กลับไปที่ร้านค้า
ติดตั้ง
มี Epic Games หรือไม่
หากคุณมี Epic Games Launcher อยู่แล้ว ให้คลิกปุ่ม "Open" เพื่อเล่น หากยังไม่มีให้ดาวน์โหลด Epic Games Launcher ก่อน
ดาวน์โหลด Epic Games Launcher