Epic Statement on Netherlands ACM Decision

The findings in the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) decision contain significant factual errors about how Fortnite and the Item Shop operate. The ACM is mandating changes that would result in a poor experience for players. We will appeal this decision. 

While our appeal is pending, players in the Netherlands that are under the age of 18 will not be able to see or purchase items that are in the shop for less than 48 hours, beginning May 24, 2024. 

We regularly update the Fortnite Item Shop. We announced some recent and upcoming changes in April 2024. The changes include: 

  • Removing the Item Shop timer to instead display the player’s local time when the Item Shop will refresh and items may leave the Shop
  • Removing tiers and colors of cosmetics in the Item Shop
  • Adding the date that an item will rotate out of the shop to the Item Description on May 24, 2024

We also provide players of all ages and parents with tools to control how they make purchases and interact in Fortnite. When a player in the Netherlands indicates they are under 16, their account will initially be a Cabined Account, which provides a safe and inclusive space to play Fortnite. In a Cabined Account, younger players are not able to make real-money purchases or access certain features, like voice or text chat, until their parent or guardian provides consent. Our industry leading Parental Controls enable parents to require a PIN before their child can make purchases and we have a global daily spending limit for players under 13

We offer protections against unwanted purchases including a hold-to-purchase mechanic, instant purchase cancellations, self service returns for shop purchases and an explicit yes/no choice to save payment information. 

Verklaring van Epic over de beslissing van de ACM in Nederland

De bevindingen in het besluit van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevatten aanzienlijke feitelijke onjuistheden over hoe Fortnite en de itemshop werken. De ACM eist wijzigingen die zouden resulteren in een slechte ervaring voor spelers. We zullen in beroep gaan tegen dit besluit.

Terwijl het beroep wordt behandeld, zullen spelers in Nederland die jonger zijn dan 18 jaar vanaf 24 mei 2024 items die minder dan 48 uur in de shop zijn niet kunnen zien of kopen.
Wij werken de Fortnite itemshop regelmatig bij om de ervaring van onze spelers te verbeteren. In april 2024 hebben wij een aantal recente en komende wijzigingen aangekondigd. De wijzigingen omvatten:
  • het verwijderen van de timer in de itemshop om in plaats daarvan het tijdstip waarop de itemshop zal worden gerefresht en items mogelijk de shop verlaten in de plaatselijke tijd van de speler te tonen;
  • het verwijderen van rangen en kleuren van cosmetische voorwerpen in de itemshop;
  • het toevoegen van de datum waarop een item uit de shop zal verdwijnen in de beschrijving van het item op 24 mei 2024.


Wij bieden bovendien spelers van alle leeftijden en ouders tools waarmee zij kunnen bepalen hoe zij aankopen doen en hoe zij met anderen omgaan in Fortnite. Als een speler in Nederland aangeeft jonger dan 16 jaar te zijn, is het account van die speler aanvankelijk een Beperkt account, wat voor een veilige en inclusieve omgeving zorgt om Fortnite te spelen. In een Beperkt account kunnen jongere spelers geen aankopen doen met echt geld of toegang krijgen tot bepaalde functies, zoals spraak- of tekstchat, zolang hun ouder of voogd daar geen toestemming voor heeft gegeven. Met ons toonaangevende Ouderlijk toezicht kunnen ouders vereisen dat er een pin wordt gebruikt voor hun kind aankopen kan doen, en we hebben een wereldwijde dagelijkse bestedingslimiet voor spelers die jonger zijn dan 13 jaar.

Wij bieden bescherming tegen ongewenste aankopen, waaronder een 'ingedrukt houden om te kopen'-mechanisme, directe annuleringen van aankopen, terugbetalingen via zelfbediening en een expliciete ja/nee-keuze voor het opslaan van betalingsgegevens.