ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

หากคุณพบข้อผิดพลาดในขณะที่เปิดเกม โปรดดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual C++ 2015 Redistributable x64 ดังต่อไปนี้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรง https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=48145 หากคุณยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อ support@505games.com