Pomoc techniczna

Jeśli podczas uruchamiania gry napotkasz błąd, pobierz i zainstaluj następujący pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2015,2017 i 2019 Redistributable (wersja x64) bezpośrednio ze strony internetowej:
Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się pomocą techniczną pod adresem e-mail: help@505games.com