Migracja konta programu Wesprzyj Twórcę Epic Games do wersji 2.0

26.01.2021
Autor: Zespół Epic Games

Uczestnicy programu Wesprzyj Twórcę,

od dzisiaj, 26 stycznia 2021 r., wszyscy aktywni twórcy, którzy przystąpili do programu Wesprzyj Twórcę przed 30 listopada 2020 r., mogą rozpocząć proces migracji do wersji 2.0 programu! Aby pozostać w programie, należy ukończyć ten proces do 26 kwietnia 2021 r. Jeżeli nie ukończycie tego procesu w tym terminie, zostaniecie wykluczeni z programu (z możliwością wypłaty pozostałego salda).


Jak migrować do programu Wesprzyj Twórcę 2.0

W celu migracji twórcy muszą wykonać następujące czynności:

  • Zalogować się w portalu Wesprzyj Twórcę, gdzie będzie widoczny monit o rozpoczęcie migracji.

  • Uwierzytelnić swoje kanały społecznościowe o minimalnej liczbie 1000 obserwujących w celu przeprowadzenia automatycznej weryfkacji. 

    • Istniejący budowniczy trybu kreatywnego Fortnite uczestniczący w programie Wesprzyj Twórcę 1.0, którzy mają mniej niż 1000 obserwujących na kanałach społecznościowych, powinni wypełnić ten formularz przed rozpoczęciem migracji za pośrednictwem portalu Wesprzyj Twórcę. Ci kandydaci zostaną poddani ręcznej weryfikacji. 

  • Zaakceptować nową Umowę twórcy.

  • Jeśli Wasze dane odbiorcy płatności w programie Wesprzyj Twórcę 1.0 nie są obecnie kompletne, otrzymacie monit o ich uzupełnienie. Jeśli nie uzupełnicie tych danych w ciągu 60 dni od akceptacji nowej Umowy twórcy, zostaniecie wykluczeni z programu.

Uwaga: jeśli NIE chcecie migrować do programu Wesprzyj Twórcę 2.0, będziecie mieli możliwość zaakceptowania ostatecznej wypłaty (jeśli takowa przysługuje) w gotówce lub V-dolcach i opuszczenia programu. 

Co nowego wnosi program Wesprzyj Twórcę 2.0

Premiera programu Wesprzyj Twórcę 2.0 wprowadza szereg usprawnień, w tym odnowiony pulpit, nowy zautomatyzowany proces rozpatrywania zgłoszeń oraz zautomatyzowany system kontroli bezpieczeństwa/wykrywania oszustw stosowany do płatności i funkcji społecznościowych.

SAC2 0 Dashboard Mockup

Program Wesprzyj Twórcę 2.0 wprowadza również szersze wsparcie w zakresie przetwarzania płatności dla twórców na całym świecie — a także dostęp dla uczestników z nowych krajów, takich jak Białoruś, Republika Środkowoafrykańska, Kongo (DRK), Liberia, Libia, Sudan Południowy i Jemen.

— Zespół Epic Games


Program Wesprzyj Twórcę — Często zadawane pytania


Czy migracja konta programu Wesprzyj Twórcę wpłynie na mój kod twórcy?

Proces migracji do programu Wesprzyj Twórcę 2.0 nie wpływa na istniejące kody twórcy.


Czy muszę ponownie wypełnić dane odbiorcy płatności lub przeprowadzić weryfikację konta Hyperwallet, jeśli już zostało to przeze mnie zrobione?

Twórcy nie muszą ponownie wypełniać danych odbiorcy płatności ani przeprowadzać weryfikacji konta Hyperwallet, jeśli wykonali już te czynności pomyślnie. Jednak w przypadku, gdy jakiekolwiek dane są niekompletne, twórca zostanie poproszony o ich uzupełnienie w ciągu 60 dni od rozpoczęcia procesu migracji.


Kiedy otrzymam płatność w programie Wesprzyj Twórcę 2.0?

Żadne wynagrodzenie nie zostanie wypłacone twórcy w ramach programu Wesprzyj Twórcę 2.0, dopóki nie zarobi co najmniej 100 USD w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Oznacza to, że jeśli nie osiągniesz progu płatności wynoszącego 100 USD w okresie 12 kolejnych miesięcy, wszelkie przypisane ci zakupy lub wykorzystane przez fanów kody, do których doszło w tym 12-miesięcznym okresie, zostaną wyzerowane. Uwaga: Wszelkie zebrane kwoty, które przeniesiono z konta programu Wesprzyj Twórcę 1.0 do jego wersji 2.0, będą liczone na poczet progu płatności.  

Kiedy twórca osiągnie minimalny próg płatności (100 USD), zlecenie wypłaty zostanie wysłane do Hyperwallet celem jego realizacji. Dokładniej rzecz biorąc, zlecenia płatności zostają wysłane do firmy Hyperwallet 45 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dane środki zostały zarobione przez twórcę. Na przykład płatności za luty są przewidziane na 15 kwietnia, za marzec na 15 maja itd.


Czy muszę coś zrobić, jeśli moje dołączenie do programu Wesprzyj Twórcę wypadło 30 listopada 2020 r. lub później?

Nie, każdy, kto dołączył do programu Wesprzyj Twórcę 30 listopada 2020 r. lub później, uczestniczy już w programie Wesprzyj Twórcę 2.0 i nie musi podejmować żadnych działań. W razie wątpliwości zaloguj się do portalu Wesprzyj Twórcę, gdzie będzie widoczny monit o rozpoczęcie migracji, jeśli jest ona konieczna.


Jeżeli postanowię opuścić program i przyjąć ostateczną wypłatę w V-dolcach, ile V-dolców otrzymam?

Jeżeli saldo Twojego konta w programie wynosi od 0,01 USD do 7,99 USD i wybierzesz ostateczną wypłatę w V-dolcach, otrzymasz 1000 V-dolców. Twórcy z kontem programu o saldzie wynoszącym 8,00 USD lub więcej otrzymają V-dolce odpowiadające dwukrotności podstawowego kosztu V-dolców w USD. Przykładowo twórca, który ma 8,00 USD na saldzie konta programu, otrzyma wypłatę 2000 V-dolców. Analogicznie jeśli na saldzie jest 16,00 USD, wypłata wyniesie 4000 V-dolców. Nie ma żadnego ograniczenia, więc twórcy z kontami programu o saldzie wynoszącym 100 USD lub więcej mogą przyjąć ostateczną wypłatę w V-dolcach.