม่สร้างหรือใช้ Fan Content ในลักษณะที่อาจทำให้คนเชื่อว่าเป็นงานผลิตจาก Epic อย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ต้องไม่ออกแบบเว็บไซต์ของแฟนคลับให้ดูเหมือนเว็บไซต์ทางการของ Epic และต้องมีความชัดเจนกับคนที่เข้ามาว่าเว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของ Epic

1.9 คุณต้องไม่ใช้ Epic IP ในลักษณะที่เสื่อมเสียต่อ Epic หรืออาจทำลายคุณค่า ชื่อเสียง หรือค่าความนิยมของ Epic หรือผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของ Epic (ตามที่ Epic กำหนด)

1.10 คุณต้องแสดงคำปฏิเสธความรับผิดต่อไปนี้ไว้ใน Fan Content หรือที่เกี่ยวข้องกับ Fan Content ของคุณ โดยให้มีอยู่ในทุกหน้าเว็บไซต์ที่มี Fan Content ของคุณ:
 
  • เนื้อหาบางส่วนที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเป็นงานลิขสิทธิ์ของ Epic Games, Inc. สงวนลิขสิทธิ์โดย Epic เนื้อหานี้ไม่ใช่เนื้อหาที่เป็นทางการและไม่ได้รับการรับรองจาก Epic
1.11 หากคุณใช้แบรนด์ โลโก้ ชื่อเกม ชื่อตัวละคร หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของ Epic ("Marks") ในการเชื่อมโยงกับ Fan Content ของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:
 
  • ต้องใช้ Marks ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ของ Epic หรือธุรกิจที่พวกเขาเป็นตัวแทนเท่านั้น ห้ามใช้ Marks เพื่อบ่งชี้หรือโปรโมทตัวคุณ Fan Content ของคุณ หรือผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจอื่นใด
  • ต้องใช้ Marks ในลักษณะที่จะส่งเสริมและไม่ทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ Marks
  • ห้ามใช้ Marks ไว้ในชื่อของเว็บไซต์ เว้นแต่จะมีความชัดเจนจากชื่อว่าเว็บไซต์นั้นไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Epic
  • ห้ามจดทะเบียนหรือใช้ชื่อโดเมนที่คล้ายกับชื่อโดเมนของเราอย่างน่าสับสน
  • ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข Marks  ตัวอย่าง:
    • ต้องไม่เปลี่ยน "Unreal Engine 4" เป็น "Unreal 4 Engine" หรือ "Unrealengine 4"
    • ห้ามเปลี่ยนสีของโลโก้ และห้ามแก้ไขแบบและลักษณะของโลโก้ หรือดัดแปลงเป็นโลโก้ใหม่
 

ข้อกำหนดที่ 2 - ข้อตกลงของคุณกับ Epic

นอกจากการอนุญาตอย่างจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่ 1 ข้างต้นแล้ว การใช้ Epic IP ใด ๆ ของคุณขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการให้บริการของ Epic ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ และข้อตกลงอื่น ๆ ที่คุณอาจมีกับ Epic เกี่ยวกับเว็บไซต์ เกม หรือเนื้อหาอื่นที่คุณนำมาจากการเข้าถึง Epic IP ข้อตกลงเหล่านั้นมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่สำคัญ (เช่น การจำกัดความรับผิด การสงวนสิทธิการรับประกัน และการระงับข้อพิพาท) ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนสร้าง Fan Content
 

ข้อกำหนดที่ 3 - Mods

ตามที่คุณทราบ Epic อนุญาตให้แฟนคลับสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง ("Mods") ในบางเกมของเราตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ในเกมเหล่านั้น โปรดทราบว่านโยบายนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ของเราที่เกี่ยวข้องกับ Mods
 

ข้อกำหนดที่ 4 - อย่าส่ง Fan Content หรือแนวคิดเรื่องเกมของคุณไปที่ Epic

กรุณาอย่าส่ง Fan Content หรือแนวคิดเรื่องเกมที่ไม่ได้ร้องขอมาที่ Epic เพราะจะถูกลบทิ้งโดยไม่มีการตรวจสอบ
 

ข้อกำหนดที่ 5 - การบังคับใช้สิทธิ

Epic สงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณสำหรับการนำ Epic IP ไปใช้ในทางที่ผิด