Epic Games Küresel Eşitlikçi İstihdam Olanakları (EEO) Politikası

 

Epic; ırk (ırk grupları dâhil), etnik köken, ten rengi, uyruk ve uyruk kökeni, din ve inanç, cinsiyet, cinsel yönelim (performe edilen veya algılanan heteroseksüellik, homoseksüellik, biseksüellik ve aseksüellik dâhil), toplumsal cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyet söylemi (transseksüel, cinsiyete uymama, interseks ya da iki cinsiyette de olmayan kimlik dâhil), yaş, gebelik ve annelik, fiziksel veya zihinsel engel, predispozan genetik karakter, medeni hal ya da partnerlik durumu, askerlik veya askeri geçmiş durumu, ya da ilgili kanunlar tarafından korunan herhangi bir diğer sınıflandırma ayrımı gözetmeksizin eşitlikçi istihdam olanaklarına tam destek verir ve tüm çalışanları ile çalışan adaylarına eşitlikçi istihdam olanakları sunar.

 

Bir engelin varsa ve Epic web sitesi ve uygulama sistemi kullanımın veya bunlara erişimin bu nedenle mümkün değilse ya da kısıtlıysa makul konaklama veya adaptasyon taleplerinde bulunma hakkına sahipsin. Makul konaklama ve adaptasyon taleplerini [email protected]

adresine iletebilirsin.