ส่วนเสริม

New Frontier Pass

The Civilization VI - New Frontier Pass ประกอบด้วยอารยธรรมใหม่ 8 อารยธรรมและผู้นำใหม่ 9 คน อีกทั้งยังมีเนื้อหาใหม่ๆ ให้เล่นอีกมากมาย ฟีเจอร์บางฟีเจอร์จำต้องใช้ส่วนขยาย Rise and Fall หรือ Gathering Storm ในการเล่น
เกี่ยวกับเกม
ผู้พัฒนา
ผู้จัดจำหน่าย
เปิดให้เล่น
แท็ก
แพลตฟอร์ม

Sid Meier's Civilization VI: New Frontier Pass

สานต่อภารกิจในการสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณด้วย The Civilization VI - New Frontier Pass ซึ่งประกอบด้วยอารยธรรมใหม่ 8 อารยธรรมและผู้นำใหม่ 9 คน อีกทั้งยังมีเนื้อหาใหม่ๆ ให้เล่นอีกมากมาย รวมถึงโหมดเกมใหม่อีก 6 โหมด New Frontier Pass จะส่งมอบแพ็ก DLC 6 แพ็ก โดยจะทยอยออกเดือนละ 2 ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 จนถึงเดือนมีนาคม 2021 ซึ่งจะประกอบด้วย:
แพ็ก #1: แพ็ก Maya & Gran Colombia เพิ่มสองอารยธรรมพร้อมผู้นำใหม่ โหมดเกมใหม่หนึ่งโหมด* รวมถึงนครรัฐใหม่
ทรัพยากรและสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติใหม่ๆ เปิดให้เล่นเดือนพฤษภาคม ปี 2020
แพ็ก #2: แพ็ก Ethiopia เพิ่มหนึ่งอารยธรรมพร้อมผู้นำใหม่ โหมดเกมใหม่หนึ่งโหมด** ย่านใหม่หนึ่งย่าน และสิ่งปลูกสร้างใหม่ 2 รายการ เปิดให้เล่นเดือนกรกฎาคม ปี 2020
แพ็ก #3: เพิ่มสองอารยธรรมพร้อมผู้นำใหม่ โหมดเกมใหม่หนึ่งโหมด** สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก และแผนที่ใหม่หนึ่งแผนที่ เปิดให้เล่นเดือนกันยายน ปี 2020
แพ็ก #4: เพิ่มอารยธรรมหนึ่งอารยธรรมพร้อมผู้นำใหม่ โหมดเกมใหม่หนึ่งโหมด นครรัฐใหม่ๆ และผู้คนที่ยิ่งใหญ่ใหม่ๆ อีกหลายคน เปิดให้เล่นเดือนพฤศจิกายน ปี 2020
แพ็ก #5: เพิ่มอารยธรรมหนึ่งอารยธรรม พร้อมผู้นำใหม่ 2 คน*** โหมดเกมใหม่หนึ่งโหมด ย่านใหม่หนึ่งย่าน และสิ่งปลูกสร้างใหม่ 2 รายการ เปิดให้เล่นเดือนมกราคม ปี 2021
แพ็ก #6: เพิ่มหนึ่งอารยธรรมพร้อมผู้นำใหม่หนึ่งคน โหมดเกมใหม่หนึ่งโหมด สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก และแผนที่ใหม่หนึ่งแผนที่ เปิดให้เล่นเดือนมีนาคม ปี 2021
ข้อมูลจำเพาะ
RATING PENDING